Národného pochodu za život v Bratislave sa zúčastnilo 50 tisíc ľudí

Päťdesiattisíc ľudí sa dnes postavilo za právo na život každého človeka od počatia. Urobili tak na historicky treťom Národnom pochode za život, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí Slobody v Bratislave. Nechýbali na ňom zahraničí hostia, napríklad pro-life aktivistka Obianuju Ekeocha z Nigérie či Sue Thaier zo Spojených štátov amerických, ktorá pracovala pre Planned Parenthood, ktorá je poskytovateľom potratov v USA a dnes sa zasadzuje za ochranu života.
„V mene organizátorov sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii pochodu. Vážim si, že na námestie si našlo cestu 50 000 ľudí zo všetkých kútov Slovenska,” povedal hlavný koordinátor akcie Marek Michalčík. „Sú to ľudia, ktorí prišli, aby povedali, že nám záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj toho najmenšieho z nás, nenarodených detí. Som veľmi rád, že sme sa tu takto stretli už tretíkrát na Slovensku. A vyslali sme silný signál, že nám záleží na každom človeku,” uzavrel hovorca Patrik Daniška.
Národný pochod za život v Bratislave podporil pápež František. Jeho pozdrav predniesol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorá pochod iniciovala. „Tí, ktorí prišli, sú ochotní vyjadriť pred spoločnosťou, že život berú ako nenahraditeľný dar,” povedal arcibiskup Zvolenský.
S príhovorom na národnom pochode za Pravoslávnu cirkev vystúpil tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., ktorý vám prinášame pod článkom v plnom znení.
Na námestí odznel Manifest Národného pochodu za život 2019. V ňom sa účastníci vyjadrili za bezpodmienečnú ochranu ľudského života počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť. Tiež má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť každého človeka. „Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek,” uvádza sa v manifeste, ktorý je k dispozícii na webe pochodu.
Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracujú ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Od prijatia potratovej legislatívy bolo na Slovensku usmrtených umelým potratom 1 500 000 detí.
Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave. Boli v tom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo ich navštívilo viac ako 150 tisíc ľudí.
Príhovor tajomníka Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. účastníkom Národného pochodu za život:
Vážení prítomní, bratia a sestry!
Človek je najväčšou hodnotou na zemi. Každý z nás je jedinečný, nezastupiteľný, a hodnotovo nevyčísliteľný, lebo sme stvorení na Boží obraz a podobu. Človek je zároveň telesné a duchovné bytie. Preto život človeka je posvätným darom, ktorý treba úzkostlivo chrániť, aby sa mohol harmonicky rozvíjať v Bohom daných zákonoch.
Ľudia vo svojich filozofických, ideologických a politických pohľadoch majú na človeka rozdielne názory. V našej spoločnosti častokrát prebieha súperenie v otázkach ekonomiky či sociálneho rozvoja. Je však žiadúce, aby sme sa hlbšie zaoberali otázkami riešenia mravných problémov života a vývoja jedinca i spoločnosti.
Overená životná prax nám hovorí, že základ pre smerovanie každého jedinca je rodinná výchova. Preto je potrebné usilovať sa o čo najlepšiu morálnu a duchovnú formáciu budúcich rodičov. Dobrý vzťah rodičov k svojim deťom tvorí základ harmonického radostného života a hlboko poznamenáva dušu človeka. Ak rodičia, Cirkev a škola vštiepia mladým ľuďom pravdu o posvätnosti života, jeho ochrane už od počatia, potom je nádej, že toto dieťa v dospelosti sa ubráni hriešnym trendom, ako je prerušenie tehotenstva alebo morálne zvrhlé orientácie.
Prosíme Všemohúceho Boha, aby nám dal blahú myseľ a nadelil nás túžbou po hľadaní prvoradých cieľov, aby sme svoje úsilie prioritne orientovali na budovanie morálne a duchovne zdravej spoločnosti pred túžbou o materiálne blaho a pominuteľné hodnoty v duchu Christovych slov: „Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko potrebné vám bude pridané” (Mt 6, 33).
Prečítajte si tiež:
Zdroje:
www.pochodzazivot.sk / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove