Diakonská vysviacka Mikuláša Pružinského v prešovskej katedrále

V sobotu 15. februára 2020 – v deň sviatku Srítenija Hospódňa – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského slávnostnú sv. liturgiu, počas ktorej vykonal diakonskú chirotóniu študenta 4. ročníka PBF PU v Prešove br. Mikuláša Pružinského.…

Čítať viac

„Moje oči videli…“ – sviatok Sritenija (Stretnutia) Hospodinovho

Jeden z najznámejších žalmov je 90. žalm: ,,Živyj v pomošči Vyšňaho.. (Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva..)“. Modlíme sa ho na šiestom čase, na panychídach a pohreboch. Tiež ho čítame, keď si prajeme byť chránení Božou milosťou pri rôznych ťažkých a nebezpečných situáciách. Podobne bol používaný aj v starozákonnej izraelskej  tradícii. Čítali ho na pohreboch, pri…

Čítať viac

Svätorečenie mučeníkov, ktorí po atentáte na Heydricha pomáhali parašutistom

Počas slávnostnej svätej Liturgie, ktorá sa konala 8. februára 2020 v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe, boli kanonizovaní otcovia Vladimír Petřek a Václav Čikl, ako aj Ján Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda s rodinami umučení za Christa a sv. Pravoslávie, keďže po atentáte na Heydricha pomáhali skrývajúcim sa parašutistom v pravoslávnom chráme.…

Čítať viac

Mníšstvo – soľ dnešného sveta (pozvánka)

O význame mníšstva v minulosti aj v súčasnej dobe Svidník, Dom kultúry, 20.2.2020, 17.00 hod. POZVÁNKA na podujatie: Mnísi sú ľudia, ktorí na tomto svete žijú pre onen svet. Ich jediným poslaním je žiť podľa Božieho Evanjelia, aby boli po smrti hodní nebeského kráľovstva. Možno povedať, že mnísi zomreli pre…

Čítať viac

Výsledky súťaže “Pravoslávny chrám”

Pravoslávna cirkevná obec v Snine vyhlásila pre žiakov 2. stupňa základných škôl súťaž “Pravoslávny chrám”. Deti mali za úlohu pripraviť projekt – vybrať si ľubovoľný pravoslávny chrám na Slovensku, vyhľadať o ňom základné informácie a doplniť ich zodpovedajúcimi ilustráciami. Ocenení boli títo autori: 5. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea…

Čítať viac

Sviatok Bohozjavenia v prešovskom katedrálnom chráme

V nedeľu 19. januára 2019 – v deň sviatku Bohozjavenia – odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského archijerejskú sv. liturgiu za asistencie predstaveného Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michala Švajka, mitr. prot. Petra Kormaníka, mitr. prot. Alexandra…

Čítať viac

Bohozjavenie

Slovensko, 19.1.2020. Pravoslávni kresťania, ktorí dnes majú podľa juliánskeho kalendára 6. januára, dnes neoslavujú Troch kráľov ako je to u západných kresťanov, ale sviatok Bohozjavenia (gr. Teofánia). Tento sviatok patrí popri Zmŕtvychvstaní a Zostúpení Sv. Ducha na apoštolov medzi najstaršie kresťanské sviatky a spomína sa už v 2. storočí. Vtedy sa v tento deň oslavovali…

Čítať viac