Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 2844/8, 080 01 Prešov
bpmorthodox.sk
bratstvo@orthodox.sk
bpmslovensko@gmail.com
prezident: Alexander Hričko

0917 577 715

hrickoalexander@gmail.com

viceprezident: Alexander Zalevskyj
0904 190 988
zalevskyjalexander@gmail.com
viceprezident: Matúš Krajcár
0940 844 040
matuskrajcar8@gmail.com
dozorná rada: Mgr. Ing. Vladimír Gerka – predseda,
0907 901 512
vladimirg@orthodox.skKatarína Sopková
0944 933 934
katulik.sopkova@gmail.com

Štefan Pružinský
0944 072 654
pruzinsky.s@gmail.com

edičná rada: Kamil Kurťak – predseda,
0940 574 512
bohosloviepbf@centrum.skAnna Pružinská
0949 538 139
anickapruzinska@gmail.com

Juliána Savčáková
0910 479 790
savcakovajuliana@gmail.com

duchovný BPM za Prešovskú eparchiu: jerej Mgr. Milan Petrisko
0915 359 328
milanpetrisko1@gmail.com
duchovný BPM za Michalovsko-košickú eparchiu: jerej Mgr. Miloš Nikifor Surma
0915 643 280
milossurma@gmail.com
Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 2844/8, 080 01 Prešov bpmorthodox.sk/istina
clanky.istina@gmail.com
šéfredaktor: Bc. Alexander Hričko – dočasne poverený funkciou
0917 577 715
hrickoalexander@gmail.com
technický redaktor: jerej Mgr. Miroslav Guba, Jaroslav Smoleň
korektúra: Mgr. Zuzana Sadilková