Tajomník  Posvätnej synody:
Jeho Vysokopreosvietenosť Jáchym,
arcibiskup berounský

Tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi
v českých krajínách a na Slovensku

e-mail: joakim@seznam.com