Prosba o finančnú pomoc na opravu chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, Vás týmto úctivo prosíme o finančnú pomoc pri rekonštrukcii chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach. Svoju žiadosť odôvodňujeme takto:
Chrám Sv. Ducha je dominantou mesta Medzilaborce. Aj napriek tomu, že sme získali určitý obnos peňazí z Ministerstva financií SR na fasádu chrámu, pri obhliadke strechy boli zistené veľké poškodenia kupol chrámu, samotnej krytiny i drevených konštrukcií strechy. Je nevyhnutné to v krátkom čase kompletne vymeniť, čo vyžaduje nemalé finančné prostriedky.
Preto v duchu evanjeliových slov: „Proste, a dostanete, klopte a otvoria vám…“ prosíme Vás o finančný príspevok, aby sme mohli danú rekonštrukciu uskutočniť kompletne. Svoje finančné príspevky prosím zasielať na č.ú. SK 18 0200 0000 0012 7741 0859.
Za pochopenie ďakujeme a vyprosujeme u Hospoda veľa Božej blahodati pre Vás a Vaše rodiny.
S láskou v Christu

jerej Mgr. Alexander Zalevskyj
duchovný správca