Novým srbským patriarchom sa stal metropolita Porfírij (Perič)

     Po blaženej smrti srbského patriarchu Irineja sa dňa 18. 2. 2021 v chráme svätého Sávu v Belehrade sv. archijerejskou Liturgiou začala voľba nového patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkvi. V krypte chrámu sa zišlo okolo 50 episkopov, z ktorých 30 mali právo kandidovať za 46. srbského patriarchu a nasledovníka stolca sv. Sáva Srbského.

     Srbský patriarcha sa volí apoštolským spôsobom: z troch kandidátov, ktorí dostanú nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa žrebovaním obálky z Evanjelia vyberá jeden z nich, ktorý sa stáva patriarchom. Samotná voľba sa začala na pravé poludnie a o niečo vyše 3 hodiny na miesto konania priviedli jedného z najstarších mníchov SPC archimandritu Matfeja z monastiera Sisojevac. Soborom archijerejov boli zvolení: episkop baňalučský Efrem, episkop báčsky Irinej a metropolita záhrebsko-ľubľanský Porfírij. A práve posledný menovaný sa stal novým archiepiskopom pečským, metropolitom belehradsko-karlovským a patriarchom srbským. Hneď po jeho vybraní bol slúžený ďakovný moleben a zaspievané Mnoholetie novému patriarchovi.

    Prvé slová, ktoré patriarcha do médií povedal, boli: „Prosím všetkých, aby sa modlili k Bohu za moju maličkosť, aby sme idúc cestou, ktorou prešli naši predkovia, boli hodní dôjsť do nebeského Kráľovstva.“

  Slávnostná intronizácia nového srbského patriachu Porfírija sa konala hneď na druhý deň 19. 2. 2021 v belehradskom katedrálnom chráme sv. archanjela Michala. O dátume uvedenia na trón srbských patriarchov v historickom sídle pohlavárov Srbskej pravoslávnej cirkvi Pečskej patriarchii (Kosovo a Metochia) bude verejnosť včas informovaná.

     Nový srbský patriarcha Porfírij sa narodil 22. júna 1961 v meste Bečej v Srbsku ako prvé z troch detí Radivoja a Radojky Perič. Pri krste dostal meno Prvoslav. Základnú školu zakončil v meste Čurug a gymnázium v Novom Sade.  Na Tomášovu nedeľu v roku 1985 bol v monastieri Vysoké Dečany (Kosovo a Metochia) podstrihnutý za mnícha svojím duchovným otcom, jeromonachom (dnes báčskym episkopom) Irinejom (Bulovičom). V roku 1986 úspešne ukončil Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Belehrade a v tom istom roku ho na druhý deň Sv. Ducha v Trojickom monastieri v Mušutišti vysvätil vtedajší episkop rašsko-prizrenský Pavle (neskorší srbský patriarcha) za jerodiakona. Krátko nato odišiel na podiplomové štúdiá do Atén, kde zostal do roku 1990. S blahoslovením episkopa báčskeho Irineja sa vrátil do Srbska a 6. októbra 1990 prišiel do monastiera sv. archanjelov v Kovilji. Na sviatok sv. archanjela Michala 21. novembra 1990 bol vysvätený za presbytera. Monastier Kovilj sa príchodom mnohých mladých poslušníkov začal rozrastať a jeromonach Porfírij sa stal jeho igumenom. 14. mája 1999 bol na riadnom zasadnutí Archijerejského soboru SPC v Belehrade vybraný za episkopa egerského, vikára Báčskej eparchie. Chirotonizovaný bol 13. júna v tom istom roku. 24. mája 2014 ho vybrali za metropolitu záhrebsko-ľubľanského a 13. júla 2014 ho patriarcha Irinej intronizoval v katedrálnom chráme Preobrazenia Hospodinovho v Záhrebe (Chorvátsko).

     Patriarcha Porfírij má veľmi blízko aj k našej miestnej Pravoslávnej cirkvi a prechováva priateľský vzťah aj s vladykami, duchovnými a veriacimi na Slovensku.

     Toto priateľstvo začalo už v roku 1998, keď ešte ako igumen monastiera Kovilj prijal na polročný študijný pobyt v monastieri troch študentov PBF PU v Prešove Petra Savčaka, Pavla Bobaka a Petra Soroku. Poskytol im dočasný domov a umožnil im spoznávať duchovné krásy Srbskej pravoslávnej cirkvi. Aj neskôr bol prívetivým hostiteľom mnohých našich pútnikov zo Slovenska aj z Čiech a vďaka nemu naši veriaci prichádzali do monastiera Kovilj ako medzi svojich.

    Slovensko navštívil po prvýkrát ešte v decembri 1999 ako episkop egerský a v seminárnom chráme sv. ap. Jána Bohoslovca vykonal za prítomnosti vtedajšieho prešovského arcibiskupa Nikolaja diakonskú vysviacku otca Petra Savčaka. V októbri 2012 sa zúčastnil na archijerejskej chirotónii vladyku Rastislava a jeho intronizácie na arcibiskupa prešovského a Slovenska a o 2 roky v októbri už ako metropolita záhrebsko-ľubľanský pricestoval na oslavy 90. výročia od postavenia chrámu vo Varadke. Naposledy bol nový srbský patriarcha na Slovensku účastný na kanonizácii svmuč. Stanislava (Nasadila), ktorá sa konala v júni 2019 v katedrálnom chráme v Košiciach.

    Patriarcha Porfírij je veľmi charizmatický človek a s každým sa dokáže rozprávať na jeho úrovni. Aj preto je v Srbskej pravoslávnej cirkvi obľúbený medzi archijerejmi, duchovnými aj obyčajným národom.

   Nech mu všemocný Boh, ktorý si ho vybral na takú zodpovednú pozíciu, zvlášť v tomto neľahkom čase, všade ochraňuje a žehná, aby bol dobrým a naďalej takýmto milujúcim archipastierom jemu zvereného duchovného stáda. Is polla eti despota!

Prot. Peter Soroka