Predseda

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Metropolita Rastislav

Zobraziť viac

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, 
metropolita českých krajín a Slovenska

Úrad Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – rezidencia

Metropolita Rastislav (občianskym menom Rastislav Gont) sa narodil 25. januára 1978 v Snine. Základnú osemročnú školu skončil v roku 1992 a gymnázium v roku 1996 v rodnom meste. Diplom magistra teológie získal v roku 2002 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Obhájil diplomovú prácu na tému „Tajomstvo smrti”.


 

Členovia Posvätnej synódy

Michal, arcibiskup pražský a českých krajín

Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

Zobraziť viac

Juraj, arcibiskup michalovsko-košický

Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

Zobraziť viac

Simeon, arcibiskup olomoucko-brniansky

Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky

Zobraziť viac

Izaiáš, biskup šumperský

Izaiáš
biskup šumperský

Zobraziť viac


 

Tajomníci Posvätnej synody

Arcibiskup Jáchym

Arcibiskup Jáchym

Zobraziť viac

mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. mobil: 0907 958 30


 

Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách

Tvoria ju: Pražská eparchia a Olomoucko-brnenská eparchia
Predstaviteľ – predseda metropolitnej rady: Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín

Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Tvoria ju: Prešovská eparchia a Michalovsko-košická eparchia
Predstaviteľ – predseda metropolitnej rady: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

(Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku sú dva samostatné celky)

Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovenvsku