PRAVOSLÁVNA CIRKEV NA SLOVENSKU

Úrad metropolitnej rady

Adresa: Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko

Tel. č.: +421 51 77 24 736

Email: mrpc@orthodox.sk

KANCELÁR: prot. Mgr. Ladislav Bilý

TAJOMNÍK: prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.

HOVORCA: miesto neobsadené

Správca internetovej stránky: prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD. : tel. č.: +421 908 879 835

Napíšte nám