PREŠOVSKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA
Eparchiálny archijerej: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska,
predseda Eparchiálnej rady
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
www.eparchiapo.sk
arcibiskup@ppepoer.sk
osobný tajomník arcibiskupa: archidiakon Maxim (Durila)
Eparchiálna rada – členovia: mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
mitr prot. Mgr. Vladimír Ignác
mitr. prot. Mgr. Michal Rošič
prot. Mgr. Peter Savčak
Mgr. Marián Škovran
Ing. Mikuláš Podhajecký
Úrad Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Budovateľská 1, 080 01 Prešov
riaditeľ: mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
tajomník: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
sekretariát: Oľga Kráľová, samostatný odborný referent
051/3817716
sekretariat@ppepoer.sk
Právno-technické oddelenie:
vedúci oddelenia: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
právny zástupca ÚPPE: JUDr. Marián Geleneky
sekretariát PTO: neobsadené
051/3812823
sekretariatpto@ppepoer.sk
Misijný odbor:
predseda MO: mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
Misijný odbor – členovia: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
prot. Mgr. Pavol Bobák
Ekonomické oddelenie Úradu PPE v Prešove:
ekonóm:
Ing. Marcela Vrabeľová, MBA
mzdová účtovníčka:
Ing. Mgr. Tatiana Pavľučuková
mzdoveodd@ppepoer.sk
051/3810072
Tlačové oddelenie Úradu PPE v Prešove:
Mgr. Maroš Černý tlacove@eparchiapo.sk
vodič: Mgr. Kornel Prokop upratovačka: Miroslava Ľašová
Eparchiálna revízna a kontrolná komisia:
prot. Mgr. Alexander Kleban, Ing. Vladimír Bodnár
Komisia pre skúmanie kánonických priestupkov:
Predseda komisie:
prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
Členovia komisie:
prot. doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.
arcibiskup@ppepoer.sk,
Filantropia prešovskej eparchie
1. centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, čudotvorca, v Medzilaborciach
2. Sv. Nikolaj n.o.
riaditeľka zariadení: PhDr. Dagmar Hučková, MBA
Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 057/732 15 15
cdr.svnikolaja@gmail.com
Kaplnka sv. Nikolaja, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Duchovný správca: jerej Mgr. Jozef Balberčák
0915 948 822
jozefbalbercak@gmail.com
Monastier Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky
Archimandrita monastiera: neobsadené
Palatínova 32, 945 01 Komárno 035/773 11 73
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: PREŠOV, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŇA A VRANOV NAD TOPĽOU
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
Partizánska 3A, 080 01 Prešov 051/381 28 23

CIRKEVNÉ OBCE

PREŠOV – Katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského
Bretejovce, Drienov, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Haniska, Chmeľov, Kapušany, Kendice, Lemešany, Ličartovce, Ľubotice, Malý Šariš, Medzany, Mirkovce, Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Svinia, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Trnkov, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záhradné, Zlatá Baňa
Partizánska 3, 080 01 Prešov (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Michal Švajko
Partizánska 3A, 080 01 Prešov 051/381 28 23
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Milan Petrisko
0915 359 328
Protodiakon: doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
Archidiakon: Maxim (Juraj Durila)
PREŠOV – Biskupská kaplnka Vyvýšenia svätého Kríža
ÚPPE, Budovateľská 1, 080 01 Prešov
Duchovný správca: mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
BAJEROVCE – Chrám sv. proroka Eliáša
Krivany, Šambron, Torysa
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Rastislav Ignác
Bajerovce 90, 082 73, Šarišské Dravce 0905 156 100
r.ignac@pobox.sk
JARABINA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Kaplnka Usnutia Presvätej Bohorodičky na hôrke Háj

Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Juraj Čokina
065 31 Jarabina 052/436 13 08
0908 225 028
0940 771 510
LITMANOVÁ – Chrám Premenenia Isusa Christa
ÚDOL – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Mirotočca, Údol 173
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE – náhradné bohoslužobné priestory, č. d. 86
(chrámový sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky)
Kyjov, Ľubotín
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vasyl Rusanyuk
Malinová 24, 080 01 Prešov (byt) 0915 967 299

SABINOV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky

ĽUTINA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
HANIGOVCE – Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho

Drienica, Jakubovany, Jarovnice, Lipany, Milpoš, Ražňany, Rožkovany, Pečovská Nová Ves, Šarišské Michaľany
Kpt. Nálepku 11, 083 01 Sabinov (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.
Mlynská 16, 083 01 Sabinov (byt) 0908 879 835
vasyl.kuzmyk@gmail.com
STARÁ ĽUBOVŇA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Čirč, Hniezdne, Hromoš, Jakubany, Kamienka, Nová Ľubovňa, Plaveč, Podolínec, Ruská Voľa nad Popradom, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy
Prešovská 29, 064 01 Stará Ľubovňa (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan
Volgogradská 12, 080 01 Prešov (byt) 0917 850 681
jan.kuzan@gmail.com
VRANOV N./ TOPĽOU – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Bystré, Čaklov, Dlhé Klčovo, Hencovce, Kučín, Kvakovce, Nižný Hrabovec,
Ondavské Matiašovce, Piskorovce, Rafajovce, Sačurov, Sečovská Polianka,
Sedliská, Slovenská Kajňa, Soľ, Tovarné, Vyšný Žipov, Zámutov, Žalobín
Bernolákova, 093 01 Vranov nad Topľou (chrám)
www.orthvranov.webnode.sk
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Miroslav Humenský, PhD.
Sídlisko I, č.985/74, 093 01 Vranov nad Topľou 0915 509 830
miro.humensky@gmail.com
ARCIDEKANÁT PRE OKRES BARDEJOV
Arcidekan:
BARDEJOV – Chrám sv. Serafima Sarovského (vrchný chrám)
Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda (spodný chrám)
Beloveža, Brezovka, Hrabovec, Kľušov, Kobyly, Marhaň, Raslavice, Rešov, Stebník, Sveržov, Tarnov, Zborov, Zlaté
Pod Vinbargom 1545/18, 085 01 Bardejov (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce:
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Ivo Petrovaj
A. Svianteka 7, 085 01 Bardejov 0948 395 313
BARDEJOVSKÉ KÚPELE – Chrám sv. veľkomučeníka Pantelejmona
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Mikuláš Lakata, PhD.
Jurkovičova 4
080 01 Prešov
0902 151 154
mikulas.lakata@gmail.com
BECHEROV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Chmeľová
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. ThDr. Ján Pilko, PhD.
Becherov 91, 086 35 0905 139 656
jan.pilko@unipo.sk
GERLACHOV – Chrám sv. archanjela Michala
Kružlov, Lenartov, Rokytov, Snakov
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Juraj Jura
Gerlachov 4, 086 04 Kružľov 0904 823 211
KUROV – Chrám sv. apoštola Lukáša
LUKOV – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Livov, Maľcov
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
Kurov 132
086 04 Kružlov, okr. Bardejov
0918 141 718
andrej.nikulin@unipo.sk
MIKULÁŠOVÁ – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
JEDLINKA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Smilno
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Bobák
Roztoky 90
090 11 Vyšný Orlík
054/759 23 15
0908 360 813
PETROVÁ – Chrám ct. Paraskevy
FRIČKA – Chrám sv. archanjela Michala
Cigeľka, Gaboltov
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vasiľ Svyda
Petrová 122
086 02 Gaboltov
054/488 12 31
0910 186 688
vasileos@centrum.sk

HUTKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
DUBOVÁ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
ŠARIŠSKÉ ČIERNE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Andrejová, Hažlín
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Mgr. Daniel Omaska
Hutka 34
086 36 Nižná Polianka
0907 320 756
danielomaska@gmail.com
VARADKA – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
NIŽNÁ POLIANKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
VYŠNÁ POLIANKA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
HRABSKÉ – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Savčak
Varadka 16
086 36 Nižná Polianka
054/479 90 47
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: HUMENNÉ A SNINA
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
Sládkovičova 366/70
069 01 Snina
057/768 52 90
pco.snina@azet.sk
0907 974 713
HUMENNÉ – Chrám sv. Cyrila a Metoda
Brekov, Brestov, Černina, Hankovce, Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Kochanovce, Koškovce, Lackovce, Maškovce, Ohradzany, Papín, Ptičie, Rokytov pri Humennom, Topoľovka, Udavské
Duchnovičova 2987/32
066 01 Humenné (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
Jurkovičova 14
080 01 Prešov (byt)
0907 653 460
miroslav.zupina@unipo.sk
pcohumenne
KALNÁ ROZTOKA – časť Kalná – Chrám sv. proroka Eliáša
časť Roztoka – Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Vladimír Ignác
Kalná Roztoka 203
067 72 Klenová
057/769 62 60
0908 361 802
KLENOVÁ – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
RUSKÁ VOLOVÁ – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský
Klenová 129
067 72
057/769 61 32, 0905 955 930
jan.bilorusky@gmail.com
LADOMÍROV – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
JALOVÁ – Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
