Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8
080 01 Prešov
bpmorthodox.sk
BPM číslo účtu:  IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588
0915 857 986
0948 509 980
bratstvo@orthodox.sk
bratstvo.slovakia@gmail.com
prezident: prezident:
Lukáš Polakovič
viceprezident: jerodiakon Mgr. Alexander Haluška
0905 263 474
haluska@orthodox.sk
viceprezident: Mgr. Marek Cicu
0915 033 651
marekcicu@centrum.sk
viceprezidentka: Mgr. Marcela Hvižďaková
0907 377 171
markellah@gmail.com
ekonóm: Marika Humenská
0907 365 272
marika.humenska@gmail.com
dozorná rada: mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský
Mgr. Ing. Vladimír Gerka
Mgr. Svetlana Linnyk
edičná rada: Štefan Pružinský nml.
Michaela Čičváková
Maroš Hopta
duchovní BPM za Prešovskú eparchiu: prot. Mgr. Boris Hrustič
jerej Mgr. Ivo Petrovaj
duchovný BPM za Michalovsko-košickú eparchiu: prot. Mgr. Vladimír Spišák
Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8, 080 01 Prešo bpm.orthodox.sk
šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD.
0907 633 243
istina12@gmail.com
technický redaktor: Marcela Hvižďáková
ekonóm: Anton Sorokač
ISTINA číslo účtu: IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588