PREŠOVSKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA
Eparchiálny archijerej: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska,
predseda Eparchiálnej rady
Budovateľská 1, 080 01 Prešov www.eparchiapo.sk 051/746 02 69, 051/773 36 12
arcibiskup@ppepoer.sk, vladyka@ppepoer.sk
osobný tajomník arcibiskupa: archidiakon Maxim (Durila)
Eparchiálna rada – členovia: mitr. prot. prof. ThDr.
Milan Gerka, CSc.
mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
mitr prot. Mgr. Vladimír Ignác
prot. Mgr. Peter Savčak
prot. Mgr. Peter Kačmár
Mgr. Katarína Krullová
Mgr. Marián Škovran
Ing. Mikuláš Podhajecký
Úrad Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
riaditeľ: mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
tajomník: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
sekretariát: Oľga Kráľová, samostatný odborný referent
051/746 02 64, 051/746 02 65
sekretariat@ppepoer.sk
Právno-technické oddelenie:
vedúci oddelenia: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
právny zástupca ÚPPE: JUDr. Marián Geleneky
sekretariát PTO: neobsadené
051/746 02 70, 051/746 02 60
sekretariatpto@ppepoer.sk
tajomník pre pastoráciu a katechizáciu: prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan
Misijný odbor:
predseda MO: prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan
jan.kuzan@gmail.com
Misijný odbor – členovia: mitr. prot. prof. ThDr.
Milan Gerka, CSc.
mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
mitr. prot. Mgr. Ján Lakata
mitr. prot. Mgr. Ján Novák
mitr. prot. Mgr. Juraj Sičák
mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
mitr. prot. Mgr. Dimitrij Paster
mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič
mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
prot. Mgr. Pavol Bobák
Ekonomické oddelenie Úradu PPE v Prešove:
ekonóm: Ing. Mgr. Tatiana Pavľučuková mzdová účtovníčka: Anna Dorková
Tlačové oddelenie Úradu PPE v Prešove:
tlacove@eparchiapo.sk
vodič: Mgr. Kornel Prokop upratovačka: Miroslava Ľašová
Eparchiálna revízna a kontrolná komisia:
mitr. prot. Mgr. Juraj Rychvalský, prot. Mgr. Alexander Kleban, Ing. Vladimír Bodnár
Komisia pre skúmanie kánonických priestupkov:
051/774 56 96, 0907 958 301
gerkam@unipo.sk, gerkam@orthodox.sk
mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
mitr. prot. Mgr. Juraj Sičák
prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
Filantropia prešovskej eparchie
1. Detský domov sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, čudotvorca, v Medzilaborciach
2. Dom na polceste sv. Nikolaja
3. Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi
4. Špeciálna materská škola sv. Nikolaja v Medzilaborciach
riaditeľka zariadení: PhDr. Dagmar Hučková, MBA
Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 057/732 15 15, sv.nikolaj@stonline.sk
Kaplnka sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Duchovný správca: jerej Mgr. Miroslav Pavlenko
gen. Svobodu 129/15A
068 01 Medzilaborce
0904 025 524
pavlenko.miroslav@gmail.com
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
ZVOLEN – Vojenská kaplnka zasvätená sv. Krížu
Vojenský duchovný: pplk. prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.
