Podujatie na počesť jasenovských mučeníkov v Košiciach

V košickom katedrálnom chráme sa dnes slúžila sv. archijerejská Liturgia, ktorú viedol pakračsko-slavonský episkop Jovan a spolu s ním ju slúžil domáci arcibiskup michalovsko-košický Juraj ako aj miestny duchovný správca prot. Vladimír Spišák, prot. Peter Soroka z Osadného a archidiakon Matúš Spišák. Vzácny hosť zo Srbskej pravoslávnej cirkvi prišiel porozprávať…

Čítať viac

Праздник Архангела Михаіла у Выдранї 2019

Конець тыждня 24.-26. новембра 2019-го року быв про Лабірчaнїв барз вызначный. З єдного  боку ся в містьскій части Выдрань одбыв храмовый праздник з почливости до св. Архістратига Михаіла і безтїлесных сил, а з другого боку проходили 3-днёвы ославы 75-ых роковин од ослободжіня міста в Другій світовій войнї. На св. літурґії…

Čítať viac

Jasenovac – Osvienčim Balkánu (Mučeníci z koncentračného tábora Jasenovac)

Košice, 8.12.2019; Prešov, 9.12.2019. Na počesť státisícov obetí – Srbov, Židov, Rómov, Slovákov – umučených počas 2. svetovej vojny v chorvátskom Jasenovci sa uskutoční prednáška historika slavónsko-pakračského vladyku Jovana o genocíde v Jasenovci (Chorvátsko), výstava obrazov sestry Marije (Antić) z monastiera v Jasenovci a koncert ženského zboru z Belehradu (Srbsko). Jasenovac v Chorvátsku bol najstrašnejším vyhladzovacím…

Čítať viac

Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky

Sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky patri k dvanástim Hospodským a Bohorodičným sviatkom. Pripomíname si ho 21. novembra (4. december podľa svetského kalendára). Prvé zmienky o tomto sviatku v Tradícii Cirkvi nachádzame už za panovania cisárovnej Heleny ( 255-327 po Christovi ), ktorá postavila chrám na počesť tohto sviatku. Zmienky…

Čítať viac

Malý odpust, … alebo sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici

NIŽNÁ RYBNICA, 24. november 2019 – Už desať rokov, odkedy bola v nižno – rybnickom pravoslávnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uložená častica sv. ostatkov sv. veľkomučeníce Kataríny Alexandrijskej, sa stretávajú veriaci v deň jej sviatku, aby oslávili Boha, poďakovali Mu za premnohé milosti, ktoré vylieva do ich života, či prosili…

Čítať viac

Stolový kalendár na rok 2020

Na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Prešove si už môžete zakúpiť okrem Ročenky s kalendáriom, duchovným čítaním a schematizmom na rok 2020 aj Stolový kalendár na rok 2020. Obsahuje fotografie zo života oboch eparchií Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, cirkevné kalendára juliánskeho a novojuliánskeho štýlu ako aj miesto…

Čítať viac

Slávnosti v Košiciach a posvätenie základného kameňa monastiera v Beňatine

Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala v nedeľu 10. novembra 2019 sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho Vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku Juraja ju slúžil aj zahraniční vladykovia: Vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej…

Čítať viac

Vyšla Ročenka na rok 2020

S radosťou vám oznamujeme, že si už na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Prešove môžete zakúpiť Ročenku s kalendáriom, duchovným čítaním a schematizmom na rok 2020. Tento rok je v Ročenke o 10 strán viac článkov ako minulý rok za nezmenenú cenu 2 eurá. Objednať si ju…

Čítať viac