4./17. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Герасима Іорданскаго. Перенесеніе мощей св. князя Вячеслава Чешскаго.
На 6. часѣ Ис 9, 9-10, 4. На веч. Быт 7, 1-5. Прит 8, 32-9, 11.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Aleksija, čelovika Božija. Prep. Partenija Kievskaho.
Na 6. časi. Is 9, 9-10, 4. Na več. Byt 7, 1-5. Prit 8, 32-9, 11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Gerasim. Tento znamenitý svätec sa najprv učil podvižnickému životu v egyptskej Tebaide, potom prešiel k Jordánu. Tam založil monastier, v ktorom bolo okolo 70 mníchov. Monastier existuje až dodnes. Pre svoj monastier zostavil špeciálny typikon, podľa ktorého mnísi päť dní trávili vo svojich kéliach pletúc koše; v kéliach nemohli nikdy kúriť; päť dní jedli len trochu suchého chleba a datle; svoje kélie mali mať vždy otvorené, keby náhodou niekde odišli, aby si z nich každý mohol zobrať všetko, čo potrebuje; v sobotu a nedeľu sa schádzali v monastierskom chráme, mali spoločné stolovanie s varenou stravou a trochou vína na slávu Božiu. Vtedy každý mních prinášal a kládol pred igumenove nohy to, čo vyrobil za predchádzajúcich päť dní. Každý mních mal iba jeden odev. Sv. Gerasim bol príkladom všetkým. Počas Veľkého pôstu nejedol nič okrem Prijímania.