Veliteľstvo vzdušných síl
Jána Jiskru 10, 960 01 Zvolen
0960 464 815, 0903 824 426
marek.ignacik@mil.sk
byt: Ľudovíta Štúra 54
960 01 Zvolen
045/535 30 12, 0911 885 785
marek.ignacik@gmail.com
Monastier Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky
Archimandrita monastiera: neobsadené
Palatínova 32, 945 01 Komárno 035/773 11 73
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: PREŠOV, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŇA A VRANOV NAD TOPĽOU
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
Partizánska 3A, 080 01 Prešov (byt)
051/773 36 12
051/746 02 70
Dekan: mitr. prot. Dimitrij Paster
Plzenská 701
080 01 Prešov (Pravoslávny kňazský seminár PU)
051/772 58 30 080

CIRKEVNÉ OBCE

PREŠOV – Katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského
Bretejovce, Drienov, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Haniska, Chmeľov, Kapušany, Kendice, Lemešany, Ličartovce, Ľubotice, Malý Šariš, Medzany, Mirkovce, Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Svinia, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Trnkov, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa
Partizánska 3, 080 01 Prešov (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
Partizánska 3A, 080 01 Prešov (byt)
051/773 36 12
051/746 02 70
Duchovný cirkevnej obce: mitr. prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
Bayerova 8, 080 01 Prešov (pracovisko)
Exnárova 26, 080 01 Prešov (byt)
051/772 47 36
051/775 14 69
Duchovný cirkevnej obce:
Októbrova 56, 080 01 Prešov 0918 469 139
Protodiakon: doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
Archidiakon: Maxim (Juraj Durila)
PREŠOV – Biskupská kaplnka Vyvýšenia svätého Kríža
ÚPPE, Budovateľská 1, 080 01 Prešov 051/773 36 12
Duchovný správca: mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
BAJEROVCE – Chrám sv. proroka Eliáša
Krivany, Šambron, Torysa
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Rastislav Ignác
Bajerovce 90, 082 73, Šarišské Dravce 0905 156 100
r.ignac@pobox.sk
JARABINA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky kaplnka Usnutia Presvätej Bohorodičky na hôrke Háj
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Juraj Čokina
065 31 Jarabina 052/436 13 08, 0908 225 028, 0940 771 510
LITMANOVÁ – Chrám Premenenia Isusa Christa
ÚDOL – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Mirotočca, Údol 173
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE – náhradné bohoslužobné priestory, č. d. 86
(chrámový sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky)
Kyjov, Ľubotín
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Vasyl Rusanyuk
Malinová 24080 01 Prešov (byt) 0915 967 299
ĽUTINA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
HANIGOVCE – Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho
Jakubovany, Milpoš, Pečovská Nová Ves
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Dimitrij Paster
Plzenská 7, 080 01 Prešov 051/772 58 30
(Pravoslávny kňazský seminár PU)
MATIAŠKA – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho)
Hanušovce nad Topľou
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Arm. gen. Svobodu 6080 01 Prešov 051/775 55 37 (byt)
SABINOV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Drienica, Jarovnice, Lipany, Ražňany, Rožkovany, Šarišské Michaľany
Kpt. Nálepku 11, 083 01 Sabinov (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.
Mlynská 16, 083 01 Sabinov (byt) 0908 879 835
vasyl.kuzmyk@gmail.com
STARÁ ĽUBOVŇA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Čirč, Hniezdne, Hromoš, Jakubany, Kamienka, Nová Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, Ruská Voľa nad Popradom, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy
Prešovská 29, 064 01 Stará Ľubovňa (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan
Volgogradská 12, 080 01 Prešov (byt) 051/394 32 85, 0918 437 319
051/746 02 74 (pracovisko ÚPPE)
jan.kuzan@gmail.com
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Peter Polakovič
Za vodou 28, 064 01, Stará Ľubovňa (byt) 0918 151 428, pepoke@gmail.com
VRANOV N./ TOPĽOU – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Bystré, Čaklov, Dlhé Klčovo, Hencovce, Kučín, Kvakovce, Nižný Hrabovec,
Ondavské Matiašovce, Piskorovce, Rafajovce, Sačurov, Sečovská Polianka,
Sedliská, Slovenská Kajňa, Soľ, Tovarné, Vyšný Žipov, Zámutov, Žalobín
Bernolákova, 093 01 Vranov nad Topľou (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Miroslav Humenský, PhD.
Sídlisko I, č.985/74, 093 01 Vranov nad Topľou 0915 509 830
miro.humensky@gmail.com
ARCIDEKANÁT PRE OKRES BARDEJOV
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Ján Lakata
Fučíkova 40, 085 01 Bardejov 0915 545 338, 054/472 27 43
BARDEJOV – Chrám sv. Serafima Sarovského (vrchný chrám)
Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda (spodný chrám)
Beloveža, Brezovka, Hrabovec, Kľušov, Kobyly, Marhaň, Raslavice, Rešov, Stebník, Sveržov, Tarnov, Zborov, Zlaté
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ján Lakata (arcidekan)
Fučíkova 40, 085 01 Bardejov 054/472 27 43, 0915 545 338
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Ivo Petrovaj
L. Novomestského 4, 085 01 Bardejov 0948 395 313
BARDEJOVSKÉ KÚPELE – Chrám sv. veľkomučeníka Pantelejmona
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Mikuláš Lakata, PhD.