Kolonica
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Mikuláš Petrovka
Študentská 2047/40
069 01 Snina
057/762 59 09 (byt)
PICHNÉ – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
NECHVÁLOVÁ POLIANKA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa                                                                                            ČUKALOVCE – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Marián Kovaľ
Pichné 76
069 01
mariankoval@post.sk
majokoval@centrum.sk
057/768 24 48
0904 813 597
OSADNÉ – Chrám Vzniesenia Isusa Christa
HOSTOVICE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky                                                                                                                        PARIHUZOVCE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Osadné 104
067 34 Nižná Jablonka
soroka@orthodox.sk
0940 600 501
www.krypta.sk, www.osadne.com
SNINA – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa,                                                                                                                              Chrám sv. kniežaťa Rastislava Veľkomoravského
Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič
Sládkovičova 366/70
069 01 Snina
pco.snina@azet.sk
057/768 52 90
0907 974 713
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Ľuboš Savčak
Pčolinská 1410/40
069 01 Snina
0907 588 575
STAKČÍN – Chrám Svätej Trojice
PRÍSLOP – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Stakčínska Roztoka
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič, PhD.
ul. Mieru 17/255
067 61 Stakčín
057/767 41 11
0905 702 091                  jan.gliganic@post.sk
UBĽA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
BEREZOVEC – Chrám Všetkých svätých
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Viktor Ćabiňak
Ubľa 133
067 73
0902 031 723
HRABOVÁ ROZTOKA – Chrám sv. Vladimíra
MICHAJLOV – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Strihovce, Šmigovec
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ľuboš Omaska
Michajlov 35
067 73 Ubľa
0917 083 066
omaska@centrum.sk
ULIČ – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
RUNINA – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Topoľa
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič
Ulič 185
067 67
057/769 43 31
0907 152 180
hrusticboris@gmail.com
ULIČSKÉ KRIVÉ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
RUSKÝ POTOK – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Chrám sv. archanjela Michala – drevený chrám, Národná kultúrna pamiatka
Kolbasov
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Jaroslav Guba
Uličské Krivé 105
067 67 Ulič
0948 042 510;      0948 632 054
ZBOJ – Chrám Zostúpenia Svätého Ducha
NOVÁ SEDLICA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Mikuláš Rusič
Zboj 260
067 68
057/769 43 47
0910 915 640
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: MEDZILABORCE A STROPKOV
Arcidekan: prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
kpt. Nálepku 372
068 01 Medzilaborce
0904 119 714
zalevskyj.alexander@post.sk
Dekan: prot. Mgr. Pavol Bobak
Petejovská 20
091 01 Stropkov (byt)
054/752 21 24
0908 644 670
bobakpavol@azet.sk
ČABINY – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky                                                                                                                        OĽŠINKOV – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
SVETLICE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
VÝRAVA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Čabalovce, Oľka, Radvaň nad Laborcom
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Miroslav Pavlenko
Čabiny 181
067 02
0904 025 524
pavlenko.miroslav@gmail.com
KRÁSNY BROD – Chrám Zboru sv. Jána Krstiteľa
ROKYTOVCE – Chrám sv. archanjela Michala
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Vladyslav Keretsman
Krásny Brod 74
067 03
057/732 32 21
0911 140 118
MEDZILABORCE – Chrám Svätého Ducha, mojaikona
Čertižné, Habura, Kalinov, Ňagov
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Alexander Zalevskyj
kpt. Nálepku 372
068 01 Medzilaborce
www.medzilaborce-orthodox.sk
057/732 14 56
0904 119 714
zalevskyj.alexander@post.sk
SUKOV – Chrám sv. Sedmopočetníkov Moravských
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Miroslav Pirchala
Sukov 62
067 02 Čabiny
057/739 71 91
VYDRAŇ – Chrám sv. archanjela Michala
PALOTA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Jozef Balberčák
Vydraň 138
068 01, okr. Medzilaborce
