MICHALOVSKO-KOŠICKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA V MICHALOVCIACH
Eparchiálny biskup: Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický – predseda Eparchiálnej rady
Duklianska 16
071 01 Michalovce
arcibiskup_juraj@orthodox.sk
056/642 41 56
056/643 15 00
Eparchiálna rada – členovia:
mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor
fedor_ladislav@orthodox.sk
prot. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
jan.safin@unipo.sk
prot. Mgr. Vladimír Spišák
o.spisak@gmail.com
prot. Mgr. Sergej Barilik
barilik.sergej@post.sk
prot. Mgr. Marián Čičvak cicvak.marian@gmail.com
prot. por. Mgr. Simon Czap
czapsimon@mil.sk
prot. Mgr. Vitalij Krasij
krasij@orthodox.sk
Ing. Ján Choma
choma_jan_ml@orthodox.sk
Ing. Mgr. Michal Horňák
hornak_michal@orthodox.sk
Ing. Rastislav Dura
dura@orthodox.sk
Úrad Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach
Duklianska 16
071 01 Michalovce
uradmkpe@orthodox.sk
056/642 41 56
056/643 15 00
0908 377 477
www.mkpe.sk
protosynkel arcibiskupa
(riaditeľ úradu):
mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.
protopresbyter konštantínopolského trónu
Brezová 105
Brezina 076 12
vasil.b@centrum.sk
056/679 14 33 (byt)
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
0905 138 702
synkel (tajomník) biskupského úradu a pre cirkevné školstvo: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
S. Chalupku 110,
073 01 Sobrance
senic@centrum.sk
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
0908 975 640
synkel (tajomník) pre pastoráciu a katechizáciu: prot. Mgr. Pavol Novák
Inovce 14
072 64
novak.pavol@gmail.com
056/658 25 80 (byt)
0915 450 544
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
synkel (tajomník) pre filantropiu: prot. Mgr. Michal Džugan
1. mája 3/43
072 22 Strážske
pcostrazske@orthodox.sk
www.pcostrazske.mkpe.sk
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
056/64 911 40 (farský úrad)
0915 958 321
osobný tajomník arcibiskupa: archim. Serafim Šemjatovský
Markovce 29, 072 06
izograf2@mail.ru
0949 545 243
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
2. osobný tajomník arcibiskupa: prot. Mgr. Peter Bzik, PhD.
abpgerge.secretary@gmail.com 0907 571 584
archidiakon arcibiskupa: Mgr. Matúš Spišák
matusspisak@gmail.com 0907 406 189
Sekretariát:
sekretárka, pokladníčka ÚMKPE: Erika Uhrínová
Duklianska 16
071 01 Michalovce
uradmkpe@orthodox.sk
056/642 41 56, 056/643 15 00
0918 676 450
www.mkpe.sk
Právno-technické oddelenie:
mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
S. Chalupku 110,
073 01 Sobrance
senic@orthodox.sk
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
0908 975 640
Misijný odbor:
predseda MO: prot. Mgr. Pavol Novák
Inovce 14
072 64
novak.pavol@gmail.com
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
056/658 25 80 (byt)
0915 450 544
Misijný odbor – členovia:

prot. Mgr. Peter Bzik, PhD.

bzuco2@gmail.com
prot. Mgr. Miroslav Janočko
miro.janocko@gmail.com

igumen Serafim Fedik
hodigitria@gmail.com
prot. por. Mgr. Simon Czap
czapsimon@mil.sk
prot. Mgr. Juraj Šatala
satala@orthodox.sk
o. ekonóm Bc. Dušan Tomko
nikodim@centrum.sk
Ekonomické oddelenie:
vedúca oddelenia a mzdová účtovníčka: Viera Bubenková
Duklianska 16
071 01 Michalovce
bubenkova@orthodox.sk
056/642 41 56
056/643 15 00
právny zástupca: JUDr. Jana Jánošíková janosikova@orthodox.sk
vodič: prot. Mgr. Peter Bzik, PhD. domovníčka: Magdaléna Regendová
Eparchiálna revízna a kontrolná komisia:
prot. Mgr. Juraj Šatala
Lenka Lukáčová
Ing. M. Hvižďáková
satala@orthodox.sk
lukacova@orthodox.sk
hvizdakova@orthodox.sk
Komisia pre skúmanie kánonických priestupkov:
prot. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
prot. Mgr. Michal Džugan
igumen Serafim Fedik
jan.safin@unipo.sk
jan.safin@post.cz
dzugan@orthodox.sk
hodigitria@gmail.com
* v budove ÚER MKPE v Michalovciach sa nachádza
biskupská kaplnka sv. kňaza vyznávača Alexija Tótha

