ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB KONANÝCH ZA ÚČASTI ŠIRŠEJ VEREJNOSTI OSTÁVA V PLATNOSTI

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry v Christovi!           S ohľadom na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. marca 2020 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 16. marca 2020 Vám oznamujeme, že zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti ako i…

Čítať viac

Vyšlo marcové číslo OCaM

V našich chrámoch je už k dispozícii marcové číslo Odkazu sv. Cyrila a Metoda. Nájdete v ňom zaujímavé články o duchovnom živote, poučenia aj správy z Pravoslávnej cirkvi na Slovensku aj v zahraničí. Aj keď bude časopis o mesiac aj v online podobe, najviac nás môžete podporiť tým, že si…

Čítať viac

Oznámenie o zrušení bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry v Christu! V súvislosti s práve doručeným (11. 3. 2020) zdôvodnením hlavného hygienika SR k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. 3. 2020 oznamujeme zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti do 23. 3. 2020. Toto opatrenie, ktoré sa netýka „nevyhnutných…

Čítať viac

Vyhlásenie v súvislosti s epidémiou koronavírusu

Napriek epidémii zapríčinenej novým koronavírusom (ochorenie Covid-19) a oprávneným požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijať opatrenia na prevenciu pred šírením vírusu (zákaz organizovania hromadných podujatí) Pravoslávna cirkev na Slovensku považuje za nevyhnutné pripomenúť svojim veriacim nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. Je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by…

Čítať viac

Gruzínsky patriarcha porozprával o svojej vízii v súvislosti s koronavírusom

Patriarcha Ilija vyzval veriacich, aby sa nebáli koronavírusu a nezúfali, nakoľko mal víziu, že ľudia túto chorobu porazia. Vo svojej nedeľnej kázni predstaviteľ Gruzínskej pravoslávnej cirkvi Ilija II., katolikos-patriarcha celého Gruzínska, porozprával svojmu duchovnému stádu o vízii, ktorú predvečer mal, informuje o tom Sputnik-Georgia. «Patriarcha rozpovedal, že videl, ako človek ohnivej farby, ktorý…

Čítať viac

100 tisíc ľudí na procesii v Čiernej hore za účasti ukrajinského metropolitu Onufrija

Od konca decembra minulého roka sa po celej Čiernej Hore konajú procesie na obranu chrámov a monastierov, ktoré by podľa nového čiernohorského zákona mala Čierna Hora zoštátniť a hrozí, že ich následne poskytne rozkolníckej Čiernohorskej cirkvi. V 450 tisícovej Čiernej Hore sa za uplynulé obdobie stalo, že sa v niektorých…

Čítať viac

Metropolita Rastislav na stretnutí predstaviteľov miestnych pravoslávnych cirkvi v Ammáne

26. februára 2020 sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví. Účastníci tohto stretnutia považujú za hlavnú myšlienku jednoty a zmierenie v rámci sv. Pravoslávia. Dospeli k záveru, že záležitosti celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania autokefality jednotlivým Cirkvám, je potrebné riešiť v duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty,…

Čítať viac

Pravoslávni kresťania začínajú Veľký pôst

Pondelok, 2. marca 2020 – Pravoslávni kresťania dnes vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Pre praktizujúcich (nie nominálnych) kresťanov je to veľmi špecifická doba cirkevného roka. Príprava na ňu sa začína štyri týždne vopred. Kým osobitné nedeľné čítania pripravujú kresťanov na toto obdobie duchovne, posledný týždeň v sebe zahŕňa už aj prípravu…

Čítať viac

Mníšstvo – soľ dnešného sveta

Občianske združenie ResArtis, Mesto Svidník a Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku zorganizovali v Dome kultúry vo Svidníku vo štvrtok, 20. februára 2020, výnimočné podujatie o význame mníšstva pre tento svet v minulosti aj v súčasnej dobe. Výnimočné bolo jednak tým, že sa na Slovensku doposiaľ nič podobné nikde nekonalo, ale aj tým, že pozostávalo z viacerých…

Čítať viac

Vyhladzovací tábor v Jasenovci ako svedok zmŕtvychvstania a nie smrti

Prednáška pakračsko-slavonského episkopa Jovana (Čulibrka), Košice 8.12.2019 Na chrámových freskách máme možnosť vidieť a v knihách čítať o neuveriteľných mučeniach kresťanov v prvých storočiach histórie kresťanskej viery. Včera bola pamiatka veľkomučenice Kataríny, ktorá bola mučená na kolese. Hrôzostrašné boli aj mučenia sv. Georgija (Juraja), Dimitrija a ďalších mučeníkov, čo trpeli prevažne v čase cisára Diokleciána. Spomeňme…

Čítať viac