22. apríl/5. máj 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ѳеодора Сикеота. Ап. Наѳанаила и Климента. Пр. Виталія Александрійскаго.
Дѣян (18) 8, 5-17. Ин (20) 6, 27-33.

Novojuliánsky kalendár

Vmčc. Iriny.
Dij(18) 8, 5-17. Jn (20) 6, 27-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Teodor Sikeot. Miestom jeho narodenia bola dedina Sikea v Galatii, kvôli čomu bol nazvaný Sikeot. Už ako desaťročný chlapec sa Teodor oddával prísnemu pôstu a celonočnej modlitbe, podľa vzoru nejakého starca Štefana, ktorý žil v jeho dome. Jeho matka Mária bola bohatá vdova a plánovala dať svojho syna do služby v armáde. Ale v sne sa jej zjavil sv. Georgij a oznámil jej, že je Teodor určený nie na službu pozemskému kráľovi, ale kráľovi nebeskému. Sv. Georgij sa veľakrát zjavil aj Teodorovi buď aby ho poučil, alebo aby ho zachránil pred nejakým nebezpečenstvom, ktorému ho chceli vystaviť zlí démoni. Mal aj niekoľko videní Presvätej Bohorodičky. Teodorov podvih svojou surovosťou prevyšoval podvihy všetkých živých podvižníkov jeho čias. Svoje telo trápil hladom, smädom, železnými okovami a celonočnou modlitbou. Všetko to len preto, aby svoju dušu zviazal láskou k Bohu a učinil ju úplnou vládkyňou nad telom. Na Teodorovu lásku odpovedal Milostivý Hospodin Svojou láskou. Daroval mu veľkú moc nad zlými duchmi a nad všetkými bolesťami a trápeniami ľudí. Na všetky strany sa o ňom roznieslo, že je divotvorný uzdravovateľ. Kvôli veľkej čistote a duchovnosti bol aj proti svojej vôli vysvätený za anastasiopolského episkopa. V episkopskej službe strávil 11 rokov a potom uprosil Boha, aby ho od nej oslobodil a on sa mohol znova zasvätiť svojmu milovanému podvihu. Potom sa vrátil do svojho monastiera, kde v starobe oddal svoju dušu Hospodinovi, kvôli ktorému dobrovoľne veľa strádal. Zosnul na počiatku vlády cisára Heraklea okolo roku 613.