Mníšstvo – soľ dnešného sveta (pozvánka)

O význame mníšstva v minulosti aj v súčasnej dobe

Svidník, Dom kultúry, 20.2.2020, 17.00 hod.

POZVÁNKA na podujatie:

Mnísi sú ľudia, ktorí na tomto svete žijú pre onen svet. Ich jediným poslaním je žiť podľa Božieho Evanjelia, aby boli po smrti hodní nebeského kráľovstva. Možno povedať, že mnísi zomreli pre tento svet, aby sa narodili pre ten budúci. Ich každodennou náplňou života je modlitba a práca. Popritom sú však mnísi úplne obyčajní ľudia so svojimi radosťami a starosťami, ktorí si z dvoch životných ciest nevybrali cestu manželstva, ale samoty (mních z gréčtiny monós = jeden, sám), zasvätenia Bohu.

Pravoslávne monastiere (kláštory) sú jednými z mála v dnešnom kresťanskom svete, ktoré za svojimi bránami už po stáročia naplno dodržiavajú toto svoje poslanie a mnohé z nich sú dokonca pred verejnosťou zatvorené, príp. sa otvárajú len v určitom čase. Vďaka tomu plnia pre tento svet nezastupiteľnú úlohu, ktorou je pravidelný kolobeh modlitby za všetkých ľudí na Zemi.

Je preto veľmi vzácne, keď sa tento, pre bežných ľudí tajomný svet monastierskeho života kúsok odhalí a návštevníci výstavy „Čaro srbských monastierov“ a „Za bránou monastiera“ budú môcť nahliadnuť do každodenného života mníchov v Srbsku a v poľských Turkowiciach. Uvidia, že okrem nádhernej modlitebnej atmosféry v chráme, mnísi a mníšky pracujú v záhradke a na poli, čistia huby v kuchyni, či pripravujú si drevo a uhlie na zimu.

Celkový obraz o živote v poľskom monastieri v Turkowiciach, ako aj o hľadaní spôsobu prežitia, keďže monastiere žijú výlučne zo svojej práce a milodarov, divákom dotvorí krátky dokumentárny film Poľskej televízie „Turkowice od kuchni (Turkowice z kuchyne)“, ktorý bude počas podujatia premietnutý.

Link na film: https://vod.tvp.pl/video/programy-redakcji-ekumenicznej,turkowice-od-kuchni,45405533

V rámci podujatia vystúpia s  rozprávaním o živote v  monastieri pravoslávni duchovní prot. Peter Savčak a prot. Peter Soroka, ktorí už viac ako 21 rokov navštevujú mnohé monastiere v Srbsku, ale aj v Grécku a ďalších krajinách. Prihovorí sa aj jedna zo sestier turkowického monastiera v Poľsku mníška Eufalia, aby priblížila spôsob života v ich ženskom monastieri.

Sestry z turkowického monastiera z Poľska, ktoré sa ako jediné v Poľsku zaoberajú spievaním byzanských nápevov, budú spolu so zborom pri pravoslávnom chráme Sv. Trojice zo Svidníka vytvárať krásnu modlitebnú atmosféru spevom duchovných piesní.

K mníšskemu životu neodmysliteľne patrí pôst a čítanie duchovnej literatúry. Preto bude na podujatí prezentovaná kniha turkowických sestier v poľskom jazyku „Nasza wiara od kuchni“ a kniha sv. Nikolaja Velimiroviča v slovenskom preklade prot. Petra Soroku „Ochridský prológ“ s čítaním na každý deň.

Monastier Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach (PL). Tento pravoslávny ženský monastier (kláštor) bol založený v roku 1903 na mieste zázračného zjavenia Božej Matky, dnes nazývanej Turkowická. Existoval až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Kvôli nej sestry utiekli do Ruska a zobrali so sebou aj zázračnú ikonu Božej Matky. V Turkowiciach bola vyhotovená jej kópia, ktorá prežila búrlivú históriu a je uctievaná dodnes. Turkowický monastier bol znovu otvorený až v roku 2008 a odvtedy sa rozvíja. Dnes v ňom žije 11 mníšok, ktoré vydávajú knihy, CD nosiče, pestujú byliny, píšu ikony, zachovávajú tradíciu najstarších liturgických nápevov (byzantských). V roku 2019 začali stavbu neveľkého chrámu a monastierskeho objektu, keďže im už súčasné ubytovanie priestorovo nepostačuje.