PRAVOSLÁVNA CIRKEV NA SLOVENSKU

Úrad metropolitnej rady

Adresa: Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko

Tel. č.: +421 51 77 24 736

Email: mrpc@orthodox.sk

KANCELÁR: prot. Mgr. Ladislav Bilý

TAJOMNÍK: prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.

Správca internetovej stránky

Prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Tajomník tlačového odboru
Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Mobil: +421 940 600 501

Napíšte nám