VEĽKÝ PIATOK (26.4.2019)

„Jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda“. (Jn 19, 34) Hľa, toto je deň, ktorý je celý nocou. Neprítomnosť slnka na nebi a neprítomnosť rozumu a srdca na zemi urobilo z tohto dňa najčernejšiu a najstrašnejšiu noc v kolobehu času. Svojou hroznou tmou a strašidelnosťou dodnes straší ľudí. Až dodnes…

Čítať viac

Veľký Štvrtok (25.4.2019)

– Hovorí Hospodin: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. (Jn 6, 54) V dnešný deň vystrojil Spasiteľ sveta hostinu, ktorá neprestáva. V tom je sláva tohto dňa. Hľa, už má 2000 rokov ako vystrojil tú hostinu a ona stále trvá; nebola…

Čítať viac

Veľká streda (24.4.2019)

„Predostrela hriešnica svoje vlasy pred Tebou, Hospodine, vystrel Judáš ruky nezákonným; táto, aby prijala odpustenie, a tento, aby prijal strieborniaky“. (Cirkevná pieseň) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev ukazuje príklad jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v Syna Devy Márie prijala spasenie. Všetkým vám je známe ako sa to udialo. Ja len…

Čítať viac

Veľký Utorok (23.4.2019)

Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám. (Mt 25 kap.) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev predkladá Christovo upozornenie proti hrdosti. Včera proti závisti, dnes proti hrdosti. Ak je závisť otrava, hrdosť je dokonalé bláznovstvo. Aj preto Christos nazval tých druhých päť panien nerozumnými. „Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude…

Čítať viac

Veľký Pondelok (22.4.2019)

A bratia žiarlili na Jozefa… a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. (1Mj 37 kap.) V dnešných piesňach a poučeniach Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných. Ale podľa Božej…

Čítať viac

Strastný týždeň (22.-27.4.2019)

– Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom. (Mt 22, 37) Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále na Jeho strane oproti Jeho sudcom a mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom. Duchovne sa prenes do tých dní a udalostí, bozkávaj jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že…

Čítať viac

Christov vstup do Jeruzalema

Na druhý deň po vzkriesení Lazára vyrazil Hospodin Christos na oslovi do Jeruzalema. Keď sa ľud dopočul, že Christos prichádza do Jeruzalema, všetci vyšli von z mesta, aby Ho privítali. Pred Hospodina Christa hádzali kvety a spievali: Hosanna Synovi Dávidovmu. Blahoslavený, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Zvlášť deti sa Hospodinovi Christovi radovali a pozdravovali…

Čítať viac

Lazarova sobota (20.4.2019)

Na jednom mieste neďaleko Jeruzalema, ktoré sa volalo Betánia, žil jeden človek menom Lazár, ktorého Hospodin Christos miloval a bol Jeho priateľom. Lazár mal dve sestry, Martu a Máriu. Keď raz Christos odišiel ďaleko, Lazár ťažko ochorel. Sestry rýchlo poslali po Hospodina Christa. Ale pokiaľ Hospodin prišiel, Lazár už zomrel…

Čítať viac

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

– Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. (Mt  5, 8) V tomto šiestom týždni Veľkého pôstu, keď začuješ Evanjelium o vzkriesení Lazara z mŕtvych, pozbieraj a usporiadaj svoje myšlienky, aby si mal čisté srdce, ktoré vidí Boha. Vyskúšaj čistotu svojho srdca pri tomto zázraku vzkriesenia štvordňovej mŕtvoly. Nečisté srdce v tejto udalosti neuvidí Boha…

Čítať viac

Propozície súťaží

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 výtvarnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania na tému: “Kraslica”. Úloha: vyzdobiť vyfúknuté vajíčko Ciele súťaže:        *  oboznámiť sa so vznikom tradície…

Čítať viac