0915 948 822
jozefbalbercak@gmail.com
VYŠNÁ JABLONKA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
NIŽNÁ JABLONKA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Ján Kosť
Matiaška 14
094 31, Hanušovce n./Topľou
057/445 27 29
0903 126 583
kostmgr@gmail.com
ZBUDSKÁ BELÁ – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
VALENTOVCE – Domový chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Volica
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Vasile Constantin Schirta
Zbudská Belá 14
067 01 Radvaň nad Laborcom
0908 338 736
vasileschirta7@gmail.com
BRUSNICA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
JAKUŠOVCE – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky,
VYŠNÁ OLŠAVA – Chrám proroka Eliáša
Kolbovce, Nižná Olšava, Soľník
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Tomáš Paranič
Dlhá 561/67
089 01 Svidník (byt)
054/752 19 06
0911 281 777
LOMNÉ – Chrám sv. archanjela Michala
BŽANY – Chrám Prenesenia relikvií sv. Nikolaja Čudotvorca do Bari
KRUČOV – Chrám sv. vmč. Paraskevy
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Miroslav Humeník
Ružová 148/60
083 01 Sabinov (byt)
0908 820 793
andantehumoreque@gmail.com
VLADIČA-DRIEČNA – Chrám sv. ap. Petra a Pavla
SUCHÁ – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Vznesenia Isusa Christa)
Malá Poľana, Staškovce
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Sergej Cuper
Zbudská Belá 27
067 01 Radvaň nad Laborcom
okr. Medzilaborce
057/381 16 87
0915 313 741
OĽŠAVKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
VEĽKROP – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Chotča, Bukovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc
Oľšavka 1
090 22 Bukovce
0908 919 839
pcoolsavka@gmail.com
pcoolsavka.sk
STROPKOV – Chrám sv. Cyrila a Metoda (spodný chrám)
– Chrám Položenia rizy Presvätej Bohorodičky (horný chrám)
Breznica, Breznička, Duplín, Krušinec, Šandal, Tisinec, Turany nad Ondavou, Vislava, Vyškovce
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Pavol Bobak
Petejovská 20
091 01 Stropkov (byt)
054/752 21 24
0908 644 670
bobakpavol@azet.sk
MIKOVÁ – Chrám sv. archanjela Michala
HAVAJ – Chrám prep. Sergeja Radonežského
Gribov, Makovce, Varechovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Sergej Tomčuk
Havaj 111
090 23 Havaj (byt)
0915 877 667
VOJTOVCE – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
POTÔČKY – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ondrej Semanco
Lukov 168, 086 05 Lukov 0904 168 445
0908 384 067
ARCIDEKANÁT PRE OKRES SVIDNÍK
Arcidekan: mitr. prot. Mgr. Ján Sovič
Duchnovičova 5
089 01 Svidník
0903 845 214
054/752 10 97
SVIDNÍK – Chrám Svätej Trojice
Cernina, Cigla, Havranec, Hrabovčík, Kurimka, Lúčka, Mestisko, Mlynárovce, Rovné
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Ján Sovič (arcidekan)
Duchnovičova 5
089 01 Svidník
054/752 10 97
jansovic@gmail.com
0903 845 214
Duchovný cirkevnej obce: prot. Mgr. Ján Pajkoš
Ľudovíta Štúra 462/3
089 01 Svidník
054/752 19 82
0908 023 892
KEČKOVCE – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. archanjela Michala)
ROZTOKY – Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho
Duchovný správca cirkevných obcí: igumen Mefodij (Nikolaj Cuper)
akad. Pavlova 35
091 01 Stropkov (byt)
054/742 42 04
0908 077 568
KRUŽLOVÁ – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
DOBROSLAVA – Chrám sv. proroka Eliáša
NIŽNÁ PISANÁ – Chrám sv. archanjela Michala
Kapišová, Vyšná Pisaná
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Demeter Lipinský
Kružlová 67090 02
Kpt. Pavlíka 23
089 01 Svidník (byt)
054/759 42 39
054/752 01 24 (byt)
LADOMIROVÁ – Chrám sv. archanjela Michala
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Pavol Kačmár
090 03 Ladomirová 135 0904 124 753
pavolkacmar@gmail.com
DLHOŇA – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
VÁPENÍK – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Svidnička
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Viliam Kimák
Vyšný Mirošov 24
090 11 Vyšný Orlík
0944 426 519
viliamkimak@gmail.com
KRAJNÉ ČIERNO – Chrám sv. Vasiľa Veľkého
VAGRINEC – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
Krajná Bystrá, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Miroslav Babej
Krajná Bystrá 48
090 05 Krajná Poľana (byt)
054/759 32 53
0911 999 249
MEDVEDIE – Chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
KRAJNÁ PORÚBKA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Hunkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Marián Derco, PhD.
