Podujatie na počesť jasenovských mučeníkov v Košiciach

V košickom katedrálnom chráme sa dnes slúžila sv. archijerejská Liturgia, ktorú viedol pakračsko-slavonský episkop Jovan a spolu s ním ju slúžil domáci arcibiskup michalovsko-košický Juraj ako aj miestny duchovný správca prot. Vladimír Spišák, prot. Peter Soroka z Osadného a archidiakon Matúš Spišák. Vzácny hosť zo Srbskej pravoslávnej cirkvi prišiel porozprávať o hrôzostrašných mučeniach prevažne Srbov, ale aj Židov či Rómov v koncentračnom tábore Jasenovac, kde počas Druhej svetovej vojny zahynulo vyše 200 tisíc ľudí a minimálne 24 tisíc detí. K ucteniu boli pre veriacich prinesené aj ostatky jasenovských mučeníkov a kríž z Jasenovca, ktoré pred dvomi rokmi michalovsko-košickej eparchii podaroval vladyka Jovan a v súčasnosti sa ochraňujú v katedrálnom chráme v Michalovciach. Okrem prednášky vladyku Jovana sa k prítomným prihovoril aj konzul a prvý radca Srbského veľvyslanectva na Slovensku pán Dragan Stojovič, renomovaný historik a odborník na holokaust PhDr. Pavol Šalamon, člen predstavenstva  Židovskej náboženskej obce v Košiciach, rómska novinárka a reportérka Mgr. Jarmila Vaňová, srbská honorárna konzulka v Košiciach Eva Děkanovská a ďalší. V rámci podujatia boli prezentované ukážky obrazov sestry Márie z Jasenovského monastiera, ktoré špecifickým spôsobom zobrazujú mučenie, ktoré mučeníci podstúpili. Ako povedal vladyka Jovan, „tieto obrazy sú revolúciou v zobrazovaní utrpenia v Jasenovci, lebo doposiaľ sa zobrazovalo realistické utrpenie ľudí a tieto ikony ich ukazujú v perspektíve vzkriesenia,” teda ako oslávené duše v nebeskom Kráľovstve. O výstave bližšie porozprávala predstavená monastiera v Jasenovci igumenia Serafima.

Celá výstava bola otvorená v pondelok 9.12.2019 o 14.00 hod. na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove v rámci ďalšej prednášky vladyku Jovana a rovnako ako v Košiciach, aj Prešove vystúpi dievčenský zbor z Belehradu.

Vypočujte si celú prednášku vladyku Jovana, ktorú predniesol v Košiciach