1.Tajomník  Posvätnej synody: 
Jeho Vysokopreosvietenosť Jáchym,
arcibiskup berounský

1. tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi
v českých krajínách a na Slovensku

e-mail: joakim@seznam.com