Bohozjavenie

Slovensko, 19.1.2020. Pravoslávni kresťania, ktorí dnes majú podľa juliánskeho kalendára 6. januára, dnes neoslavujú Troch kráľov ako je to u západných kresťanov, ale sviatok Bohozjavenia (gr. Teofánia). Tento sviatok patrí popri Zmŕtvychvstaní a Zostúpení Sv. Ducha na apoštolov medzi najstaršie kresťanské sviatky a spomína sa už v 2. storočí. Vtedy sa v tento deň oslavovali…

Čítať viac

Novinky na našej internetovej stránke

Dnešná moderná doba si vyžaduje, aby Cirkev robila misiu aj cez internet. Aj keď je to smutné, no mnoho ľudí siahne skôr po elektronických informáciách než po časopise či knihe. Z toho dôvodu sa popri vydávaniu nášho oficiálneho mesačníka Odkaz sv. Cyrila a Metoda snažíme byť aktívni aj v elektronickom priestore. Našu oficiálnu…

Čítať viac

Roždestvo (Narodenie) Isusa Christa

Slovensko, 6.1.2020. Trinásť dní po západných kresťanoch si dnes za štedrovečerný stôl sadajú aj pravoslávni kresťania, ktorí stále dodržiavajú juliánsky cirkevný kalendár. Na prvý pohľad sa zdá, že pravoslávni oslavujú sviatky Božieho narodenia neskôr ako zvyšok kresťanského sveta. Keď však vezmeme do úvahy fakt, že oni len kontinuálne zachovávajú kalendár,…

Čítať viac

Jasenovac – Osvienčim Balkánu (Mučeníci z koncentračného tábora Jasenovac)

Košice, 8.12.2019; Prešov, 9.12.2019. Na počesť státisícov obetí – Srbov, Židov, Rómov, Slovákov – umučených počas 2. svetovej vojny v chorvátskom Jasenovci sa uskutoční prednáška historika slavónsko-pakračského vladyku Jovana o genocíde v Jasenovci (Chorvátsko), výstava obrazov sestry Marije (Antić) z monastiera v Jasenovci a koncert ženského zboru z Belehradu (Srbsko). Jasenovac v Chorvátsku bol najstrašnejším vyhladzovacím…

Čítať viac

Kanonizácia Stanislava Nasadila

Košice, 9.6.2019 Pravoslávna cirkevnej v českých krajinách a na Slovensku zapíše medzi svätých Pravoslávnej cirkvi kňaza Stanislava Nasadila, ktorý bol v roku 1941 umučený v koncentračnom tábore Gospič v Chorvátsku. Obrad sa uskutoční počas svätej Liturgie v pravoslávnom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach v…

Čítať viac

Pravoslávna Pascha – Zmŕtvychvstanie Christovo

Tlačová správa

28.4.2019. Východná paschália, ktorú dodnes Pravoslávna cirkev dodržiava, bola pôvodne zaužívaná medzi všetkými kresťanmi. Na rozdiel od západnej dodržiava pri určení dátumu najväčšieho kresťanského sviatku – Zmŕtvychvstania Isusa Christa tri podmienky, prijaté na 1. Všeobecnom sneme v Nicei (r. 325). Sú to: Pascha musí byť po jarnej rovnodennosti, po splne…

Čítať viac

Blahodatný oheň z Božieho hrobu aj na Slovensku

27.4.2019 Na Veľkú sobotu, deň pred pravoslávnym Zmŕtvychvstaním Christovým schádza v Christovom hrobe, ktorý sa nachádza v tzv. kovuklii (kaplnke) uprostred Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme, Blahodatný oheň. Po bohoslužbách, za prítomnosti tisícov veriacich, vstupuje do kaplnky s hrobom pravoslávny patriarcha a po jeho modlitbe schádza z neba oheň, ktorý mu…

Čítať viac

Kvetná nedeľa a Strastný týždeň pravoslávnych kresťanov

Tlačová správa

21.4.2019 väčšina kresťanov na Slovensku slávi Veľkú noc, avšak pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia tzv. východnou Pascháliou, majú Kvetnú nedeľu. Podľa východno-byzantského rítu je pre nich tento deň slávnosťou spojenou so vstupom Isusa Christa (Ježiša Krista) do Jeruzalemu. Po tom ako Spasiteľ v sobotu vzkriesil svojho priateľa Lazára, ktorý ležal…

Čítať viac

Pravoslávne bohoslužby v 5. týždni Veľkého pôstu

Tlačová správa

Prešov. 8.4.2019 Bohoslužby Pravoslávnej cirkvi majú stáročnú históriu a ich obsahom sú prekrásne modlitebné diela veľkých teológov, askétov, ale predovšetkým svätých ľudí. Obzvlášť obdobie Veľkého pôstu je bohaté na cirkevnú poéziu, ktorá má veriaceho priviesť k čo najväčšej snahe o duchovné zdokonaľovanie a napredovanie. V rámci Veľkého pôstu je to…

Čítať viac

Začal sa Veľký pôst

Pondelok, 11.3.2019. Pravoslávni kresťania dnes vstúpili do Veľkého pôstu. Je to veľmi špecifické obdobie v cirkevnom roku pre každého kresťana nielen z duchovného, ale aj liturgického hľadiska. Jeho dôležitosť dokazuje aj to, že štyri nedele pred jeho začiatkom sa v chrámoch čítajú Evanjeliá, ktoré nás majú na Veľký pôst duchovne pripraviť. Najprv je…

Čítať viac