Jurkovičova 4
080 01 Prešov
0902 151 154
mikulas.lakata@gmail.com
BECHEROV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Chmeľová
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Ján Pilko, PhD.
Becherov 91, 086 35 0905 139 656
jan.pilko@unipo.sk
GERLACHOV – Chrám sv. archanjela Michala
Kružlov, Lenartov, Rokytov, Snakov
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Juraj Jura
Gerlachov 4, 086 04 Kružľov 0904 823 211
KUROV – Chrám sv. apoštola Lukáša
LUKOV – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Livov, Maľcov
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
Kurov 132
086 04 Kružlov, okr. Bardejov
0918 141 718
andrej.nikulin@unipo.sk
MIKULÁŠOVÁ – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
JEDLINKA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Smilno
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Bobák
Roztoky 90090 11 Vyšný Orlík 054/759 23 15, 0908 360 813
PETROVÁ – Chrám ct. Paraskevy
FRIČKA – Chrám sv. archanjela Michala
Cigeľka, Gaboltov
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vasiľ Svyda
Petrová 122, 086 02 Gaboltov 054/488 12 31
0910 186 688
vasileos@centrum.sk
ŠARIŠSKÉ ČIERNE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

HUTKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Andrejová, Hažlín
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Mgr. Daniel Omaska
Hutka 34, 086 36 0907 320 756
VARADKA – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
NIŽNÁ POLIANKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
VYŠNÁ POLIANKA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
HRABSKÉ – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Savčak
Varadka 160, 86 36 Nižná Polianka 054/479 90 47, 0944 037 234
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: HUMENNÉ A SNINA
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
Sládkovičova 366/70
069 01 Snina
057/768 52 90
pco.snina@azet.sk
0907 974 713
Dekani:
Ulič 185, 067 67
hrusticboris@gmail.com
mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič
057/769 43 31
0907 152 180
Lesná 905/20
066 01 Humenné
humenikp@centrum.sk
mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
057/775 53 56
0903 032 530, 0911 966 483
Ubľa 133, 067 73 mitr. prot. Mgr. Juraj Sičák
057/767 31 13
HUMENNÉ – Chrám sv. Cyrila a Metoda
Brekov, Brestov, Černina, Hankovce, Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Kochanovce, Koškovce, Lackovce, Maškovce, Ohradzany, Papín, Ptičie, Rokytov pri Humennom, Topoľovka, Udavské
Dobrianskeho, 066 01 Humenné (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
Lesná 905/20
066 01 Humenné
www.pcohumenne.orthodox.sk
mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
057/775 53 56
0903 032 530, 0911 966 483
ČUKALOVCE – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
PARIHUZOVCE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Pčoliné
Duchovný správca cirkevnej obce Čukalovce: prot. Mgr. Marián Kovaľ,

0904 813 597

Duchovný správca cirkevnej obce Parihuzovce: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.,

0940 600 501

KALNÁ ROZTOKA – časť Kalná – Chrám sv. proroka Eliáša
časť Roztoka – Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Vladimír Ignác
Kalná Roztoka 203
067 72 Klenová
057/769 62 60
0908 361 802
KLENOVÁ – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
RUSKÁ VOLOVÁ – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský
Klenová 129
067 72
057/769 61 32, 0905 955 930
jan.bilorusky@gmail.com
LADOMÍROV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
JALOVÁ – Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
Kolonica
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Mikuláš Petrovka
Študentská 2047/40
069 01 Snina
057/762 59 09 (byt)
PICHNÉ – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
NECHVÁLOVÁ POLIANKA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Marián Kovaľ
Pichné 76
069 01
mariankoval@post.sk
057/768 24 48
0904 813 597
0915 602 253
OSADNÉ – Chrám Vzniesenia Isusa Christa
HOSTOVICE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Osadné 104
067 34 Nižná Jablonka
sorokape@gmail.com
057/779 86 48, 0940 600 501
www.pcoosadne.orthodox.sk
