Patriarcha Jeruzalemský slúžil svätú liturgiu pri hrobke Presvätej Bohorodičky

     28. augusta 2020 v Jeruzalemskom patriarcháte slávili sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky. Tento sviatok bol modlitebne slávený v pravoslávnom pútnickom chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v Getsemanii, kde sa nachádza hrobka Panny Márie. Tento chrám dala postaviť svätá Helena, matka I. kresťanského cisára východorímskej ríše Konštantína Veľkého v roku 326. 

     Bohoslužby začali už večer 27. augusta večerňou, ktorej modlitebne predsedal Jeho vysokopreosvietenosť Teofan, arcibiskup gerasský. Spoluslúžili jeromnísi chrámu Svätého Hrobu, kňazi z arabsky hovoriaceho prostredia a jerodiakon Sofronij za účasti veriacich, ktorí si prišli uctiť Presvätú Bohorodičku na mieste, kde bola pochovaná a vzatá na nebo Jej Synom a naším Spasiteľom Bohočlovekom Isusom Christom. 

    Ráno, na samotný sviatok, svätej Liturgii predsedal Jeho blaženstvo, Jeruzalemský patriarcha Teofil, s ktorým spoluslúžili Teofan, arcibiskup gerasský, Aristarch, arcibiskup konstantinský, Filumen, arcibiskup pellský, jeromnísi chrámu Svätého Hrobu, kňazi z arabsky hovoriaceho prostredia a arcidiakon Mark. Bohoslužba bola konaná v gréckom a arabskom jazyku za množstva veriacich. Z dôvodu šíriacej sa pandémie tento rok sa pútnici z iných krajín nemali možnosť zúčastniť týchto osláv.

Je nevyhnutné dodať, že tieto oslavy v pravoslávnom Jeruzalemskom patriarcháte pri hrobke Presvätej Bohorodičky Panny Márie na sviatok jej Uspenia sú starobylou tradíciou, ktorá má svoje počiatky už v čase výstavby chrámu.

Zdroj: https://ru.jerusalem-patriarchate.info/2020/08/28/6603