16. /29. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Мчц. ​Агапіи​, Ирины и ​Хіоніи​. Мч. Леонида.
Дѣян (11) 4, 13-22. Ин (15) 5, 17-24.

Novojuliánsky kalendár

9 mučenikov Kizičeskich. Prep. Memnona čudotvorca. Prep. Vasilija Ostrožskaho. Prep. Amfilochija Počajevskaho.
Sk (11) 4, 13-22. Jn (15) 5, 17-24.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Agapia, Chionia a Irina. Vlastné sestry z okolia Akvileje. Keď sa cisár Dioklecián zdržiaval v Akvileji, nariadil, aby bol zabitý významný duchovník Chrisogon. V tom čase mal nejaký starý presbyter Zoil videnie, v ktorom mu bolo odkryté, kde sa nachádza nepochované Chrisogonovo telo. Starec sa poponáhľal, našiel mučeníkovo telo, položil ho do truhly a nechal vo svojom dome. Tridsať dní po tom sa mu zjavil sv. Chrisogon a oznámil mu, že tie tri dievčatá v priebehu deviatich dní mučenícky zomrú a že v tom čase zomrie aj on sám. Rovnakú správu dostala vo videní aj Anastázia Uzorešiteľnica, ktorá šla za svojim učiteľom Chrisogonom. A naozaj, po deviatich dňoch starec Zoil zomrel a tri sestry boli predvedené na súd pred cisára. Cisár svätým devám radil, aby sa poklonili modlám, ale ony to odmietli a vyznali svoju pevnú vieru v Christa. Irina cisárovi povedala, aké je hlúpe klaňať sa veciam z kameňa a dreva, ktoré sú kúpené za určitú cenu a sú vyrobené rukami nejakého smrteľného človeka. Rozhnevaný cisár ich uvrhol do temnice. A keď potom odišiel do Macedónska, viedli s ním aj všetkých otrokov a zajatcov, medzi ktorými boli aj tieto tri sväté. Cisár ich dal na mučenie nejakému vojvodovi Dulcitijovi. Tento vojvoda, rozpálený temnou vášňou, chcel dievčiny poškvrniť, ale keď k nim chcel vojsť do temnice práve keď sa modlili k Bohu, prišiel o rozum a začal objímať a bozkávať čierne kotly a hrnce pred dverami, takže odtiaľ odišiel celý začmudený a čierny. Cisár počujúc o tomto prípade nariadil, aby súd nad sestrami prevzal iný vojvoda Sisinij. Po ťažkých mučeniach sudca odsúdil prvé dve sestry na upálenie a Irinu si ešte nejaký čas ponechal dúfajúc, že ju ešte bude môcť poškvrniť. Ale keď Irinu poslal s vojakmi do verejného domu, Boží anjeli zachránili túto čistú devu, vojakov vrátili späť a ju vyviedli na jeden kopec. Na druhý deň k tomu kopcu prišiel vojvoda s vojakmi, ale keďže naň nemohli vystúpiť, vydal rozkaz, aby Irinu zastrelili. Sv. Anastázia zobrala všetky tri telá na jedno miesto a dôstojne ich pochovala. Všetky čestne trpeli za Christa Kráľa a Hospodina okolo roku 304.