www.krypta.sk, www.osadne.com
SNINA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa, Chrám sv. Rastislava
Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
Sládkovičova 366/70
069 01 Snina
pco.snina@azet.sk
057/768 52 90
0907 974 713
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Michal Sivík
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
0944 035 441
michal.sivik@centrum.sk
Duchovný cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ján Ignác
Palárikova 1623/22
069 01 Snina
057/449 55 03
UBĽA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
BEREZOVEC – Chrám Všetkých svätých
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Juraj Sičák
Ubľa 133
067 73
057/767 31 13
0917 269 850
HRABOVÁ ROZTOKA – Chrám sv. Vladimíra
MICHAJLOV – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Strihovce, Šmigovec
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ľuboš Omaska
Michajlov 35
067 73 Ubľa
0917 083 066
omaska@centrum.sk
ULIČ – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
RUNINA – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Topoľa
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič
Ulič 185
067 67
057/769 43 31
0907 152 180
hrusticboris@gmail.com
ULIČSKÉ KRIVÉ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
RUSKÝ POTOK – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Chrám sv. archanjela Michala – drevený chrám, Národná kultúrna pamiatka
Kolbasov
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Jaroslav Guba
Uličské Krivé 105
067 67 Ulič
ZBOJ – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
NOVÁ SEDLICA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Mikuláš Rusič
Zboj 260
067 68
057/769 43 47
0910 915 640
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: MEDZILABORCE A STROPKOV
Arcidekan mitr. prot. Mgr. Ján Novák
Výrava 50
067 16
057/739 31 84, 0911 485 621
mgrjannovak@gmail.com
ČABINY – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Oľka, Radvaň nad Laborcom
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Miroslav Pavlenko
Čabiny 181
067 02
0904 025 524
057/739 72 19
pavlenko.miroslav@gmail.com
KRÁSNY BROD – Chrám Zboru sv. Jána Krstiteľa
ROKYTOVCE – Chrám sv. archanjela Michala
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Vladyslav Keretsman
Krásny Brod 74
067 03
057/732 32 21
0911 140 118
MEDZILABORCE – Chrám Svätého Ducha, fmojaikona
Čertižné, Habura, Kalinov, Ňagov
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
kpt. Nálepku 372
068 01 Medzilaborce
www.pcomedzilaborce.orthodox.sk
057/732 14 56
0904 119 714
zalevskyj.alexander@post.sk
Duchovný cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Michal Hrustič
ul. gen. Svobodu 130/17
068 01 Medzilaborce
0907 032 731
SUKOV – Chrám sv. Sedmopočetníkov
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Miroslav Pirchala
Sukov 62
067 02 Čabiny
prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
057/739 71 91
OĽŠINKOV – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
SVETLICE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
VÝRAVA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Čabalovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ján Novák
Výrava 50067 16,
mgrjannovak@gmail.com
057/739 31 84
0911 485 621
VYDRAŇ – Chrám sv. archanjela Michala
PALOTA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Jozef Balberčák
Vydraň 138
068 01, okr. Medzilaborce
0915 948 822
jozefbalbercak@gmail.com
VYŠNÁ JABLONKA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
NIŽNÁ JABLONKA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Ján Kosť
Matiaška 14
094 31, Hanušovce n./Topľou
057/445 27 29
0903 126 583
kostmgr@stonline.sk
ZBUDSKÁ BELÁ – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
VALENTOVCE – Domový chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Volica
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vasile Constantin Schirta
Zbudská Belá 14
067 01 Radvaň nad Laborcom
0908 338 736
BRUSNICA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
JAKUŠOVCE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky,
VYŠNÁ OLŠAVA – náhradné bohoslužobné priestory, chrám proroka Eliáša
Kolbovce, Nižná Olšava, Soľník
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Tomáš Paranič
Dlhá 561/67
089 01 Svidník (byt)
054/752 19 06
0911 281 777
LOMNÉ – Chrám sv. archanjela Michala
BŽANY – Kaplnka Prenesenia relikvií sv. Mikuláša
KRUČOV – Chrám sv. vmč. Paraskevy
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Miroslav Humeník
Ružová 148/60
083 01 Sabinov (byt)
0908 820 793
mirohumenik@gmail.com
VLADIČA-DRIEČNA – Chrám sv. ap. Petra a Pavla
SUCHÁ – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Nanebovstúpenia Isusa Christa)
Malá Poľana, Staškovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Sergej Cuper
Zbudská Belá 27
067 01 Radvaň nad Laborcom
okr. Medzilaborce
057/381 16 87
0915 313 741
OĽŠAVKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
VEĽKROP – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Chotča, Bukovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc
Oľšavka 1
090 22 Bukovce
0908 919 839
pcoolsavka@gmail.com
pcoolsavka.orthodox.sk
STROPKOV – Chrám sv. Cyrila a Metoda (spodný chrám)
– Chrám Položenia rizy Presvätej Bohorodičky (horný chrám)
Breznica, Breznička, Duplín, Krušinec, Šandal, Tisinec, Turany nad Ondavou, Vislava, Vyškovce
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Pavol Bobak
Petejovská 20
091 01 Stropkov (byt)
054/752 21 24
0908 644 670
bobakpavol@azet.sk
MIKOVÁ – Chrám sv. archanjela Michala
HAVAJ – Chrám prep. Sergeja Radonežského
Gribov, Makovce, Varechovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Sergej Tomčuk
Havaj 111
090 23 Havaj (byt)
0915 877 667
VOJTOVCE – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
POTÔČKY – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
Jurkovičova 14
080 01 Prešov (byt)
051/775 46 20
0907 653 460
051/772 47 29 (pracovisko PBF PU)
miroslav.zupina@unipo.sk
ARCIDEKANÁT PRE OKRES SVIDNÍK
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
Duchnovičova 5, 089 01 Svidník 0903 845 214
054/752 10 97
SVIDNÍK – Chrám Svätej Trojice
Cernina, Cigla, Havranec, Hrabovčík, Kurimka, Lúčka, Mestisko, Mlynárovce, Rovné
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ján Sovič (arcidekan)
Duchnovičova 5
089 01 Svidník
054/752 10 97
jansovic@gmail.com
0903 845 214
Duchovný cirkevnej obce: prot. Mgr. Ján Pajkoš
Ľudovíta Štúra 462/3
089 01 Svidník
054/752 19 82
0908 023 892
Duchovný cirkevnej obce (DSS Svidník): prot. Mgr. Ján Fedorko
Vyšná Oľšava 27
090 32 Miňovce (byt)
0907 477 035
KEČKOVCE – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. archanjela Michala)
ROZTOKY – Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho
Duchovný správca cirkevných obcí: igumen Mefodij (Nikolaj Cuper)
akad. Pavlova 35
091 01 Stropkov (byt)
054/742 42 04
0908 077 568
KRUŽLOVÁ – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
DOBROSLAVA – Chrám sv. proroka Eliáša
NIŽNÁ PISANÁ – Chrám sv. archanjela Michala
Kapišová, Vyšná Pisaná
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Demeter Lipinský
Kružlová 67090 02
Kpt. Pavlíka 23
089 01 Svidník (byt)
054/759 42 39
054/752 01 24 (byt)
LADOMIROVÁ – Chrám sv. archanjela Michala
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Pavol Kačmár
090 03 Ladomirová 135 0904 124 753
pavolkacmar@gmail.com
DLHOŇA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
VÁPENÍK – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Svidnička
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Viliam Kimák
Vyšný Mirošov 24
090 11 Vyšný Orlík
0944 426 519
williem@centrum.sk
KRAJNÉ ČIERNO – Chrám sv. Vasiľa Veľkého
VAGRINEC – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Krajná Bystrá, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Miroslav Babej
Krajná Bystrá 48
090 05 Krajná Poľana (byt)
054/759 32 53
0911 999 249
MEDVEDIE – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
KRAJNÁ PORÚBKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Hunkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Marián Derco
Medvedie 20
090 05 Krajná Poľana
0915 651 199
marian.derco@gmail.com
PSTRINÁ – Chrám sv. archanjela Michala
BODRUŽAL – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. ap. Petra a Pavla)
