Pravoslávny kalendár 2022

Duchovní otcovia, drahí bratia a sestry.

    Dávame vám do pozornosti, že v krátkej dobe vyjde v tlači stolný cirkevný kalendár pre rok 2022, ktorý vydáva Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

  Hlavnou témou kalendára pre rok 2022 sú svätí v dejinách našej miestnej autokefálnej Cirkvi. V jednotlivých týždňoch máme možnosť si prečítať krátke životopisy svätých, obohatené o ikonografiu, prostredníctvom ktorých sa dozvieme, ako náš Boží ľud okúsil, čo je to Christova Cirkev, kresťanstvo, šírenie Evanjelia pravdy, zachovanie pravej viery, mučeníctvo, askéza, modlitba, mníšstvo, východná spiritualita a pod. Svätí na našom území misijne pôsobili ešte pred cyrilo-metodskou misiou počnúc I. storočím po Christovi až po novodobé dejiny našej miestnej autokefálnej Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. V kalendári sú tiež spomenutí svätí z nášho ľudu, ktorí prispeli svojím životom a misijným dielom k šíreniu sv. Pravoslávia vo svete.

    Stolný kalendár si máte možnosť objednať u duchovných v každej pravoslávnej cirkevnej obci. Cena stolného cirkevného kalendára je 2,50€.