K sviatku Vyvýšenia sv. Kríža

„Kríž je ochranou celého sveta. Kríž je okrasou Cirkvi.  Kríž je mocou kráľov. Kríž je utvrdením verných. Kríž je slávou  anjelov a ranou démonov“ ( Svitilen na utreni sviatku Vyvýšenia )   Christova Cirkev niekoľkokrát v priebehu liturgického roka vzdáva osobitnú  modlitebnú úctu Christovmu Krížu. Jedným z takýchto dní je sviatok Vyvýšenia drahocenného…

Čítať viac

Narodenie Presvätej Bohorodičky 8./21.9.

Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky je pre nás začiatkom všetkých sviatkov, pretože je prvým veľkým sviatkom v cirkevnom roku. Presvätá Bohorodička sa  narodila ako posledné ohnivko dlhej reťaze ľudí, mužov a žien, ktorí počas celej histórie ľudstva bojovali za duchovnú čistotu, bojovali za vieru, bojovali za to, aby na prvom mieste v ich živote…

Čítať viac

200 rokov od narodenia rusínskeho buditeľa Alexandra Pavloviča

Na 200. výročie od narodenia A. I. Pavloviča sa vo štvrtok 19.9.2019 konala v Poduklianskej knižnici vo Svidníku koferencia o Alexanderovi Pavlovičovi – čestnom občanovi mesta Svidník. Pravoslávny duchovný a svidnícky rodák prot. Peter Savčak odprezentoval prednášku, ktorú vám teraz ponúkame. Alexander Pavlovič – bojovník za duchovnú identitu karpatských Rusínov…

Čítať viac

Výzva na predloženie cenových ponúk

Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Bayerova 8, 080 01 Prešov vyhlasuje výzvu na “opravu strešnej krytiny plochej strechy” a “výmenu okien a časť dverí”. Pozri viac v hlavnom menu, v záložke Pravoslávna cirkev – Verejné obstarávanie.

Čítať viac

Časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda online

V rámci rozšírovania a modernizácie našej oficiálnej internetovej stránky www.orthodox.sk sme s Božou pomocou znovuobnovili subdoménu www.ocam.orthodox.sk, na ktorej nájdete oficiálny mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Odkaz sv. Cyrila a Metoda online vo formáte pdf (ročníky 2018 a 2019) a odkazy na staršie čísla nášho časopisu. Na hlavnej lište ho…

Čítať viac

Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Tancuje žiačka najprefíkanejšieho démona a tvoju hlavu, Predchodca, dostáva za odmenu. Ó, hostina naplnená krvou! Lepšie by ti bolo neprisahať, bezbožný Herodes, potomok nepravdy. Keď si sa už aj zaklínal, no (prečo) si neprisahal za spravodlivú vec. Lepšie by ti bolo, nedodržiac (prísahu), získať život, než dať sťať pravdovravnú hlavu Predchodcovu.…

Čítať viac

Uspenije Presvätej Bohorodičky

Posledným Bohorodičným sviatkom cirkevného roka je sviatok Uspenija Presvätej Bohorodičky. V Pravoslávnej cirkvi patrí Presvätej Bohorodičke veľká úcta. Môžeme to počuť v mnohých duchovných piesňach, modlitbách a liturgických textoch a nielen to, v Cirkvi máme nespočetné množstvo ikon Presvätej Bohorodičky.  Vo väčšine pravoslávnych chrámov sa nachádza nástenná ikona Uspenija na západnej stene chrámu, nad dverami,…

Čítať viac

Preobrazenie Hospodinovo

Drahí bratia, milé sestry! V týchto dňoch sme slávili jeden z Hospodských sviatkov: Preobraženie  Hospodinovo. Všetkým sú nám isto známe skutočnosti z Písma ako a kde sa to stalo. Ako hovorí sv. Gregor Palama, „Boh sa zjavuje na hore: Na jednej strane zostupuje zo svojich výšin a na druhej nás vyzdvihuje  z hlbín ponížení, takže…

Čítať viac

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Drahí bratia a sestry! Cirkev si v týchto dňoch pripomína mučenícku smrť svätých apoštolov Petra a Pavla (29. júna/12. júla).  V ich osobách vidíme prácu všetkých apoštolov, ale týchto oslavujeme zvlášť, lebo si to zaslúžili za svoju veľkú horlivosť, obetavosť a utrpenie, ktoré prežili pri šírení kresťanstva. Všetci apoštoli, okrem apoštola…

Čítať viac