MIROĽA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Krajná Poľana
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Michal Rošič
Komenského 2661/11
069 01 Snina (byt)
www.pcopstrina.orthodox.sk
0907 416 999
rosic.m@centrum.sk
SOBOŠ – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
ŠAPINEC – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
Giraltovce, Matovce, Okrúhle, Valkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: archimandrita Serafim (Melnyk)
Plzenská 7
080 01 Prešov (byt)
051/772 58 30
0944 417 436
portuhalec@azet.sk
NIŽNÁ JEDĽOVÁ – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
VYŠNÁ JEDĽOVÁ – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
BELEJOVCE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Peter Bačovčin
Nižná Jedľová 15
089 01 Svidník
0949 164 194
peter.bacovcin@gmail.com
VYŠNÝ MIROŠOV – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
NIŽNÝ MIROŠOV – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Alexander Kleban
Vyšný Mirošov 71
090 11 Vyšný Orlík
054/ 759 23 75
0908 664 049
klebanalexander@gmail.com
VYŠNÝ ORLÍK – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
NIŽNÝ ORLÍK – Chrám sv. archanjela Michala
DUBOVÁ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Jurkova Voľa
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Slavomír Hudák
Vyšný Orlík
090 11 Vyšný Orlík
0904 932 593
ARCIDEKANÁT PRE PRE SPIŠ, STREDNÉ A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Arcidekan: mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Ružová 7
080 01 Prešov (byt)
051/774 56 96
0907 958 301
Dekan: mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
Pribišova 8
841 05 Bratislava
02/654 11 569
0907 138 444
VERNÁR – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
NOVÁ LESNÁ – bohoslužby sa konajú v evanjelickom chráme
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Jozef Nemčík, PhD.
Hlavná 169/70
059 17 Vernár
0907 695 427
jozkonemcik@gmail.com
POPRAD – Chrám Vyvýšenia sv. Kríža (chrám)
ul. Nábrežie Jána Pavla II.
Batizovce, Gánovce, Hôrka, Hranovnica, Mengusovce, Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Svit, Štôla, Štrba, Veľký Slavkov, Vysoké Tatry
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. ThDr. Vladimír Kocvár, PhD.
Rastislavova 32
058 01 Poprad (byt)
0908 053 654
vlado.kocvar@post.sk
LEVOČA – Chrám sv. Cyrila a Metoda
ul. Košická 12 Bijacovce, Poľanovce, Spišské Podhradie
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Kornel Furin
Košická 12
054 01 Levoča
053/451 23 71
0918 833 462
kornelfurin@gmail.com
ĽUBICA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Huncovce, Ihľany, Lendak, Mlynčeky, Podhorany, Rakúsy, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Vrbov, Žakovce
Gen. L. Svobodu 135 (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Mgr. Peter Dobrík
Slnečná 98/1382
059 71, Ľubica
0944 949 279
dobrik.peter@gmail.com
SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Chrám sv. Klimenta Ochridského
Betlanovce, Bystrany, Hrabušice, Iliašovce, Markušovce, Poráč, Rudňany, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy
Zimná 74 (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Zimná 74
052 01 Spišská Nová Ves
stefan.pruzinsky@unipo.sk
053/4489286 (pevná linka)
0918 239 908 (mobil)
051/772 47 29 (pracovisko PBF PU
ZÁVADKA – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Nálepkovo, Švedlár
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Ružová 7,
080 01 Prešov (byt)
051/774 56 96
0907 958 301
milan.gerka@unipo.sk
SMOLNÍK – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Mníšek nad Hnilcom
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Zoltán Rausch
Smolník 40/1
066 55
rauschz@icc.sk
0911 608 882
0905 354 536
SLOVINKY – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Kolinovce
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Miroslav Guba
Slovinky 287
053 40
miro.guba@gmail .com
053/447 08 75
0948 601 099
www.pcoslovinky.orthodox.sk
KROMPACHY – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. vmč. Juraja Víťaza)
Richnava
Banská 126/10
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. doc. ThDr. Štefan Šak, PhD.
Pavla Horova 10
080 01 Prešov (byt)
Masarykova 15
080 01 Prešov (pracovisko PBF PU)
0903 925 181
www.pcokrompachy.orthodox.sk
051/772 47 29 (pracovisko PBF PU)
sak.stefan@gmail.com
Ustanovizne: Farská knižnica, cirkevný obchodík, cirkev- ný zbor, detský zbor, mládežnícka sekcia
KOJŠOV – Chrám sv. ap. Petra a Pavla
GELNICA – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky)
Helcmanovce, Kluknava, Margecany, Prakovce, Žakarovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ladislav Kiráľ
Duchovný správca cirkevnej obce:
Kurska 24040 22 Košice (byt)
055/671 91 75, 0907 176 957
kiral.ladislav@gmail.com
ŽILINA – náhradné bohoslužobné priestory, kaplnka sv. Kríža NsP v Žiline
Belá, Rajec, Rajecké Teplice, Rosina, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Višňové
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Juraj Cuper
Korzo 7, blok H7, Sídl. Hájik
010 01 Žilina (byt)
0903 612 062
BYTČA
Kolárovice, Štiavnik, Veľké Rovné
ČADCA
Čierne, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Krásno nad Kysucou, Skalité, Turzovka
DOLNÝ KUBÍN
Kraľovany
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Povina
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Hrádok, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Pavčina Lehota, Závažná Poruba
MARTIN
Blatnica, Sklabiňa, Turany, Vrútky
NÁMESTOVO
Klin, Oravská Polhora, Rabča
RUŽOMBEROK
Bešeňová, Stankovany
TURČIANSKE TEPLICE
Jasenica
TVRDOŠÍN
Habovka, Trstená
ŽARNOVICA
Hrabičov
NOVÁ BAŇA – náhradné bohoslužobné priestory, ul. Pod sekvojou
Chrám je vo výstavbe
ŽIAR NAD HRONOM
Janova Lehota, Kremnica
KRUPINA
Dudince
HONTIANSKE MORAVCE – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Peter Bobak
Hontianska 35
962 70 Hontianske Moravce
045/558 92 54
BANSKÁ ŠTIAVNICA
BREZNO
Heľpa, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Podbrezová, Pohorelá, Polomka
ŠUMIAC – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Nanebovstúpenia Isusa Christa)
TELGÁRT – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Zostúpenia Sv. Ducha)
Valaská, Vaľkovňa
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Ružová 7,
080 01 Prešov (byt)
051/774 56 96
0907 958 301
milan.gerka@unipo.sk
ZVOLEN – náhradné bohoslužobné priestory: kaplnka na zámku Zvolen, Chrámový sviatok: archanjela Michala, vojenská kaplnka sv. archanjela Michala, kaplnka archanjela Michala na zámku Vígľaš
BANSKÁ BYSTRICA – náhradné bohoslužobné priestory: Slovenské misijné hnutie misijný dom, Chrámový sviatok: sv. apoštolov Petra a Pavla
Detva
Hriňová, Kriváň, Vígľaš
Duchovný správca cirkevných obcí: vojenský duchovný
pplk. prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.
