POMOC PRE UKRAJINU

V súvislosti s dianím na Ukrajine sa aj Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove – eparchiálna rada zapája do pomoci ľuďom postihnutým vojnou.
 
Zbierky budú organizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnou radou – Sv. Nikolaj, n.o. (Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45731365, DIČ: 2023019636).
 
Na základe informácií, ktoré máme nie je nateraz potrebné doručovať šatstvo. Prioritne je potrebné vyzbierať:
 
trvanlivé potraviny (konzervy, suché potraviny, polievky, mlieko sladkosti pre deti a pod.), hygienické potreby, vrátane prípravkov pre deti, hračky, zdravotnícke potreby – obväzy, izotermické fólie, voľnopredajné lieky (od bolesti, na zníženie horúčky, tráviace problémy a pod.), deky, batérie rôznych veľkostí, ručné svietidlá, príp. elektrocentrály a pod.
 
FINANČNÁ POMOC
 
Zbierky na pomoc pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine môžete zorganizovať vo svojich cirkevných obciach. Finančné prostriedky je potrebné zasielať na bankové číslo účtu: IBAN SK92 0200 0000 0032 6333 8154. Číslo účtu môžete zverejniť na sociálnej sieti i nástenkách pri chrámoch. Následne bude skompletizovaný zoznam darcov.
 
UBYTOVANIE
 
V prípade, ak máte vy alebo veriaci vo vašej cirkevnej obci možnosť ubytovať utečencov z Ukrajiny, je možné sa zaregistrovať na webstránke: https://pomocpreukrajinu.sk/sk, zriadenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde je potrebné zadať bližšie informácie o ubytovaní a kontaktné údaje. Prešovská pravoslávna eparchia poskytne v rámci vlastných možností ubytovanie desiatim deťom, sirotám z Ukrajiny. Umiestňovanie maloletých bez sprievodu koordinuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Ministerstvo vnútra SR tiež zriadilo infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby, môžete ich v prípade potreby odporučiť na tieto tel. čísla: +421513816111 alebo +421259765111.
 
MATERIÁLNA POMOC
 
Zbieranie materiálnej pomoci v rámci Prešovskej eparchie bude manažovať nezisková organizácia Sv. Nikolaj, n.o. (Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45731365, DIČ: 2023019636), ktorej zakladateľom je Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove – eparchiálna rada. Materiálna pomoc sa bude sústreďovať v sídle neziskovej organizácie v Medzilaborciach.
 
Kontakt: nosvnikolaj@gmail.com    /    0901 750 456
 
Zároveň vás duchovných a veriacich chceme poprosiť o osobitný pôst a modlitby za mier na Ukrajine.
 
Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove – eparchiálna rada