Jeho Preosvietenosť Izaiáš,biskup šumperský,
vikárny biskup olomoucko-brnianskej eparchie
adresa:
Masarykova třída 17, 77 900 Olomouc, Česká republika
mobil: +420 608 415 567
e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
web:  www.izaias.cz