25.06.2018

Reportáž v TV JOJ o spustení virtuálnej prehliadky po pravoslávnom chráme a krypte v Osadnom (autorka: Katarína Kleknerová)

11.06.2018

Reportáž v TV JOJ o výrobe kupol na pravoslávnych chrámoch (autorka: Katarína Kleknerová)

08.05.2018

Video zo stretnutia metropolitu Rastislava s pápežom Františkom

02.09.2017

Priamy prenos pravoslávnej bohoslužby

08.07.2016

Liturgia byzantskými nápevmi

31.01.2016

Pravoslávna bohoslužba s posvätením pamätníka genocídy Aménov

28.09.2014

Vysviacka Rozpisu Pravoslávneho chrámu vo Svidníku