Pravoslávne bohoslužby na mieste budúceho monastiera v Dargove

Pravoslávne bohoslužby na mieste budúceho monastiera v Dargove

Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický s početným duchovenstvom a takmer dvoma stovkami veriaceho ľudu sa 8. mája 2018 zišiel v obci Dargov a tak odslúžil prvé pravoslávne bohoslužby v tejto dedine po 50 rokoch. „Na mieste, kde počas Druhej svetovej vojny padlo obrovské množstvo vojakov sa každoročne stretávame pri tunajšom pamätníku padlým hrdinom. Tento rok sme sa vďaka jednej zbožnej rodine, ktorá podarovala pozemok na stavbu budúceho pravoslávneho monastiera, zišli takpovediac na svojom, aby sme oslávili znovuzrodenie tejto cirkevnej obce a aby sme spoločne položili duchovný základ na dielo – monastiersky komplex zasvätený významnému srbskému svätému Vasilijovi Ostrožskému. Ten by sa mal stať jedným z duchovných centier Slovenska,“ povedal pre orthodox.sk arcibiskup Juraj.

Bohoslužby sa mali pôvodne konať na spomínanom pozemku, avšak dlho očakávanému dažďu, ktorý podľa veriacich poslal práve sv. Vasilij sa akafist tomuto svätcovi, panychída za padlých vojakov a obrad rezania slávskeho koláča slúžili v sále obecného úradu v Dargove. Prítomní veriaci si mali možnosť uctiť epitrachiľ (časť bohoslužobného rúcha) sv. Vasilija Ostrožského, na pamiatku dostali jeho ikonku a boli pomazaní svätým olejom.

Ako vladyka Juraj poznamenal: „V okolí obce Dargov bolo preliate obrovské množstvo krvi a veríme, že aj prítomnosť monastiera sv. Vasilija Ostrožského, ktorý je okrem iného zmierovateľom nepriateľov, prinesie posvätenie tomuto miestu a tu žijúci ľudia sa budú modliť za zosnulých, ale aj za pokoj vo svete.“

Dôvodom zasvätenia budúceho monastiera práve srbskému svätcovi Vasilijovi Ostrožskému je to, že veriaci Michalovsko-košickej eparchie niekoľkokrát navštívili Čiernu Horu a v monastieri Ostrog, kde sa nachádzajú neporušené ostatky tohto svätca, boli zo strany tamojšieho bratstva a igumena – metropolitu Amfilochia s veľkou láskou prijatí. „Je to však aj z vďačnosti Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorá nás v medzivojnovom období duchovne rodila ako aj veľkej úcte našich veriacich k sv. Vasilijovi Ostrožskému. Musím povedať, že s pomocou sv. Vasilija mám aj osobnú skúsenosť, lebo práve keď som sa pred 4 rokmi nachádzal v Čiernej Hore som sa dozvedel, že moja mamka ochrnula a prognózy vyzerali veľmi hrozivo. Hneď som utekal k ostatkom sv. Vasilija a úpenlivo som prosil o pomoc. A Boh dal, že po jeho modlitbe sa moja mamka o dva dni postavila na nohy a dnes bez problémov chodí,“ vysvetlil vladyka Juraj.

So samotnou stavbou monastiera by sa malo začať po vybavení všetkých povolení o rok a ako prvá bude postavená presná kópia Lovčenskej kaplnky v tvare rotundy, ktorú sväté knieža Peter Petrovič Njegoš II. v 19. stor. nad mestom Cetinje postavil na počesť svojho strýka sv. Petra Cetinského, V roku 1970 ju však komunisti zborili a na jej mieste postavili mauzoleum. „Keďže súčasná čiernohorská vláda neumožňuje obnovenie tohto posvätného miesta v Čiernej Hore, podľa vladyku Amfilochia Lovčenská hora sama rodí svoje sestry nielen po Srbsku, ale po celom svete, vrátane nášho Dargova,“ objasnil vl. Juraj. Okolo monastierskeho chrámu by mali postupne vyrásť ďalšie monastierske stavby. V monastieri sv. Vasilija Ostrožského v Dargove sa bude nachádzať aj množstvo svätých ostatkov svätcov, ktoré vladyka Juraj získal ako požehnanie pre našu miestnu Cirkev.