Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8, 080 01 Prešov
bpm.orthodox.sk
šéfredaktor: Bc. Alexander Hričko – dočasne poverený funkciou
0917 577 715
hrickoalexander@gmail.com
technický redaktor: jerej Mgr. Miroslav Guba, Jaroslav Smoleň
ISTINA číslo účtu: IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588