V PREŠOVE ZASADALA METROPOLITNÁ RADA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

     V piatok 26. mája 2023 sa na Úrade metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku uskutočnilo zasadnutie Metropolitnej rady pod predsedníctvom Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska.

     Predmetom zasadnutia Metropolitnej rady boli aktuálne otázky života Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Kancelár Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý predniesol správu o činnosti a hospodárení Úradu metropolitnej rady. Prezident Bratstva pravoslávnej mládeže Alexander Hričko informoval o činnosti Bratstva za uplynulé obdobie a o podujatiach plánovaných na tento rok. Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. predniesol správu o činnosti PBF PU v Prešove. Mgr. Iveta Apostu bola zvolená za novú riaditeľku a jer. Mgr. Milan Petrisko za nového tajomníka Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Metropolitná rada sa tiež zaoberala otázkami cirkevného školstva a cirkevných periodík, ako aj súčasnou situáciou v Ekumenickej pastoračnej službe v OS SR a OZ SR.

prot. Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.

tajomník Tlačového odboru

Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku