Metropolita Rastislav na stretnutí predstaviteľov miestnych pravoslávnych cirkvi v Ammáne

26. februára 2020 sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví. Účastníci tohto stretnutia považujú za hlavnú myšlienku jednoty a zmierenie v rámci sv. Pravoslávia. Dospeli k záveru, že záležitosti celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania autokefality jednotlivým Cirkvám, je potrebné riešiť v duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty,…

Čítať viac

Pravoslávni kresťania začínajú Veľký pôst

Pondelok, 2. marca 2020 – Pravoslávni kresťania dnes vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Pre praktizujúcich (nie nominálnych) kresťanov je to veľmi špecifická doba cirkevného roka. Príprava na ňu sa začína štyri týždne vopred. Kým osobitné nedeľné čítania pripravujú kresťanov na toto obdobie duchovne, posledný týždeň v sebe zahŕňa už aj prípravu…

Čítať viac

Mníšstvo – soľ dnešného sveta

Občianske združenie ResArtis, Mesto Svidník a Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku zorganizovali v Dome kultúry vo Svidníku vo štvrtok, 20. februára 2020, výnimočné podujatie o význame mníšstva pre tento svet v minulosti aj v súčasnej dobe. Výnimočné bolo jednak tým, že sa na Slovensku doposiaľ nič podobné nikde nekonalo, ale aj tým, že pozostávalo z viacerých…

Čítať viac

Vyhladzovací tábor v Jasenovci ako svedok zmŕtvychvstania a nie smrti

Prednáška pakračsko-slavonského episkopa Jovana (Čulibrka), Košice 8.12.2019 Na chrámových freskách máme možnosť vidieť a v knihách čítať o neuveriteľných mučeniach kresťanov v prvých storočiach histórie kresťanskej viery. Včera bola pamiatka veľkomučenice Kataríny, ktorá bola mučená na kolese. Hrôzostrašné boli aj mučenia sv. Georgija (Juraja), Dimitrija a ďalších mučeníkov, čo trpeli prevažne v čase cisára Diokleciána. Spomeňme…

Čítať viac

Diakonská vysviacka Mikuláša Pružinského v prešovskej katedrále

V sobotu 15. februára 2020 – v deň sviatku Srítenija Hospódňa – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského slávnostnú sv. liturgiu, počas ktorej vykonal diakonskú chirotóniu študenta 4. ročníka PBF PU v Prešove br. Mikuláša Pružinského.…

Čítať viac

„Moje oči videli…“ – sviatok Sritenija (Stretnutia) Hospodinovho

Jeden z najznámejších žalmov je 90. žalm: ,,Živyj v pomošči Vyšňaho.. (Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva..)“. Modlíme sa ho na šiestom čase, na panychídach a pohreboch. Tiež ho čítame, keď si prajeme byť chránení Božou milosťou pri rôznych ťažkých a nebezpečných situáciách. Podobne bol používaný aj v starozákonnej izraelskej  tradícii. Čítali ho na pohreboch, pri…

Čítať viac

Svätorečenie mučeníkov, ktorí po atentáte na Heydricha pomáhali parašutistom

Počas slávnostnej svätej Liturgie, ktorá sa konala 8. februára 2020 v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe, boli kanonizovaní otcovia Vladimír Petřek a Václav Čikl, ako aj Ján Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda s rodinami umučení za Christa a sv. Pravoslávie, keďže po atentáte na Heydricha pomáhali skrývajúcim sa parašutistom v pravoslávnom chráme.…

Čítať viac

Mníšstvo – soľ dnešného sveta (pozvánka)

O význame mníšstva v minulosti aj v súčasnej dobe Svidník, Dom kultúry, 20.2.2020, 17.00 hod. POZVÁNKA na podujatie: Mnísi sú ľudia, ktorí na tomto svete žijú pre onen svet. Ich jediným poslaním je žiť podľa Božieho Evanjelia, aby boli po smrti hodní nebeského kráľovstva. Možno povedať, že mnísi zomreli pre…

Čítať viac

Výsledky súťaže “Pravoslávny chrám”

Pravoslávna cirkevná obec v Snine vyhlásila pre žiakov 2. stupňa základných škôl súťaž “Pravoslávny chrám”. Deti mali za úlohu pripraviť projekt – vybrať si ľubovoľný pravoslávny chrám na Slovensku, vyhľadať o ňom základné informácie a doplniť ich zodpovedajúcimi ilustráciami. Ocenení boli títo autori: 5. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea…

Čítať viac