SLOVENSKÍ PRAVOSLÁVNI BISKUPI PODPORUJÚ INICIATÍVU JÁNA FIGEĽA

Prešov, 24. marec 2021 – Pravoslávna cirkev na Slovensku považuje nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania duchovných a materiálnych potrieb človeka za samozrejmosť. Protipandemické opatrenia, prijímané bez akejkoľvek komunikácie s kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, no pritom výrazne zasahujúce do ich liturgického života a individuálnej pastorácie, považuje rovnako ako mnohé iné kresťanské spoločenstvá na Slovensku za neadekvátne a jednostranné. Vyhlásili to arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav a arcibiskup michalovsko-košický Juraj.
 
Reagovali tým na iniciatívu predsedu Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a bývalého eurokomisára Jána Figeľa v súvislosti so zákazom verejných bohoslužieb. V uplynulých dňoch podal Ján Figeľ na Generálnu prokuratúru ďalší podnet, ktorým aktualizoval svoj podnet z 15. februára 2021 a rovnako sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
 
„Vyjadrujeme svoju podporu podaniu bývalého eurokomisára Jána Figeľa na Generálnu prokuratúru SR a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v súvislosti s nariadeniami vlády, ktoré prakticky znemožňujú nielen výkon verejných bohoslužieb, ale aj individuálnu pastoráciu. Stotožňujeme sa s názorom, že sú neprimeraným zásahom verejnej moci do náboženského života,” tvrdia biskupi.
 
Ako povedali, neupierajú štátnej moci právo vydávať vyhlášky a nariadenia, ani nezľahčujú pandemickú situáciu, ktorá nemá v novodobých dejinách obdobu.
 
„Chceme však zdôrazniť, že kresťanské cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku dokázali i v neľahkých časoch, ktoré prežívame, vydať svedectvo, že sú schopné a ochotné nie zo strachu pred smrťou, ale práve naopak, z úcty k životu viesť svojich kňazov a veriacich k tomu, aby sa správali zodpovedne a obetavo. Bolo by preto správne, keby štátna moc prejavila voči cirkvám aspoň toľko úcty a rešpektu, koľko pochopenia prejavili cirkvi doteraz voči nej,” zdôraznili biskupi.
 
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove