KONDOLENCIA SVÄTÉMU ARCHIJEREJSKÉMU SNEMU SRBSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI

№ 71/2020                                                                                                                     Prešov, 20 november 2020

SVÄTÉMU ARCHIJEREJSKÉMU SNEMU

SRBSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI

Vaše Vysokopreosvietenosti a Preosvietenosti,

                                                                           drahí vladykovia, otcovia a bratia!

     Zvesť o usnutí Jeho Svätosti patriarchu Irineja naplnila naše srdcia veľkým zármutkom!

     Celý život zosnulého vladyku Irineja bol prejavom jeho vrúcnej lásky k Bohu a stádu, ktoré mu bolo zverené. Obraňovanie záujmov Srbskej pravoslávnej cirkvi a jej veriacich,  rovnako ako i obraňovanie toho kultúrneho a kanonického priestoru, ktorý bol pod jeho Prvosvätiteľským omoforom – všetko toto bolo obsahom jeho vrúcnych modlitieb a činorodej služby. Múdrosť a autorita Jeho Svätosti patriarchu Irineja sa stali ďalšou perlou, ktorá ozdobila starobylý Pečský trón srbských Prvohierarchov.

     Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej plnosti Srbskej pravoslávnej cirkvi, s vrúcnym srdcom sa modlíme za zosnulého patriarchu Irineja a veríme, že milosrdný Hospodin, Ktorý «nie je Bohom mŕtvych, ale živých», ubytuje Svojho služobníka «v príbytkoch spravodlivých»!

S láskou v Christovi                                               

                                                                                                                   † Rastislav

                                                                                                   arcibiskup prešovský

                                                                              metropolita českých krajín a Slovenska