Mníšstvo – soľ dnešného sveta

Občianske združenie ResArtis, Mesto Svidník a Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku zorganizovali v Dome kultúry vo Svidníku vo štvrtok, 20. februára 2020, výnimočné podujatie o význame mníšstva pre tento svet v minulosti aj v súčasnej dobe. Výnimočné bolo jednak tým, že sa na Slovensku doposiaľ nič podobné nikde nekonalo, ale aj tým, že pozostávalo z viacerých…

Čítať viac

Diakonská vysviacka Mikuláša Pružinského v prešovskej katedrále

V sobotu 15. februára 2020 – v deň sviatku Srítenija Hospódňa – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského slávnostnú sv. liturgiu, počas ktorej vykonal diakonskú chirotóniu študenta 4. ročníka PBF PU v Prešove br. Mikuláša Pružinského.…

Čítať viac

Výsledky súťaže “Pravoslávny chrám”

Pravoslávna cirkevná obec v Snine vyhlásila pre žiakov 2. stupňa základných škôl súťaž “Pravoslávny chrám”. Deti mali za úlohu pripraviť projekt – vybrať si ľubovoľný pravoslávny chrám na Slovensku, vyhľadať o ňom základné informácie a doplniť ich zodpovedajúcimi ilustráciami. Ocenení boli títo autori: 5. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea…

Čítať viac

Sviatok Bohozjavenia v prešovskom katedrálnom chráme

V nedeľu 19. januára 2019 – v deň sviatku Bohozjavenia – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského archijerejskú sv. liturgiu za asistencie predstaveného Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michala Švajka, mitr. prot. Petra Kormaníka, mitr. prot. Alexandra…

Čítať viac

Oslavy Christovho Narodenia v katedrálnom chráme v Prešove

V Predvečer sviatku Christovho Narodenia v pondelok 6. januára 2020 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského veľké povečerie s utreňou. Radostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov v tomto roku znásobila skutočnosť, že na sviatočných bohoslužbách bola prítomná…

Čítať viac

Sestry z poľského monastiera Turkowice prídu do Sniny

Mníšky z poľského pravoslávneho monastiera Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach budú jedny z účinkujúcich na Koncerte kolied a ľudových zvykov “Od Štedrého večera do Nového roka”, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. januára 2020 o 15.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Snine. Turkowické sestry budú účastné aj na sv.…

Čítať viac

“Silvestrovské oslavy” už 20 rokov inak

V predvečer Milénia, na prelome rokov 1999 a 2000 sa skupinka študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a veriacich z okolia Svidníka v čele s duchovným otcom Jánom Pajkošom stretla v náhradných bohoslužobných priestoroch malej obce Hrabovčík. Naším cieľom bolo vyhnúť sa bujarým oslavám Nového štátneho kalendárneho roka, keďže podľa juliánskeho kalendára je v tom čase ešte…

Čítať viac