Vzniesenie sa Hospodinovo

Keď sa zišli, spýtali sa ho: „Hospodine, chceš azda v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael?“ On im odpovedal: „Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v…

Čítať viac

Premiéra slovenského filmu o Počajevskej lávre

S radosťou Vám oznamujeme, že slovenský dokumentárny film režiséra Erika Prausa Volanie z prostredia Počajevskej lavry (UA), bude uvedený na ART FILM FEST v Košiciach dňa 20. júna 2019 o 11.30 hod. v kine Slovan. „Počajevská lavra je mystické miesto. Traja mnísi sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, tu nachádzajú svoj…

Čítať viac

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa. Christos voskrese! – Voistinu voskrese! (28.4.2019)

Christovo Zmŕtvychvstanie je predovšetkým historická udalosť. Keby to nebola historická udalosť, z Christovho prenasledovateľa Saula by sa nestal apoštol Pavel, ani by nikdy hŕstka ustráchaných Christovych stúpencov nezískala nadľudskú chrabrosť a moc zvestovať Evanjelium života a vzkriesenia, ani by nikdy nevznikla kresťanská Cirkev a nakoniec by ani ľudská logika nemohla…

Čítať viac

Blahodatný oheň z Božieho hrobu aj na Slovensku

27.4.2019 Na Veľkú sobotu, deň pred pravoslávnym Zmŕtvychvstaním Christovým schádza v Christovom hrobe, ktorý sa nachádza v tzv. kovuklii (kaplnke) uprostred Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme, Blahodatný oheň. Po bohoslužbách, za prítomnosti tisícov veriacich, vstupuje do kaplnky s hrobom pravoslávny patriarcha a po jeho modlitbe schádza z neba oheň, ktorý mu…

Čítať viac

VEĽKÝ PIATOK (26.4.2019)

„Jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda“. (Jn 19, 34) Hľa, toto je deň, ktorý je celý nocou. Neprítomnosť slnka na nebi a neprítomnosť rozumu a srdca na zemi urobilo z tohto dňa najčernejšiu a najstrašnejšiu noc v kolobehu času. Svojou hroznou tmou a strašidelnosťou dodnes straší ľudí. Až dodnes…

Čítať viac

Veľký Štvrtok (25.4.2019)

– Hovorí Hospodin: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. (Jn 6, 54) V dnešný deň vystrojil Spasiteľ sveta hostinu, ktorá neprestáva. V tom je sláva tohto dňa. Hľa, už má 2000 rokov ako vystrojil tú hostinu a ona stále trvá; nebola…

Čítať viac

Veľká streda (24.4.2019)

„Predostrela hriešnica svoje vlasy pred Tebou, Hospodine, vystrel Judáš ruky nezákonným; táto, aby prijala odpustenie, a tento, aby prijal strieborniaky“. (Cirkevná pieseň) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev ukazuje príklad jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v Syna Devy Márie prijala spasenie. Všetkým vám je známe ako sa to udialo. Ja len…

Čítať viac

Veľký Utorok (23.4.2019)

Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám. (Mt 25 kap.) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev predkladá Christovo upozornenie proti hrdosti. Včera proti závisti, dnes proti hrdosti. Ak je závisť otrava, hrdosť je dokonalé bláznovstvo. Aj preto Christos nazval tých druhých päť panien nerozumnými. „Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude…

Čítať viac

Veľký Pondelok (22.4.2019)

A bratia žiarlili na Jozefa… a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. (1Mj 37 kap.) V dnešných piesňach a poučeniach Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných. Ale podľa Božej…

Čítať viac

Strastný týždeň (22.-27.4.2019)

– Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom. (Mt 22, 37) Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále na Jeho strane oproti Jeho sudcom a mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom. Duchovne sa prenes do tých dní a udalostí, bozkávaj jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že…

Čítať viac