Privítanie sv. Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov na Veľkej Morave sv. kniežaťom Rastislavom Moravským.

Zbor svätých sedmopočetných slovanských vierozvestcov.