Novinky na našej internetovej stránke

Dnešná moderná doba si vyžaduje, aby Cirkev robila misiu aj cez internet. Aj keď je to smutné, no mnoho ľudí siahne skôr po elektronických informáciách než po časopise či knihe. Z toho dôvodu sa popri vydávaniu nášho oficiálneho mesačníka Odkaz sv. Cyrila a Metoda snažíme byť aktívni aj v elektronickom priestore. Našu oficiálnu stránku www.orthodox.sk sme nanovo vybudovali v máji roku 2018 a za jeden rok jej fungovania si ju pozrelo viac ako 15 000 návštevníkov. Toto číslo sa stále zvyšuje, a preto sme ju nútení stále vylepšovať a dopĺňať na nej nové možnosti informácií. Je na tom síce strašne veľa práce a stojí to aj dosť peňazí, robíme to však na Božiu slávu a misiu našej svätej Pravoslávnej cirkvi.

Cirkevný kalendár stále po ruku

Od začiatku januára tohto roka nájdete na titulnej strane našej internetovej stránky, ale aj v samostatnej kolónke v hlavnom menu s názvom Kalendárium“, kalendár na daný mesiac s označeným aktuálnym dňom. Po kliknutí na ktorýkoľvek deň sa vám otvorí nová strana, kde nájdete všetky informácie tohto dňa: aký je svätý či sviatok podľa julianského aj novojuliánskeho kalendára, aké je čítanie Apoštola a Evanjelia, ale aj úryvok z Ochridského prológu (jeden svätý alebo sviatok daného dňa). Takto máte kedykoľvek po ruke všetky informácie z cirkevného kalendára, ktoré potrebujete vedieť o danom dni. Sú tam vlastne obidva cirkevné kalendáre v elektronickej podobe, ktoré máte aj v našej Ročenke. Výhodou je, že kedykoľvek nás môžete upozorniť aj na prípadné chyby, ktoré ste si v kalendáriách všimli a my ich bezodkladne opravíme.

Ochridský prológ online

Pod úryvkom z Ochridského prológu nájdete odkaz na internetovú stránku www.ochridskyprolog.sk. Na nej nájdete všetko, čo sa týka slovenského prekladu tejto vzácnej knihy vrátane abstraktu o knihe, krátkeho životopisu autora sv. Nikolaja Velimiroviča, predhovoru prep. Justína Popoviča a úvodu prekladateľa a odborného korektora, ale aj krátke recenzie na knihu od slovenských čitateľov. Okrem toho na hlavnej stránke dostanete informáciu, kde si môžete kúpiť tlačenú knihu, E-book, či tri druhy predplatného vrátane neobmedzeného prístupu na čítanie plného obsahu každého dňa v roku, teda životov svätých, básní, úvah, rozjímaní a besied. V kolónke hlavného menu „Čítať prológ“ si môžete podľa mesiacov vybrať ktorýkoľvek deň roka, ktorý vás zaujíma. Na kalendár Ochridského prológu rozdeleného podľa mesiacov sa dostanete cez záložku “Životy svätých”, ktorú na stránke orthodox.sk nájdete v hlavnom menu pod záložkou “Duchovnosť”.

Veríme, že sa vám budú novinky na našej stránke páčiť a každý deň si na ňu kliknete, aby ste sa dozvedeli informácie zo života Pravoslávnej cirkvi ako aj z cirkevného kalendára. My sa budeme snažiť našu internetovú stránku aj naďalej vylepšovať.

 

Prot. Peter Soroka