11./24. marec 2020

Juliánsky kalendár

Св. ​Софронія​ Іерусалимскаго. Св. Евѳимія Новгородскаго.
На 6. часе Ис 25, 1-9. На веч. Быт 9, 8-17. Прит. 12, 8-22.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Blahoviščenija. Prep. Zacharii. Sv. Artemona, ep. Selevkijskaho.

Na 6. hod. Iz 25, 1-9. Na več. Gen 9, 8-17. Prísl. 12, 8-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Sofronij, patriarcha jeruzalemský. Narodil sa v Damasku významným rodičom. Nebol spokojný so získanou svetskou múdrosťou, preto sa začal zaoberať čisto duchovnou múdrosťou. V lavre sa sv. Teodosija sa stretol s inokom Jánom Moschom, ktorého si vybral za učiteľa a spolu s ním začal navštevovať monastiere a podvižníkov v Egypte. Jeho heslom bolo: každý deň sa naučiť čo najviac z duchovnej múdrosti. Všetko, čo sa dozvedeli si zapísali a potom vydali v dvoch knihách pod názvom Limonar alebo Kvietnik. Neskôr odišli do Ríma, kde Moscha zomrel a zanechal Sofronijovi závet, aby jeho ostatky preniesol
na Sinaj alebo do Teodosijovej lavry. Sofronij splnil želanie svojho učiteľa a preniesol jeho telo do Teodosijovej lavry. Potom sa zdržal v Jeruzaleme, ktorý bol práve v tom čase oslobodený od Peržanov. Bol prítomný pri návrate Čestného Kríža z Perzie, ktorý do svätého mesta priniesol na svojich pleciach cisár Irakleos. Starý patriarcha Zacharij, ktorý sa tiež vrátil z otroctva, žil už len krátko a po jeho smrti ho vystriedal Modest († 634) a po ňom sa stal patriarchom blažený Sofronij. Cirkev spravoval s výnimočnou múdrosťou a horlivosťou 10 rokov. Postavil sa na obranu Pravoslávia pred monoteletickou herézou, ktorú on na svojom sneme v Jeruzaleme odsúdil ešte predtým, ako bola odsúdená na 6. Všeobecnom sneme. Napísal život sv. Márie Egyptskej, zostavil poriadok veľkého posvätenia vody a do rôznych bohoslužieb uviedol niektoré nové hymny a piesne. Keď arabský kalif Omar obsadil Jeruzalem, Sofronij ho poprosil, aby ušetril kresťanov, čo Omar klamne sľúbil. Keď však onedlho začal lúpiť a trýzniť kresťanov v Jeruzaleme, Sofronij sa s mnohými vzlykmi modlil k Bohu, aby ho zobral spomedzi živých na zemi, aby nehľadel na poškvrnenie svätýň. A Boh vypočul jeho modlitbu a zobral ho k sebe do Svojich nebeských príbytkov v roku 644.