Veliteľstvo vzdušných síl (office)
Jána Jiskru 10
960 01 Zvolen
0960 464 815
0903 824 426
marek.ignacik@mil.sk
Ľudovíta Štúra 54
960 01 Zvolen (byt)
045/535 30 12 H 0911 885 785
marek.ignacik@gmail.com pcozvbb@gmail.com
www.pcozvbb.sk
protodiakon: Mgr. Ján Tomáš
0903 067 957
BRATISLAVA – Chrám sv. Mikuláša, Mikulášska 11
– Chrám sv. Rastislava, Tomášiková 34/A
Galanta, Sládkovičovo, Bernolákovo, Ivánka pri Dunaji
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
Pribišova 8
841 05 Bratislava
02/654 11 569
0907 138 444
www.pravoslavni.sk
ortodoxy@r3.roburnet.sk
Duchovný cirkevnej obce: prot. Nikolaj Andonov
Kaplnka na adrese:
Haburská 83/7
821 01 Bratislava
0907 221 068
bg.orthodox@gmail.com
MALACKY
Borinka, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Marianka, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave
SENEC
Bernolákovo,Dunajská Lužná, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kráľová pri Senci, Miloslavov, Most pri Brastislave,
Nová Dedinka, Rovinka, Veľký Biel, Zálesie
DUNAJSKÁ STREDA
Blahová, Blatná na Ostrove, Gabčíkovo, Hviezdoslavov, Jahodná, Kútniky, Kvetoslavov, Lehnice, Potônske Lúky, Rohovce, Šamorín, Trhová Hradská, Veľký Meder
GALANTA
Čierny Brod, Dolná Streda, Horné Saliby, Pata, Sereď, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Veľký Grob
HLOHOVEC
Bojničky
SENICA
Jablonice
SKALICA
Brodské, Gbely
HOLÍČ – Chrám Počájevskej ikony Presvätej Bohorodici a sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda
Kopčany, Trnovec
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. MUDr. Jakub Jacečko
SNP 40
908 51 Holíč
034/668 52 84
0918 941 124
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – bohoslužby sa vykonávajú v budove evanjelickej cirkvi
Dežerice, Podlužany
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Ján Toman
Tesáre 223
956 21 Jacovce
038/53 78 106
0905 219 842
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Čachtice, Horná Streda, Stará Turá
PARTIZÁNSKE
Chynorany
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Dolná Mariková, Dolný Lieskov
PÚCHOV
Beluša, Dolné Kočkovce
TRENČÍN
Drietoma, Nemšová, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Teplice
ILAVA
Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Pruské
MYJAVA
Brestovec
BREZOVÁ POD BRADLOM – náhradné bohoslužobné priestory, Námestie gen. M. R. Štefánika 10/19
chrámovy sviatok sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
PIEŠŤANY – náhradné bohoslužobné priestory, Kukučínova 21, 921 01 Piešťany,
chrámovy sviatok sv. kňažnej Jelisavety (Romanovej)
Banka, Drahovce, Hubina, Trebatice, Vrbové, Priepasné, Rudník mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Marek Kundis, 0903 108 186
Jeruzalem 106
0916 16 Krajné
brezova@cerkov.sk
brezova.cerkov.sk
piestany@cerkov.sk
piestany.cerkov.sk
KOMÁRNO – Chrám Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky, Palatínova 32
TRNAVA – Chrám Svätej Trojice, Sladovnícka 31
Dulovce, Hurbanovo, Iža, Marcelová, Patince, Svätý Peter, Zlatná na Ostrove,Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Bučany, Cífer, Opoj, Smolenice, Vlčkovce, Zavar
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Miroslav Krutský
Sladovnícka 31
917 01 Trnava
mkrutsky@centrum.sk
033/381 28 67
0908 657 194
www.pcotrnava.sk
NOVÉ ZÁMKY
Bánov, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Maňa, Michal nad Žitavou, Štúrovo, Šurany, Úľany nad Žitavou
LEVICE
Kalná nad Hronom, Šahy, Tekovské Lužany, Tlmače, Želiezovce
ŠAĽA
Močenok, Neded
ZLATÉ MORAVCE
Červený Hrádok, Tesárske Mlyňany, Topolčianky
NITRA – Chrámový sviatok sv. Sedmopočetníkom, bohoslužby sa konajú v náhradných priestoroch v
kaplnke Vzkriesenia na mestskom cintoríne, ul. Cintorínska
Báb, Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Mojmírovce, Pohranice, Štitáre, Veľké Zálužie, Vráble
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Lukáš Nováček
Dunajská 18
949 11 Nitra
0940 332 333
www.pravoslavnacirkevnitra.sk
pconitra@gmail.com
PRIEVIDZA – Bohoslužby sa konajú v náhradných priestoroch
BOJNICE – Kaplnka liečebného domu Mier
TOPOĽČANY – Kaplnka (v náhradných priestoroch na ulici Gagarinová 2490/13), ktoráje zasvätená svätému Arséniovi Kappadockému a Paisijovi Svätohorskému
Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná, Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Hodžova 1
949 11 Nitra
0905 827 166
zozulak.jan@gmail.com
www.pravoslavie-topolcany.php5.sk