PRAVOSLÁVNA CIRKEV NA SLOVENSKU
Metropolitná rada
Bayerova 8, 080 01 Prešov
www.orthodox.sk
051/772 47 36
Predstaviteľ – predseda Metropolitnej rady
PC na Slovensku:
Jeho Blaženosť Rastislav,
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska
Metropolitná rada – členovia: Jeho Vysokopreosvietenosť
Juraj, arcibiskup michalovsko-košický
Mgr. Katarína Krullová
mitr. prot. Mgr. Vladimír Ignác
prot. Mgr. Simon Czap
prot. Mgr. Vitalij Krasij
Ing. Rastislav Dura
prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Alexander Hričko
Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Bayerova 8, 080 01 Prešov
www.news.orthodox.sk
mrpc@orthodox.sk
051/772 47 36
0915 967 299
kancelár: mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý
0915 967 297
bily@orthodox.sk
tajomník: mitr. prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
kormanik@orthodox.sk
tajomník pre zahraničné vzťahy: Jeho Vysokopreosvietenosť
Juraj, arcibiskup michalovsko-košický
0908 377 447
arcibiskup_juraj@orthodox.sk
tajomník Tlačového odboru: prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.

0908879835

ocam@orthodox.sk

ekonóm: Mgr. Iveta Apostu
0915 967 298
starcova@orthodox.sk
sekretariát, mzdová účtovníčka: Mgr. Lenka Rusanyuk
0915 967 299
mrpc@orthodox.sk
Redakcia časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda
Mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Bayerova 8, 080 01 Prešov
ocam.orthodox.sk
051/772 47 36
šéfredaktor: prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.

0908879835
ocam@orthodox.sk

Filantropia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Bayerova 8, 080 01 Prešov 051/772 47 36
riaditeľ: miesto neobsadené
odborný psychologický poradca: prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR
Vojenská kaplnka sv.
vmč. Juraja pri GŠ OS SR
a MO SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
www.ustreps.sk
riaditeľ: mjr. Mgr. Vladimír VARGA
Juh 1063/24,093 01
Vranov nad Topľou (byt)
0903 824 714, 0960 313 419
0960 313 417
vladimir.varga@mil.sk