INŠTITÚCIE

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE
Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metoda
(zriaďovateľ ÚER MKPE v Michalovciach)
riaditeľ školy: Ing. Stanislav Štefanisko
Tehliarska 2,
071 01 Michalovce
skola@csoumi.svcmi.sk
056/643 18 04
www.csoumi.edu.sk
CHARITATÍVNE INŠTITÚCIE
Filantropia Michalovsko-košickej eparchie
(zriaďovateľ ÚER MKPE v Michalovciach – účelové zariadenie cirkvi)
riaditeľ sekretariátu: prot. Mgr. Michal Džugan 0915 958 321
Duklianska 16,
071 01 Michalovce
filantropiamke@gmail.com
www.filantropiamke.mkpe.sk
056/642 41 56
056/643 15 00
facebook: FilantropiaMKE
Filantropia CHARIS sv. Jána Milostivého pri PCO v
Košiciach
(zriaďovateľ Filantropia MKE – účelové zariadenie cirkvi)
riaditeľ sekretariátu: Mgr. Ján Kovačič
Československej armády 22
040 01 Košice
0908 105 981
kovacicjanos@gmail.com
Filantropia CHARIS sv. Bazila Veľkého v Trebišove
(zriaďovateľ Filantropia MKE – účelové zariadenie cirkvi)
riaditeľ sekretariátu: mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý
ul. SNP 3316/93
075 01 Trebišov
filantropiamketv@orthodox.sk
056/672 62 45
0915 967 297
Filantropia CHARIS sv. Filareta Milostivého v Sobranciach
(zriaďovateľ Filantropia MKE – účelové zariadenie cirkvi)
riaditeľ sekretariátu: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
ul. SNP 34/13,
073 01 Sobrance
senic@centrum.sk
0908 975 640
ARCIDEKANÁT PRE OKRES MICHALOVCE
Arcidekan: prot. Mgr. Peter Bzik, PhD.
Pozdišovce 118, 072 01 0907 571 584
bzuco2@gmail.com
MICHALOVCE – Katedrálny chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda
Kaluža, Klokočov, Kusín, Močarany, Naciná Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Suché, Topoľany, Trnava pri Lab., Vinné, Vrbovec, Zbudza, Staré, Zalužice
Duklianska 20
071 01 Michalovce
www.pcomichalovce.orthodox.sk
facebook: pcomichalovce.sk
Predstavený katedrálneho chrámu: prot. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Minská 1
071 01 Michalovce
069/201 09 31
0907 985 981
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Sergej Barilik
Nová 292
072 12 Zemplínska Široká
barilik.sergej@post.sk
056/647 22 00
0907 581 077
Pomocní duchovní: archim. Serafim Šemjatovský, jerej Mgr. Marek Balog
Diakon: Mgr. Ján Bučko Čteci: Mgr. Pavol Kochan, PhD., Mgr. Matúš Kostičák, Stanislav Sorokač
Hypodiakon: Mgr. Viliam Fencik
Duchovní na dôchodku:
mitr. prot. Mgr. Ján Choma
protopresbyter konštantínopolského trónu
mitr. prot. Mgr. Ján Hatrák
mitr. prot. ThDr. Štefan Horkaj
FALKUŠOVCE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Kačanov, Ložín
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Vitalij Krasij
Falkušovce 88, 072 05
krasij@orthodox.sk
056/649 61 11
0905 110 490, 0948 437 790
HAŽÍN – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Lúčky
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor
Hollého 76,
071 01 Michalovce
fedor_ladislav@orthodox.sk
056/643 48 05
0908 362 600
LASTOMÍR – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
DÚBRAVKA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Budkovce, Sliepkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Marek Sedlický
Lastomír 403, 072 37
sedlicky_marek@orthodox.sk
056/647 35 42
0903 497 944
MARKOVCE – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Hradišská Moľva, Kucany, Malčice, Petríkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: igumen Serafim Fedik
Zemplín 120, 076 34
hodigitria@gmail.com
0948 008 708,
056/637 61 64 (bydlisko)
POZDIŠOVCE – Chrám Premenenia Isusa Christa
Horovce, Laškovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Tušice
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Bzik, PhD.
Pozdišovce 118, 072 01 0907 571 584
bzuco2@gmail.com
STRÁŽSKE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa a sv. Nikolaja Divotvorcu
Mierová 274, 072 22 Strážske Pusté Čemerné, Voľa
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Michal Džugan
1. mája 3/43, 072 22 Strážske
pcostrazske@orthodox.sk
www.pcostrazske.mkpe.sk
056/649 11 40 (farský úrad
0915 958 321
facebook: PCO.v.Strazskom
ŠAMUDOVCE – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Šamudovce 149, 072 01 Hatalov, Krásnovce, Vŕbnica, Žbince
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Patrik Hric
Šamudovce 149, 072 01
hric.patrik@gmail.com
0904 430 083
facebook: pcosamudovce
VEĽKÉ KAPUŠANY – Chrám Vyvýšenie ctihodného Pánovho Kríža
Čičarovce, Čierne Pole, Kapušanské Kľačany, Kriškovská Lieskova, Poľany, Slemence, Ptrukša
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. por. Mgr. Simon Czap
Štúrova 4, 079 01 Veľké Kapušany
czapsimon@mil.sk
0908 145 661
ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Čečehov, Inačovce, Jastrabie, Palín, Stretava, Stretávka
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Marek Gubik
Zemplínska Široká 234, 072 12 0949 458 116
markoguba@gmail.com
ARCIDEKANÁT PRE OKRES SOBRANCE
Arcidekan: o. ekonóm Bc. Dušan Tomko
Nižná Rybnica 159,
073 01 Sobrance
nikodim@centrum.sk
09 207 718

CIRKEVNÉ OBCE

BEŽOVCE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
BLATNÉ REMETY – Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda
Lekárovce, Pinkovce, Pavlovce n/Uhom, Vysoká n/Uhom, Záhor
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Miloš Nikifor Surma
Bežovce 339, 072 53 0915 643 280
milossurma@gmail.com
CHOŇKOVCE – Chrám Premenenia Isusa Christa
PODHOROĎ – Chrám apoštolom rovného sv. Rastislava, kniežaťa veľkomoravského
Hlivištia
Duchovný správca cirkevných obcí: o. ekonóm PaedDr. Ivo Ozimanič
Pozdišovce 413, 072 01 0918 515 610
ivo.ozimanic@post.sk
INOVCE – Chrám sv. proroka Eliáša a sv. kňaza-mučeníka Maxima Sandoviča
BEŇATINA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Pavol Novák
Inovce 14, 072 64
novak.pavol@gmail.com
056/658 25 80 (byt)
0915 450 544
NIŽNÁ RYBNICA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
KOŇUŠ – Chrám sv. žien myronosíc
Husák, Koromľa, Krčava, Orechová, Porúbka, Ruskovce, Gajdoš, Blatné Revištia, Svätuš, Veľké Revištia
Duchovný správca cirkevných obcí: o. ekonóm Bc. Dušan Tomko
Nižná Rybnica 159
073 01 Sobrance
nikodim@centrum.sk
0907 207 718
http://novyklokocov.webnode.sk
RUSKÝ HRABOVEC – Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
DÚBRAVA – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
Duchovný správca cirkevných obcí: o. ekonóm Mgr. Vasyľ Lembej
Ruský Hrabovec 149, 072 64
lembej@orthodox.sk
0907 207 718
http://novyklokocov.webnode.sk
SOBRANCE – Chrám sv. kniežaťa Vladimíra
Tibava, Ostrov, Porostov, Kristy
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič
Tyršova 305/55
073 01 Sobrance
senic@centrum.sk
056/652 10 69 (byt)
0908 975 640
056/642 41 56 (Úrad MKPE)
Hypodiakon: Mgr. Vladimír Mikulanič
ÚBREŽ – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
HNOJNÉ – Chrám Premenenia Pána (náhradné bohoslužobné priestory)
Fekišovce, Jasenov, Vyšné Remety, Poruba pod Vihorlatom, Vyšná Rybnica, Závadka, Remetské Hámre, Jovsa
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Marián Čičvak
Úbrež 79, 072 42
cicvak.marian@gmail.com
056/659 62 95
0903 438 866