Medvedie 20
090 05 Krajná Poľana
0915 651 199
marian.derco@gmail.com
PSTRINÁ – Chrám sv. archanjela Michala
BODRUŽAL – Chrám sv. ap. Petra a Pavla
MIROĽA – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Krajná Poľana
Duchovný správca cirkevných obcí: mitr. prot. Mgr. Michal Rošič
Komenského 2661/11
069 01 Snina (byt)
0907 416 999
rosic.m@centrum.sk
SOBOŠ – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
ŠAPINEC – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
Giraltovce, Matovce, Okrúhle, Valkovce
Duchovný správca cirkevných obcí: archimandrita Serafim (Melnyk)
Plzenská 7
080 01 Prešov (byt)
051/772 58 30
0944 417 436
portuhalec@azet.sk
NOVÁ POLIANKA – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. ap. Petra a Pavla)
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Ondrej Semanco
Lukov 168, 086 05 Lukov 0904 168 445
0908 384 067
NIŽNÁ JEDĽOVÁ – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky
VYŠNÁ JEDĽOVÁ – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
BELEJOVCE – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Peter Bačovčin
Nižná Jedľová 15
089 01 Svidník
0949 164 194
peter.bacovcin@gmail.com
VYŠNÝ MIROŠOV – Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána
NIŽNÝ MIROŠOV – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Alexander Kleban
Vyšný Mirošov 71
090 11 Vyšný Orlík
054/ 759 23 75
0908 664 049
klebanalexander@gmail.com
VYŠNÝ ORLÍK – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
NIŽNÝ ORLÍK – Chrám sv. archanjela Michala
DUBOVÁ – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Jurkova Voľa
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Slavomír Hudák
Vyšný Orlík
090 11 Vyšný Orlík
0904 932 593
ARCIDEKANÁT PRE OKRESY: Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Brezno, Levoča, Kežmarok, Poprad,Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín
Arcidekan: prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. 0918 239 908
Zimná 74
052 01 Spišská Nová Ves
stefan.pruzinsky@unipo.sk
VERNÁR – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
NOVÁ LESNÁ – bohoslužby sa konajú v evanjelickom chráme
Duchovný správca cirkevných obcí: prot. Mgr. Jozef Nemčík, PhD.
Hlavná 169/70
059 17 Vernár
0907 695 427
jozkonemcik@gmail.com
POPRAD – Chrám Vyvýšenia sv. Kríža
ul. Nábrežie Jána Pavla II. (chrám)
Batizovce, Gánovce, Hôrka, Hranovnica, Mengusovce, Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Svit, Štôla, Štrba, Veľký Slavkov, Vysoké Tatry
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. ThDr. Vladimír Kocvár, PhD.
Rastislavova 32
058 01 Poprad (byt)
0908 053 654
vlado.kocvar@post.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Hrádok, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Pavčina Lehota, Závažná Poruba
RUŽOMBEROK
Bešeňová, Stankovany
LEVOČA – Chrám sv. Cyrila a Metoda
ul. Košická 12 Bijacovce, Poľanovce, Spišské Podhradie
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. Kornel Furin
Košická 12
054 01 Levoča
053/451 23 71
0918 833 462
furinova1960@gmail.com
ĽUBICA – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
Huncovce, Ihľany, Lendak, Mlynčeky, Podhorany, Rakúsy, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Vrbov, Žakovce
Hlboká 1269/14 (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Mgr. Peter Dobrík
Slnečná 98/1382
059 71, Ľubica
0944 949 279
www.pcovlubici.net
pcolubica@gmail.com
SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Chrám sv. Klimenta Ochridského
Betlanovce, Bystrany, Hrabušice, Iliašovce, Markušovce, Poráč, Rudňany, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy
Zimná 74 (chrám)
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Zimná 74
052 01 Spišská Nová Ves
stefan.pruzinsky@unipo.sk
0692 016 674 (pracovisko PBF PU)
0918 239 908
051/772 47 29
051/773 26 77
SLOVINKY – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa
Kolinovce
Duchovný správca cirkevnej obce: Jerej Miroslav Guba
Slovinky 287
053 40
miro.guba@gmail .com
0948 601 099
pco.slovinky
KROMPACHY – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok sv. vmč. Juraja Víťaza)
Richnava
Banská 126/10
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. doc. ThDr. Štefan Šak, PhD.
Pavla Horova 10
080 01 Prešov (byt)
Masarykova 15
080 01 Prešov (pracovisko PBF PU)
0903 925 181
www.pcokrompachy.orthodox.sk
051/772 47 29 (pracovisko PBF PU)
sak.stefan@gmail.com
Ustanovizne: Farská knižnica, cirkevný obchodík, cirkev- ný zbor, detský zbor, mládežnícka sekcia
SMOLNÍK – Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky

KOJŠOV – Chrám sv. ap. Petra a Pavla
GELNICA – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky)
ZÁVADKA – Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Helcmanovce, Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Žakarovce, Nálepkovo, Švedlár
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Mikuláš Pružinský
Smolník 43,
05566 Smolník
0944 140 043
nikolajpr@gmail.com
ŠUMIAC – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Voznesenija Isusa Christa)
TELGÁRT – náhradné bohoslužobné priestory (chrámový sviatok Zostúpenia Sv. Ducha)
Valaská, Vaľkovňa, Brezno, Heľpa, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Podbrezová, Pohorelá, Polomka
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Peter Polakovič
Plavnica 131,
065 45 Stará Ľubovňa /byt/
0918 338 959
pcotelgart@gmail.com
ARCIDEKANÁT PRE PRE OKRESY: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučeneca Poltár
Dekan: mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák 0907 138 444
Pribišova 8
841 05 Bratislava
havercak@gmail.com
ZVOLEN – náhradné bohoslužobné priestory: kaplnka na zámku Zvolen, Chrámový sviatok: archanjela Michala, kaplnka archanjela Michala na zámku Vígľaš
BANSKÁ BYSTRICA – náhradné bohoslužobné priestory: Slovenské misijné hnutie misijný dom, Chrámový sviatok: sv. apoštolov Petra a Pavla
Badín, Harmanec, Hrochoť, Podkonice, Poniky, Sliač, Zvolenská Slatina, Detva, Hriňová, Kriváň, Vígľaš, Banská Štiavnica
Duchovný správca cirkevných obcí: pplk. v.z. prot. Mgr. Marek Ignacik, PhD.
Ľudovíta Štúra 54
960 01 Zvolen (byt)
www.pcozvbb.sk
045/535 30 12
0911 885 785
marek.ignacik@gmail.com
pcozvbb@gmail.com
protodiakon: Mgr. Ján Tomáš
0903 067 957
BRATISLAVA – Chrám sv. Rastislava, Tomášikova 34/A
Galanta, Sládkovičovo, Bernolákovo, Ivánka pri Dunaji, Malacky, Borinka, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Marianka, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Pezinok, Báhoň, Budmerice, Častá, Modra, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Senec, Bernolákovo, Dunajská Lužná, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kráľová pri Senci, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Rovinka, Veľký Biel, Zálesie, Dunajská Streda, Blahová, Blatná na Ostrove, Gabčíkovo, Hviezdoslavov, Jahodná, Kútniky, Kvetoslavov, Lehnice, Potônske Lúky, Rohovce, Šamorín, Trhová Hradská, Veľký Meder
Duchovný správca cirkevnej obce: mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák
Pribišova 8
841 05 Bratislava
02/654 11 569
0907 138 444
www.pravoslavni.sk
havercak@gmail.com
Duchovný cirkevnej obce: prot. Nikolaj Andonov
Kaplnka na adrese:
Haburská 83/7
821 01 Bratislava
0907 221 068
bg.orthodox@gmail.com
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Rastislav Gerka, PhD.
BRATISLAVA – Chrám sv. Mikuláša, Mikulášska 11
Duchovný správca chrámu: jerej Mgr. Marek Kundis
Horný rad 567/39
90613 Brezová pod Bradlom
0908 108 186
HOLÍČ – Chrám Počájevskej ikony Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda,
Ul. Hurbanova 3461, Holíč
Skalica, Gbely, Senica, Šaštín – Stráže, Kúty, Jablonica
Duchovný správca cirkevnej obce: prot. Mgr. MUDr. Jakub Jacečko
Byt: Ul. SNP 40, Holíč 908 51 034/668 52 84
0918 941 124
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – náhradné bohoslužobné priestory: ul. Na Vrštek 1,
chrámový sviatok sv. Márie Magdalény
Dežerice, Podlužany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Horná Streda, Stará Turá, Partizánske, Chynorany, Trenčín, Drietoma, Nemšová, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Teplice, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Pruské
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Ján Toman
Tesáre 223
956 21 Jacovce
038/53 78 106
0905 219 842
BREZOVÁ POD BRADLOM – náhradné bohoslužobné priestory, Námestie gen. M. R. Štefánika
10/19, chrámovy sviatok sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
PIEŠŤANY – náhradné bohoslužobné priestory, Potočná ulica (na konci), 921 01 Piešťany,
chrámovy sviatok sv. kňažnej Jelisavety (Romanovej)
Banka, Drahovce, Hubina, Trebatice, Vrbové, Priepasné, Rudník, Nové Zámky
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Marek Kundis
0908 108 186
Horný rad 567/39
90613 Brezová pod Bradlom
brezova@cerkov.sk
brezova.cerkov.sk
piestany@cerkov.sk
piestany.cerkov.sk
brezova.slovak-orthodox.church
piestany.slovak-orthodox.church
KOMÁRNO – Chrám Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky, Palatínova 32
TRNAVA – Chrám Svätej Trojice, Sladovnícka 31
Dulovce, Hurbanovo, Iža, Marcelová, Patince, Svätý Peter, Zlatná na Ostrove, Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Bučany, Cífer, Opoj, Smolenice, Vlčkovce, Zavar, Čierny Brod, Dolná Streda, Horné Saliby, Pata, Sereď, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Veľký Grob, Hlohovec, Bojničky, Galanta
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Miroslav Krutský
Sladovnícka 31
917 01 Trnava
mkrutsky@centrum.sk
033/381 28 67
0908 657 194
www.pcotrnava.sk
Duchovný cirkevnej obce: jerej Mgr. Zoltán Rausch
rauschz@icc.sk 0905 354 536
Bánov, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Maňa, Michal nad Žitavou, Štúrovo, Šurany, Úľany nad Žitavou, Šaľa, Močenok, Neded, Zlaté Moravce, Červený Hrádok, Tesárske Mlyňany, Topolčianky
NITRA – Chrámový sviatok sv. Sedmopočetníkom, bohoslužby sa konajú v náhradných
priestoroch v kaplnke Vzkriesenia na mestskom cintoríne, ul. Cintorínska
Báb, Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Mojmírovce, Pohranice, Štitáre, Veľké Zálužie, Vráble
Duchovný správca cirkevnej obce: jerej Mgr. Lukáš Nováček
Dunajská 18
949 11 Nitra
0940 332 333
www.pravoslavnacirkevnitra.sk
pconitra@gmail.com
PRIEVIDZA – Bohoslužby sa konajú v náhradných priestoroch
BOJNICE – Kaplnka liečebného domu Mier
TOPOĽČANY – Kaplnka (v náhradných priestoroch na ulici Gagarinovej 2490/13), ktorá
je zasvätená svätému Arséniovi Kappadockému a Paisijovi Svätohorskému
Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná, Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Hodžova 1
949 11 Nitra
0905 827 166
zozulak.jan@gmail.com
www.pravoslavie-topolcany.php5.sk
HONTIANSKE MORAVCE – Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky
NOVÁ BAŇA – náhradné bohoslužobné priestory, ul. Pod sekvojou
(chrám je vo výstavbe)
Krupina, Dudince, Žarnovica, Hrabičov, Žiar nad Hronom, Janova Lehota, Kremnica, LEVICE, Kalná nad Hronom, Šahy, Tekovské Lužany, Tlmače, Želiezovce
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Peter Bobak
Hontianska 35
962 70 Hontianske Moravce
045/558 92 54
ŽILINA – náhradné bohoslužobné priestory, kaplnka sv. Kríža NsP v Žiline
Belá, Rajec, Rajecké Teplice, Rosina, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Višňové, Bytča, Kolárovice, Štiavnik, Veľké Rovné, Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Krásno nad Kysucou, Skalité, Turzovka, Dolný Kubín, Kraľovany, Kysucké Nové Mesto, Povina, Martin, Blatnica, Sklabiňa, Turany, Vrútky, Námestovo, Klin, Oravská Polhora, Rabča, Turčianske Teplice, Jasenica, Tvrdošín, Habovka, Trstená, Považská Bystrica, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Púchov, Beluša, Dolné Kočkovce
Duchovný správca cirkevnej obce: neobsadené