Mníšstvo – soľ dnešného sveta
  • Mesto: Svidník
  • Od : 02-20-2020
  • Do: 02-20-2020
  • Adresa: Svidník

ResArtis
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku
Mesto Svidník

si Vás týmto duvoľujú srdečne pozvať na podujatie

MNÍŠSTVO – SOĽ DNEŠNÉHO SVETA,

o význame mníšstva v minulosti aj v súčasnej dobe, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 20. februára 2020 o 17.00 hod. v kine Dukla vo Svidníku.

Podujatie bude pozostávať z:

– premietania dokumentárneho filmu a besedy s mníškami o živote v monastieri v Turkowiciach (PL),
– beseda s pravoslávnymi duchovnými prot. P. Savčakom a prot. P. Sorokom o pobyte v srbských monastieroch,
– výstava fotografií o živote mníchov a mníšok v Srbsku a Poľsku,
– koncert sestier z pravoslávneho monastiera v Turkowiciach (PL) a zboru pri pravoslávnom chráme Svätej Trojice vo Svidníku.