ARCIDEKANÁT PRE OKRES TREBIŠOV
Arcidekan: prot. Mgr. Juraj Šatala
Zemplínske Hradište 237,

076 01

satala@orthodox.sk
0908 981 022
BREZINA – Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda
BYŠTA – Chrám Veľkomučeníka sv. Juraja Víťaza
Michaľany, Kalša, Kuzmice, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Luhyňa
Duchovný správca cirkevných obcí: protosynkel mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD. protopresbyter konštantínopolského trónu
Brezová 105
Brezina 076 12
056/679 14 33 (byt)
0905 138 702, 056/642 41 56 (Úrad MKPE)
vasil.b@centrum.sk
CEJKOV – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
KAŠOV – Chrám Premenenia Isusa Christa
Novosad, Zemplínske Jastrabie, Černochov, Hraň, Sirník, Kysta, Hrčeľ
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Radoslav Paisij Lupjan
Hlavná 1/1
076 05 Kašov
0907 100 579
lupjanr@gmail.com
ZEMPLÍN (ZEMPLÉN)
– Kaplnka sv. Mojseja Uhrína
www.hodigitria.wordpress.com
Misijná cirkevná obec pre veriacich maďarskej národnosti s maďarským liturgickým jazykom
Duchovný správca cirkevných obcí: igumen Serafim (Fedik)
Zemplín 120, 076 34 0948 008 708
056/637 61 64 (bydlisko)
hodigitria@gmail.com
ČIERNA NAD TISOU – Chrám archanjela Michala (náhradné bohoslužobné priestory)
Bačka, Kráľovský Chlmec, Pribeník, Veľké Trakany, Bieľ, Malé Trakany, Dobrá
Jilemnického 16, Čierna nad Tisou
Administrátor: prot. por. Mgr. Simon Czap
Štúrova 4
079 01 Veľké Kapušany
0908 145 661
czapsimon@mil.sk
TREBIŠOV – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, ul. SNP 3316/93, 075 01 Trebišov
Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Sečovce, Vojčice, Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý
Zemplínske Hradište 370, 076 01 0915 967 297
Hypodiakon: ThDr. MUDr. Miroslav Ščerbej, PhD.
ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
ZEMPLÍNSKY KLEČENOV – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Lastovce, Stanča, Veľaty
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Juraj Šatala
0908 981 022
Zemplínske Hradište 237, 076 01 satala@orthodox.sk
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY KOŠICE, ROŽŇAVA A VEĽKÝ KRTÍŠ
Arcidekan: prot. Mgr. Miroslav Janočko
Smreková 5,
071 01 Michalovce (byt)
0908 836 836
miro.janocko@gmail.com

CIRKEVNÉ OBCE

KOŠICE – Katedrálny chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého,
alexandrijského patriarchu (ulica Československej armády),
filiálna cirkevná obec DARGOV – sv. Vasilija Ostrožského
Kráľovce, Košická Nová Ves, Zdoba, Medzev
www.pravoslavieke.eu facebook: PCO.Kosice
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vladimír Spišák, arcidekan
Jakobyho 9040 01 Košice (byt) 0907 928 812
o.spisak@gmail.com
Archidiakon arcibiskupa: Mgr. Matúš Spišák
0907 406 189
matusspisak@gmail.com
Mgr. Matúš Spišák
0907 406 189
matusspisak@gmail.com
Mníška: hypodiakonisa Juliania Nikitina Čtec: Ing. Rastislav Dura
Externý duchovný: jerej Vladimír Višněvský
KOŠICE, mestská časť ŠACA – Ekumenický dom modlitieb sv. veľkomučeníka Dimirija Solúnskeho
Malá Ida, Rudník, Moldava nad Bodvou
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Miroslav Janočko
Smreková 5
071 01, Michalovce (byt)
0908 836 836
miro.janocko@gmail.com
Diakon: Mgr. Milan Mandzak
SKLABINA – náhradné bohoslužobné priestory
Veľký Lom, Ľuboriečka, Telka
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Milan Maršala
Mierová 20
048 01 Rožňava
0949 368 121
marsalamil@gmail.com
ROŽŇAVA – filiálna obec PCO v Košiciach, náhradne bohoslužobné priestory
ctih. Paraskevy Srbskej v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Šafárikovej ul. č. 5
Duchovný správca: jerej Mgr. Milan Maršala
Mierová 20
048 01 Rožňava
marsalamil@gmail.com
0949 368 121
Duchovný pri Armáde SR (Michalovce), www.shdo.mil.sk
Duchovný správcacirkevných obcí: prot. por. Mgr. Simon Czap
Štúrova 4,
079 01 Veľké Kapušany
0908 145 661
czapsimon@mil.sk
*pri Samohybnom delostreleckom oddieli 2. MB v Michalovciach, kde o. Czap
pôsobí, sa nachádza pravoslávna kaplnka sv. veľkomučeníčky Barbary

Emeritní duchovní:

mitr. prot. Mgr. Ján Rusín

Za správnosť údajov v schematizme sú zodpovední tajomníci pre pastoráciu a katechizáciu.

SVÄTÉ OSTATKY A VÝZNAMNÉ IKONY PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V
MICHALOVSKO-KOŠICKEJ EPARCHII

Michalovce: ctih. Jov Uhoľský a Michalovský; sv. biskup vyznávač Dositej (Vasič) Karpatoruský a Záhrebský; kópia ikony Klokočovskej Bohorodičky; sv. Panteleimon srbský novomučeník z Jasenovca Biskupská kaplnka sv.
Alexija Tótha: sv. vy- znávač Alexij Tóth; ctih. Mučeník Pachomij Nový (eparchiálni spolupatrón)
Falkušovce: sv. deti betlehemské
Lastomír: čiastočka ctihodného Pánovho Kríža
Markovce: sv. mučenik Regín, biskup zo Skopelosa
Strážske: sv. Mikulaš Divotvorca, arcibiskup Mýr Lykijských
Zemplínska ŠIroka: ctih. Ivan Český; ctih. Mojžiš Uhorský; ctih. Alexij Karpatoruský; sv. vyznávač Alexij Tóth
Bežovce: čiastočka ctihodného Pánovho Kríža
Inovce: sv. mučeník kňaz Maxim Sandovič
Beňatina: ctih. Alexij Karpatoruský; sv. vyznávač Alexij Tóth
Kašov: sv. Pitirin, biskup tambovský
Nižná Rybnica: sv. veľkomučeníčka Katarina Alexandrijska; kópia divotvornej Klokočovskej ikony Bohorodičky (eparchiálne putnické miesto) Ruský Hrabovec: sv. veľkomučeník Juraj Sobrance: sv. mučeník kňaz Bazil Martyš; Traja ot- covia Kyjevo – Pečerskej Lávry
Brezina: sv novomučeníčka Helena zo Sinope(eparchiálna spolupatrónka)
Byšta: sv. veľkomučeník Juraj
Zemplín/Zemplén: ctih Mojžiš Uhorský (Magyar Szent Mózes)
Zemlínsky Klečenov: sv. mučeník kňaz Bazil Martyš
Košice: sv. Ján Milostivý, patriarcha alexandrijský; sv.
mučeník kňaz Maxim Sandovič; ctih. Peter a Febró- nia, kniežatá muromskí; sv. Ambroz, biskup milán- sky; sv. apoštolom rovný Štefan, kráľ uhorský; sv. kňažná Sofia Slucká; kópia divotvornej ikony Matky Božej z monastiera Macheras na Cypre; ctih. Alexij Karpaturuský; sv. novomučeník Stanko; sv. veľkomu- čeníčka Barbora; sv. veľkomučeník Minas; sv. muče- nička Theodora Alexandrijska; ctih. Štefan Piperský; sv. Mikulaš myrlicijský; sv. knieža Alexander Nevský

V biskupskej rezidencii v Michalovciach sú uložené sv. ostatky viacerých Božích svätých, mužov i žien (napr. sv. Joachim a Anna, rodičia Presvätej Boho- rodičky; sv. apoštol Ondrej; sv. Lazar, druh Pánov; sv. veľkomučeník Panteleimon; sv. veľkomučeník Dimitrij Solúnsky; sv. biskup Nektários z Egíny; sv. biskup Ján Šangajský a San-Franciský; sv. Arsénios Kappadócky; sv. mučeník knieža Vaclav a Ľudmi- la Českí; ktoré bývajú v deň ich sviatku vystavené k úcte veriacim v chrámoch eparchie.