4./17. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Герасима Іорданскаго. Перенесеніе мощей св. князя Вячеслава Чешскаго.
На 6. часѣ Ис 9, 9-10, 4. На веч. Быт 7, 1-5. Прит 8, 32-9, 11.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Aleksija, čelovika Božija. Prep. Partenija Kievskaho.
Na 6. časi. Is 9, 9-10, 4. Na več. Byt 7, 1-5. Prit 8, 32-9, 11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Gerasim. Tento znamenitý svätec sa najprv učil podvižnickému životu v egyptskej Tebaide, potom prešiel k Jordánu. Tam založil monastier, v ktorom bolo okolo 70 mníchov. Monastier existuje až dodnes. Pre svoj monastier zostavil špeciálny typikon, podľa ktorého mnísi päť dní trávili vo svojich kéliach pletúc koše; v kéliach nemohli nikdy kúriť; päť dní jedli len trochu suchého chleba a datle; svoje kélie mali mať vždy otvorené, keby náhodou niekde odišli, aby si z nich každý mohol zobrať všetko, čo potrebuje; v sobotu a nedeľu sa schádzali v monastierskom chráme, mali spoločné stolovanie s varenou stravou a trochou vína na slávu Božiu. Vtedy každý mních prinášal a kládol pred igumenove nohy to, čo vyrobil za predchádzajúcich päť dní. Každý mních mal iba jeden odev. Sv. Gerasim bol príkladom všetkým. Počas Veľkého pôstu nejedol nič okrem Prijímania.


Celý OCHRIDSKÝ PROLÓG: Životy svátych, básne, úvahy, rozjímania a besedy na každý deň v roku nájdete tu: www.ochridskyprolog.sk