V pravoslávnom chráme na Filipínach z ikon vyteká svätý olej

     13. novembra 2020 v chráme sv. Serafima Sarovského v Makalangote na ostrove Mindanao po večernej bohoslužbe začal zo štyroch ikon – ikony Spasiteľa Isusa Christa, Bohorodičky, svätiteľa Joasafa Belhorodského a mučenice Tatiany vytekať svätý olej (myro), ako o tom informovala stránka Filipínsko-vietnamskej eparchie Ruskej pravoslávnej cirkvi.

     Myrotočenie je známym javom v Pravoslávnej cirkvi, keď sa na ikone alebo na neporušených ostatkoch svätcov objaví tekutina, ktorej zloženie je veľmi podobné oleju. Občas tento svätý olej (myro) má dokonca príjemnú nedefinovateľnú vôňu. Niekedy sv. olej vyteká aj z papierových ikon, ako môžeme sledovať v tomto prípade.

     Najprv si veriaci mysleli, že je to voda a ikony utierali, no ráno sa kvapky objavovali opäť. Ľudia tam doteraz nič podobné nevedeli, no pochopili, že ide o zázrak a preto sa obrátili na miestneho kňaza a diakona. Duchovní dôsledne prezreli ikony, pozbierali svätý olej (myro) a oznámili metropolitovi manilskému a hanojskému Pavlovi, čo sa stalo. Biskup Pavol po preskúmaní povedal, že „je to Boží zázrak. Hospodin takto svedčí, že je s nami“.

Zdroj:  http://phvieparchy.org/ru/chudo-bozhie-v-makalangote/