08.05.2018

Video zo stretnutia metropolitu Rastislava s pápežom Františkom

02.09.2017

Priamy prenos pravoslávnej bohoslužby

08.07.2016

Liturgia byzantskými nápevmi

31.01.2016

Pravoslávna bohoslužba s posvätením pamätníka genocídy Aménov

28.09.2014

Vysviacka Rozpisu Pravoslávneho chrámu vo Svidníku