PASTIERSKY LIST RASTISLAVA, ARCIBISKUPA PREŠOVSKÉHO, METROPOLITU ČESKÝCH KRAJÍN A SLOVENSKA

Rastislav

Arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Rastislav

Archbishop of Prešov, Metropolitan of the Czech Lands and Slovakia

№ 53/2020 Prešov,                                                                                                           15. október 2020

     Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry v Christovi,

   situácia, ktorú momentálne prežíva Slovensko i ostatný svet kvôli tzv. druhej vlne pandémie nového koronavírusu, je neradostná. Nehodlám ju nejako hodnotiť či – ako je to dnes populárne – niekomu niečo radiť. Jednu vec však chcem veľmi spraviť.

     Aj keď nemôžem všetkých duchovných a veriacich Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku objať a povzbudiť osobne, chcem sa vám aspoň takýmto spôsobom poďakovať za doteraz prejavenú zodpovednosť a obetavosť – za nespočetné príklady duchovného hrdinstva, lásky a pokory. Zároveň vás chcem poprosiť, aby ste tak ako doteraz i naďalej – napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam a obmedzeniam – slovom, ale najmä skutkom vydávali dobré svedectvo o Christovi a Jeho Cirkvi v dobe a vo svete, v ktorých žijeme.

Nemôžem tvrdiť, že v uplynulom období sa medzi našimi kňazmi i veriacimi neobjavili – tak ako i všade inde – prípady ľahostajnosti, ignorancie a nezodpovednosti. Niektorí z nás si žiaľ doteraz neuvedomili, že nie pred štátom, ale pred Bohom majú zodpovednosť za život – ten svoj, ako i svojich blízkych. Potešujúce je, že takýchto „duchovných“ a „veriacich“ je minimum.

     Včera sme oslávili sviatok Záštity Presvätej Bohorodičky, ktorý nám i v tomto roku pripomenul, akým spôsobom reagovali na vojny a epidémie, živelné pohromy a iné nešťastia naši predkovia. Tí v Bohu a v chráme hľadali a nachádzali útočisko, povzbudenie, útechu a posilu v najkritic-kejších okamihoch svojho života. Robme tak aj my – na jednej strane rešpektujúc všetky odporúčania a opatrenia, ktoré na ochranu ľudského života robia predstavitelia štátnej moci, ale na druhej strane vždy pamätajúc na to, že človek má nielen telo, ale i dušu, o ktoré by sa mal starať prinajmenšom rovnocenne.

     Nikomu z vás nebudem citovať odporúčania hygienikov a nariadenia vlády – tie by mali poznať a uplatňovať nielen kňazi ako duchovní správcovia cirkevných obcí, ale i všetci pravoslávni kresťania ako občania štátu. Takisto nebudem nikomu z vás radiť, ako sa máte modliť. Tak ako doteraz, i naďalej prinášajte Bohu svoje modlitby, s vierou a dôverou prosiac za skoré ukončenie pandémie, uzdravenie chorých a odpočinutie zomrelých. Osobitné modlitby venujte prosím za lekárov, zdravotníkov a všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na boji s epidémiou. Moje každodenné modlitby sú o nich a o vás – duchovných a veriacich našej Cirkvi, aby sme spoločne vydržali túto skúšku. Pokorne prosím – pamätajte i vy na mňa vo svojich modlitbách.

     Čas ukáže, nakoľko účelné a zmysluplné sú opatrenia, ktoré oddnes vstupujú do platnosti. Jedno je však isté už teraz – nie hystéria a panika, ale jedine rozum, opierajúci sa o vieru a rozvaha, čerpajúca z kresťanských hodnôt a historickej skúsenosti našich národov, na ktoré budú brať ohľad čelní predstavitelia našich štátov, môžu výrazne napomôcť skorému prekonaniu pandémie a návratu života ľudí do normálnych koľají.

                                                                                                                                                                                                 † Rastislav

                                                                                                                                                                           arcibiskup prešovský

metropolita českých krajín a Slovenska