Odpustová slávnosť v česť sviatku sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa v Ladomirovej 2020

     Ctihodní otcovia, milovaní bratia a sestry,

oznamujeme Vám, že s požehnaním Jeho blaženosti Rastislava, metropolitu českých krajín a Slovenska, z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a stále platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sa tohoročná odpustová slávnosť v česť sviatku sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa v Ladomirovej uskutoční v termíne 10.-11.9.2020 s nasledujúcim programom:

 

ŠTVRTOK 10. 9. 2020

17:00 hod. – Posvätenie vody

18:00 hod. – Večiereň s litijou.

19:15 hod. – Akathist k sv. Janovi Krstiteľovi.

 

PIATOK  11. 9. 2020

7:30 hod. – Utiereň

9:00 hod. – Slávnostná sv. liturgia, pomazanie olejom, obchod okolo chrámu.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 

                      Pravoslávna cirkevná obec Ladomírová