Kanonizácia Stanislava Nasadila

Košice, 9.6.2019 Pravoslávna cirkevnej v českých krajinách a na Slovensku zapíše medzi svätých Pravoslávnej cirkvi kňaza Stanislava Nasadila, ktorý bol v roku 1941 umučený v koncentračnom tábore Gospič v Chorvátsku. Obrad sa uskutoční počas svätej Liturgie v pravoslávnom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach v…

Čítať viac

Pravoslávna Pascha – Zmŕtvychvstanie Christovo

Tlačová správa

28.4.2019. Východná paschália, ktorú dodnes Pravoslávna cirkev dodržiava, bola pôvodne zaužívaná medzi všetkými kresťanmi. Na rozdiel od západnej dodržiava pri určení dátumu najväčšieho kresťanského sviatku – Zmŕtvychvstania Isusa Christa tri podmienky, prijaté na 1. Všeobecnom sneme v Nicei (r. 325). Sú to: Pascha musí byť po jarnej rovnodennosti, po splne…

Čítať viac

Blahodatný oheň z Božieho hrobu aj na Slovensku

27.4.2019 Na Veľkú sobotu, deň pred pravoslávnym Zmŕtvychvstaním Christovým schádza v Christovom hrobe, ktorý sa nachádza v tzv. kovuklii (kaplnke) uprostred Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme, Blahodatný oheň. Po bohoslužbách, za prítomnosti tisícov veriacich, vstupuje do kaplnky s hrobom pravoslávny patriarcha a po jeho modlitbe schádza z neba oheň, ktorý mu…

Čítať viac

Kvetná nedeľa a Strastný týždeň pravoslávnych kresťanov

Tlačová správa

21.4.2019 väčšina kresťanov na Slovensku slávi Veľkú noc, avšak pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia tzv. východnou Pascháliou, majú Kvetnú nedeľu. Podľa východno-byzantského rítu je pre nich tento deň slávnosťou spojenou so vstupom Isusa Christa (Ježiša Krista) do Jeruzalemu. Po tom ako Spasiteľ v sobotu vzkriesil svojho priateľa Lazára, ktorý ležal…

Čítať viac

Pravoslávne bohoslužby v 5. týždni Veľkého pôstu

Tlačová správa

Prešov. 8.4.2019 Bohoslužby Pravoslávnej cirkvi majú stáročnú históriu a ich obsahom sú prekrásne modlitebné diela veľkých teológov, askétov, ale predovšetkým svätých ľudí. Obzvlášť obdobie Veľkého pôstu je bohaté na cirkevnú poéziu, ktorá má veriaceho priviesť k čo najväčšej snahe o duchovné zdokonaľovanie a napredovanie. V rámci Veľkého pôstu je to…

Čítať viac

Začal sa Veľký pôst

Pondelok, 11.3.2019. Pravoslávni kresťania dnes vstúpili do Veľkého pôstu. Je to veľmi špecifické obdobie v cirkevnom roku pre každého kresťana nielen z duchovného, ale aj liturgického hľadiska. Jeho dôležitosť dokazuje aj to, že štyri nedele pred jeho začiatkom sa v chrámoch čítajú Evanjeliá, ktoré nás majú na Veľký pôst duchovne pripraviť. Najprv je…

Čítať viac

Posolstvo Posvätnej Synody, Christovo Narodenie 2018/19

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU CHRISTOVO NARODENIE 2018/19 Drahí duchovní otcovia a milovaní bratia a sestry v Christu: Christós raždájetsja, slávite Jehó! Christos sa rodí, Boh sa stáva človekom, aby človek mohol mať účasť na Bohu. To, čo je pozemské, povznáša Christova pokora. Boží…

Čítať viac

Zostúpenie Sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnica

Tlačová správa

27.5.2018. Podobne ako Veľkú noc, aj sviatok Päťdesiatnice – Zostúpenie Sv. Ducha na apoštolov oslavujú pravoslávni kresťania na Slovensku v tomto roku o týždeň neskôr, čiže v poslednú májovú nedeľu. Z rozprávania evanjelistov sa dozvedáme, že Christos sa po Svojom Vzkriesení štyridsať dní zjavoval Svojim učeníkom, rozprával im o Božom Kráľovstve a konal rôzne…

Čítať viac

1155 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Tlačová správa

24.5.2018. Pravoslávni veriaci dnes podľa juliánskeho kalendára oslavujú pamiatku sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Na rozdiel od západných kresťanov, ktorí si ich sviatok pripomínajú 5. júla, pravoslávni na Slovensku sa pridržiavajú májového dátumu rovnako ako všetky ostatné miestne pravoslávne Cirkvi. Podľa východnej tradície bol práve 11./24. máj 863…

Čítať viac

Pravoslávna Veľká noc – Pascha

Tlačová správa

8.4.2018 Pravoslávni kresťania po celom svete dnes oslavujú Christovo Zmŕtvychvstanie – Paschu. Starobylý spôsob výpočtu dátumu Veľkej noci – tzv. paschália, ktorej sa východné kresťanské cirkvi pridržiavajú, sa odlišuje od tej, ktorú používa západné kresťanstvo, a tak okrem rokov, kedy tento najväčší sviatok cirkevného roka oslavujú všetci kresťania spoločne, prichádzajú i roky,…

Čítať viac