Prestolný sviatok katedrálneho chrámu v Prešove

Celonočným bdením v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v sobotu 21. septembra 2019 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove začali oslavy prestolného a chrámového sviatku. Okrem Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava sa na nich zúčastnili i hostia zo zahraničia –…

Čítať viac

Spomienka na obete vojen v Osadnom

Obec Osadné je okrem dokumentárneho filmu režiséra Marka Škopa známa aj kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Avšak rovnako ako prvá ani Druhá svetová vojna neobišla obec zďaleka a frontová línia sa tiahla stredom obce aj pred 75 rokmi. V okolí Osadného tak padlo množstvo vojakov…

Čítať viac

Chrámovy sviatok vo vysídlenej obci Ruské

Do vysídlenej obce v Ruskom sa každoročne schádzajú jej bývalí obyvatelia, aby oslávili sviatok svojho zbúraného chrámu. Po 30 rokoch od vysídlenia dnes na jeho mieste stojí provizórny drevený chrám, ktorý bude v krátkom čase dokončený a posvätený. V nedeľu 22. septembra 2019 v ňom slúžili svätú Liturgiu sninský duchovný…

Čítať viac

15 rokov od posviacky ikonostasu v Parihuzovicach

V deň chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Parihuzovciach sa v roku 2004 konala slávnostná posviacka ikonostasu, ktorú vykonal parihuzovský rodák, dnes už nebohý prot. Ján Jacoš za účasti vtedajšieho duchovného správcu prot. Andreja Mikuláška, ďalších rodákov z Parihuzoviec, prot. Michala Begu a jereja Andreja Gonta, zhotoviteľa ikon na ikonostase…

Čítať viac

Oslavy Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Na už tradičnej pešej púti zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú každoročne organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syndesmos na počesť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa sa v sobotu 7. septembra 2019 zúčastnilo viac ako 100 veriacich z celého Slovenska. Pútnici sa zastavili i v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy…

Čítať viac

Palomničestvo po svätých miestach Kyjeva a Počajeva

S požehnaním Jeho Blaženosti vladyku Rastislava sme sa v auguste vydali na cestu na Ukrajinu. Naším hlavným cieľom bola Sväto-Uspenská Kyjevo Pečerská lávra. Hneď v prvý deň našej cesty nás prijal vysokopreosvietený Feodor, metropolita mukačevský a užhorodský.  Vladyka nám povedal milé slová, každému z nás rozdal ikonku Bohorodičky a požehnal…

Čítať viac

Bohorodičné slávnosti v Ľutine

Tradičnou púťou, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove v spolupráci s miestnou skupinou Bratstva pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS, sa v sobotu 24. augusta 2019 sa začalo dvojdňové modlitebné stretnutie v Ľutine. Toto pútnické miesto Prešovskej pravoslávnej eparchie každoročne navštevujú veriaci z blízkeho i širokého okolia, aby tam spoločne oslávili…

Čítať viac

Oslavy sviatku Preobraženija Hospodňa v Uličskom Krivom

Tak, ako je to už tradíciou, aj tohto roku sme sa v nedeľu 18. augusta 2019 popoludní zišli v chráme Pokróva Presvätej Bohorodičky v Uliči, odkiaľ sme po molebene a duchovnom príhovore mitr. prot. Mgr. Borisa Hrustiča začali púť do Uličského Krivého. Medzi putujúcimi boli zastúpené všetky generácie – od…

Čítať viac

Chrámový sviatok v Bardejovských Kúpeľoch

9. august je významným sviatočným dňom nielen pre slovanský pravoslávny svet, tým, že sa oslavujú Sedmopočetníci (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Gorazd, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Angelárij, sv. Sáva), ale je to významným dňom pre celý pravoslávny svet, pretože je to aj sviatok svätého veľkomučeníka Pantelejmona. S Božou pomocou…

Čítať viac