Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky

Sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky patri k dvanástim Hospodským a Bohorodičným sviatkom. Pripomíname si ho 21. novembra (4. december podľa svetského kalendára). Prvé zmienky o tomto sviatku v Tradícii Cirkvi nachádzame už za panovania cisárovnej Heleny ( 255-327 po Christovi ), ktorá postavila chrám na počesť tohto sviatku. Zmienky…

Čítať viac

Malý odpust, … alebo sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici

NIŽNÁ RYBNICA, 24. november 2019 – Už desať rokov, odkedy bola v nižno – rybnickom pravoslávnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uložená častica sv. ostatkov sv. veľkomučeníce Kataríny Alexandrijskej, sa stretávajú veriaci v deň jej sviatku, aby oslávili Boha, poďakovali Mu za premnohé milosti, ktoré vylieva do ich života, či prosili…

Čítať viac

Stolový kalendár na rok 2020

Na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Prešove si už môžete zakúpiť okrem Ročenky s kalendáriom, duchovným čítaním a schematizmom na rok 2020 aj Stolový kalendár na rok 2020. Obsahuje fotografie zo života oboch eparchií Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, cirkevné kalendára juliánskeho a novojuliánskeho štýlu ako aj miesto…

Čítať viac

Slávnosti v Košiciach a posvätenie základného kameňa monastiera v Beňatine

Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala v nedeľu 10. novembra 2019 sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho Vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku Juraja ju slúžil aj zahraniční vladykovia: Vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej…

Čítať viac

Vyšla Ročenka na rok 2020

S radosťou vám oznamujeme, že si už na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Prešove môžete zakúpiť Ročenku s kalendáriom, duchovným čítaním a schematizmom na rok 2020. Tento rok je v Ročenke o 10 strán viac článkov ako minulý rok za nezmenenú cenu 2 eurá. Objednať si ju…

Čítať viac

Poľská cirkev kanonizovala 30 mučeníkov

Archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi za prítomnosti všetkých archijerejov, ktorí sa zišli vo Varšave v utorok 29. októbra 2019 v čele s Jeho Blaženstvom poľským metropolitom Sávom sa zaoberal viacerými otázkami, medzi ktorými bolo aj pričlenenie medzi svätých 30 mučeníkov. V uznesení zo zasadania je uvedené: „Kvôli lepšej informovanosti veriacich vo vzťahu s uctievaním Podlasských…

Čítať viac

Sučavský vladyka Damaskin z Rumunska na Slovensku

V sprievode miestneho eparchu, vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, navštívil 5. novembra 2019 nižno – rybnický pútnický chrám preosvietený vladyka Damaskin, vikárny biskup sučavskej archieparchie Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Vladyka Damaskin, ktorý sa prišiel pokloniť Matke Božej uctievanej v našom chráme cez kópiu jej divotvornej klokočovskej ikony so sebou…

Čítať viac

Vyplnenie dotazníka

Redakcia časopisu Istina – mesačníka Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, vás týmto prosí o vyplenenie dotazníka k časopisu Istina na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenNDAoM0BKqMirC6Cs9gUhyslOdRiSuaWGx9wskqJ8paSEgw/viewform?usp=sf_link Spasi Hospodi!

Čítať viac