22. máj/4. jún 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Василиска Команскаго. Св. Отецъ II Вселенского Собора. Мч. Іоанна-Владиміра, князя Сербскаго.
Дѣян (48) 25, 13-19. Ин (55) 16, 23-33.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Mitrofana, patr. Konstantinopoľskaho. Prep. Мetоdija, ig. Pišnоšskaho. Sv. Ioanikija Černohorskaho.

Dij (48) 25, 13-19. Jn (55) 16, 23-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Vasilisk. Príbuzný sv. Teodora Tyrona. Bol mučený spolu s Eutropijom a Kleonikom. Keď boli tí dvaja ukrižovaní a zomreli 3. marca, Vasiliska vrátili späť do temnice. Vtom nastala zmena cisárskych námestníkov, takže Vasilisk zostal dlho väznený. So slzami sa Vasilisk modlil k Bohu, aby ho neukrátil o mučenícku smrť. A po dlhej modlitbe sa mu zjavil samotný Hospodin Isus, sľúbil mu splniť želanie a poslal ho do jeho dediny, aby sa rozlúčil s matkou a bratmi. Vtom prišiel nový námestník Agripa a nariadil, aby okamžite priviedli Vasiliska z dediny. Na ceste z dediny do mesta Amasija učinil Boh skrze Svojho mučeníka veľké zázraky, kvôli ktorým množstvo ľudí uverilo v Christa. Agripa mučeníkovi nariadil, aby priniesol obeť Apolónovi. „Apolón znamená ničiteľ!“ povedal Vasilisk a úprimnou modlitbou rozdrvil modlu na prach a nebeským ohňom spálil chrám. Vystrašený Agripa to všetko pripisoval kúzlam a nariadil, aby Vasiliska sťali mečom. Vtom sa Agripa zbláznil a prišiel na popravisko, našiel na zemi trochu mučeníkovej krvi, dal si ju pod opasok, z čoho sa uzdravil. Príduc k sebe, dal sa pokrstiť. Neskôr nejaký Marin, obyvateľ Komany (Komany sa volalo mesto, kde bol Vasilisk umučený), postavil nad mučeníkovými ostatkami chrám, pri ktorých našli uzdravenie mnohí nemocní.