26. apríl/9. máj 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Василія, еп. Амасійскаго. Пр. Глафиры дѣвы. Св. Стефана Пермскаго.

Дѣян (22) 9, 20–31. Ин (52) 15, 17 – 16, 2.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Isaiji. Mč. Christofora. ! Perenesenije moščej sv. Nikolaja Čudotvorca.

Dij (22) 9, 20–31. Jn (52) 15, 17 – 16, 2.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Vasilij, ep. amasijský. Licínius, švagor cisára Konštantína, s ktorého sestrou bol ženatý, sa pred veľkým cisárom pretvaroval, že je kresťan, ale keď dostal od cisára do správy celý Východ, začal najprv tajne a potom verejne prenasledovať kresťanov a presadzovať modloslužobníctvo. Jeho manželka kvôli tomu veľmi smútila, ale nemohla svojho manžela od tohto zločinu odvrátiť. Tým, že sa Licínius oddal modloslužbe, oddal sa bez miery aj všetkým vášňam a najviac ženoneistovstvu. Opantaný touto nečistou vášňou chcel poškvrniť devu Glafiru, ktorá bola v  kráľovninej službe. Tá sa kráľovnej posťažovala a kráľovná ju tajne poslala z kráľovského dvora do Nikomídie v pontskej oblasti. Deva dorazila do Amasie a tu bola srdečne prijatá episkopom Vasilijom a ďalšími kresťanmi. Glafira sa veľmi tešila, že jej Boh pomohol zachovať si panenstvo a písala o tom kráľovnej. Aj tá sa potešila a poslala jej peniaze na amasijský chrám. Jeden Glafirin list pre kráľovnú však padol do rúk kráľovského eunucha, ktorý ho ukázal kráľovi Licínijovi. Dozvediac sa, kde sa Glafira nachádza, kráľ hneď prikázal, aby do Nikomídie priviedli ju aj episkopa. Medzičasom však Glafira zomrela a vojaci tak priviedli iba zviazaného Vasilija. Po mučení a väznení bol tento blažený muž sťatý a hodený do mora v roku 322. Jeho klerici, podľa nasmerovania Božieho anjela, našli jeho telo neďaleko mesta Sinope, vytiahli ho z mora za pomoci rybárskych sietí a preniesli ho do Amasie, kde ho s úctou pochovali v chráme, postavenom Vasilijovou námahou. Cisár Konštantín proti Licínijovi povstal s armádou, zvíťazil nad ním, zajal a poslal ho do vyhnanstva v Gálii, kde ukončil svoj Bohu mrzký život.