Predseda

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Metropolita Rastislav
Zobraziť viac

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, 
metropolita českých krajín a Slovenska

Úrad Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – rezidencia

Metropolita Rastislav (občianskym menom Rastislav Gont) sa narodil 25. januára 1978 v Snine. Základnú osemročnú školu skončil v roku 1992 a gymnázium v roku 1996 v rodnom meste. Diplom magistra teológie získal v roku 2002 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Obhájil diplomovú prácu na tému „Tajomstvo smrti”.


Členovia Posvätnej synódy

Michal, arcibiskup pražský a českých krajín
Michal
arcibiskup pražský a českých krajín
Zobraziť viac

Juraj, arcibiskup michalovsko-košický
Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
Zobraziť viac

Simeon, arcibiskup olomoucko-brniansky
Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky
Zobraziť viac

Izaiáš, biskup šumperský
Izaiáš
biskup šumperský
Zobraziť viac


Tajomník Posvätnej synody

Arcibiskup Jáchym
Arcibiskup Jáchym
Zobraziť viac


Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách

Tvoria ju: Pražská eparchia a Olomoucko-brnenská eparchia
Predstaviteľ – predseda metropolitnej rady: Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín

Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Tvoria ju: Prešovská eparchia a Michalovsko-košická eparchia
Predstaviteľ – predseda metropolitnej rady: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

(Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku sú dva samostatné celky)

Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovenvsku