Kňazská chirotónia o. Mareka Baloga

“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma” Mk 8, 34 /kňazské motto novopresbytera Mareka/ MICHALOVCE, 29. december 2019. V nedeľu po sviatku Narodenia Hospodina nášho Isusa Christa, sa v michalovskom pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda zišlo množstvo veriaceho národa, s…

Čítať viac

Podujatie na počesť jasenovských mučeníkov v Košiciach

V košickom katedrálnom chráme sa dnes slúžila sv. archijerejská Liturgia, ktorú viedol pakračsko-slavonský episkop Jovan a spolu s ním ju slúžil domáci arcibiskup michalovsko-košický Juraj ako aj miestny duchovný správca prot. Vladimír Spišák, prot. Peter Soroka z Osadného a archidiakon Matúš Spišák. Vzácny hosť zo Srbskej pravoslávnej cirkvi prišiel porozprávať…

Čítať viac

Malý odpust, … alebo sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici

NIŽNÁ RYBNICA, 24. november 2019 – Už desať rokov, odkedy bola v nižno – rybnickom pravoslávnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uložená častica sv. ostatkov sv. veľkomučeníce Kataríny Alexandrijskej, sa stretávajú veriaci v deň jej sviatku, aby oslávili Boha, poďakovali Mu za premnohé milosti, ktoré vylieva do ich života, či prosili…

Čítať viac

Slávnosti v Košiciach a posvätenie základného kameňa monastiera v Beňatine

Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala v nedeľu 10. novembra 2019 sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho Vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku Juraja ju slúžil aj zahraniční vladykovia: Vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej…

Čítať viac

Sučavský vladyka Damaskin z Rumunska na Slovensku

V sprievode miestneho eparchu, vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, navštívil 5. novembra 2019 nižno – rybnický pútnický chrám preosvietený vladyka Damaskin, vikárny biskup sučavskej archieparchie Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Vladyka Damaskin, ktorý sa prišiel pokloniť Matke Božej uctievanej v našom chráme cez kópiu jej divotvornej klokočovskej ikony so sebou…

Čítať viac

Posvätenie ikonostasu v Bežovciach a zázračné zavoňanie ostatkov sv. Nektária Eginského

Prinesenie ostatkov sv. Nektária Eginského divotvorcu, rozšírené svätenie chrámu a posvätenie ikonostasu v PCO Bežovce Už pri pohľade na chrám môže človek objaviť zmysel svojej existencie tým, že sa otvára pred ním večný život. Práve tu má možnosť stretnúť sa cez modlitbu so Stvoriteľom a uvedomiť si vlastnú hodnotu a dôstojnosť. Chrám…

Čítať viac

Chrámový sviatok v Cejkove

Prvú septembrovú nedeľu tohto roku veriaci z Cejkova prežili prekrásny deň. Dôvodom ich radosti boli dve duchovné  udalosti,  a to oslavy chrámového sviatku pri príležitosti Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktoré pripadli na samotnú nedeľu, a slávnostné uloženie svätých ostatkov prepodobného Jonáša Kyjevského. Sv. ostatky sú darom od Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja cejkovským veriacim a…

Čítať viac