Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8
080 01 Prešov
bpmorthodox.sk
BPM číslo účtu:  IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588
0915 857 986
0948 509 980
bratstvo@orthodox.sk
bratstvo.slovakia@gmail.com
prezident: prezident:Alexander Hričko

0917 577 715

hrickoalexander@gmail.com

viceprezident: Alexander Zalevskyj
0904 190 988
zalevskyjalexander@gmail.com
viceprezident: Matúš Krajcár
0940 844 040
matuskrajcar8@gmail.com
viceprezidentka: Jana Tarbajová
0902 223 105
jana.tarbajova1@gmail.com
dozorná rada: Katarína Sopková
Mgr. Ing. Vladimír Gerka
Štefan Pružinský
edičná rada: Anna Pružinská
Kamil Kurťak
Juliána Savčáková
duchovný BPM za Prešovskú eparchiu: jerej Mgr. Milan Petrisko
duchovný BPM za Michalovsko-košickú eparchiu: jerej Mgr. Miloš Nikifor Surma
Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8, 080 01 Prešo bpm.orthodox.sk            istina12@gmail.com
šéfredaktor: Kamil Kurťak
0940 564512
bohosloviepbf@centrum.sk
technický redaktor: jerej Mgr. Miroslav Guba, Jaroslav Smoleň
korektúra: Jana Gubová
ISTINA číslo účtu: IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588