Prosba o finančnú pomoc na opravu chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, Vás týmto úctivo prosíme o finančnú pomoc pri rekonštrukcii chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach. Svoju žiadosť odôvodňujeme takto: Chrám Sv. Ducha je dominantou mesta Medzilaborce. Aj napriek tomu, že sme získali určitý obnos peňazí z Ministerstva financií SR…

Čítať viac

Výstavba chrámu v Krompachoch

Pravoslávna cirkevná obec KROMPACHY, ul. Banská 10, KROMPACHY „Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v Jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať Jeho chrám“( Ž 27, 4).   „Blahoslavený, koho si vyvolíš,…

Čítať viac

Prestolný sviatok katedrálneho chrámu v Prešove

Celonočným bdením v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v sobotu 21. septembra 2019 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove začali oslavy prestolného a chrámového sviatku. Okrem Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava sa na nich zúčastnili i hostia zo zahraničia –…

Čítať viac

Spomienka na obete vojen v Osadnom

Obec Osadné je okrem dokumentárneho filmu režiséra Marka Škopa známa aj kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Avšak rovnako ako prvá ani Druhá svetová vojna neobišla obec zďaleka a frontová línia sa tiahla stredom obce aj pred 75 rokmi. V okolí Osadného tak padlo množstvo vojakov…

Čítať viac

Chrámovy sviatok vo vysídlenej obci Ruské

Do vysídlenej obce v Ruskom sa každoročne schádzajú jej bývalí obyvatelia, aby oslávili sviatok svojho zbúraného chrámu. Po 30 rokoch od vysídlenia dnes na jeho mieste stojí provizórny drevený chrám, ktorý bude v krátkom čase dokončený a posvätený. V nedeľu 22. septembra 2019 v ňom slúžili svätú Liturgiu sninský duchovný…

Čítať viac

15 rokov od posviacky ikonostasu v Parihuzovicach

V deň chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Parihuzovciach sa v roku 2004 konala slávnostná posviacka ikonostasu, ktorú vykonal parihuzovský rodák, dnes už nebohý prot. Ján Jacoš za účasti vtedajšieho duchovného správcu prot. Andreja Mikuláška, ďalších rodákov z Parihuzoviec, prot. Michala Begu a jereja Andreja Gonta, zhotoviteľa ikon na ikonostase…

Čítať viac

Oslavy Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Na už tradičnej pešej púti zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú každoročne organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syndesmos na počesť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa sa v sobotu 7. septembra 2019 zúčastnilo viac ako 100 veriacich z celého Slovenska. Pútnici sa zastavili i v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy…

Čítať viac

Palomničestvo po svätých miestach Kyjeva a Počajeva

S požehnaním Jeho Blaženosti vladyku Rastislava sme sa v auguste vydali na cestu na Ukrajinu. Naším hlavným cieľom bola Sväto-Uspenská Kyjevo Pečerská lávra. Hneď v prvý deň našej cesty nás prijal vysokopreosvietený Feodor, metropolita mukačevský a užhorodský.  Vladyka nám povedal milé slová, každému z nás rozdal ikonku Bohorodičky a požehnal…

Čítať viac

Bohorodičné slávnosti v Ľutine

Tradičnou púťou, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove v spolupráci s miestnou skupinou Bratstva pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS, sa v sobotu 24. augusta 2019 sa začalo dvojdňové modlitebné stretnutie v Ľutine. Toto pútnické miesto Prešovskej pravoslávnej eparchie každoročne navštevujú veriaci z blízkeho i širokého okolia, aby tam spoločne oslávili…

Čítať viac