Prednáška a výstava o koncentračnom tábore v Jasenovci na PBF PU v Prešove

Na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove sa 9. decembra 2019 v popoludňajších hodinách konalo podujatie na počesť všetkých umučených v koncentračnom tábore v Jasenovci (Chorvátsko). Po privítaní a otvorení dekanom fakulty prot. doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD. sa slova ujala hlavná organizátorka a riaditeľka občianskeho združenia ResArtis pani Oľga Sedrovičová, ktorá prítomných uviedla do problematiky a v krátkosti vysvetlila, o aký hrôzostrašný koncentračný tábor išlo a že v ňom tým najsadistickejším spôsobom našlo smrť vyše 200 tisíc hlavne Srbov, ale aj Židov, Rómov a ďalších, ktorí nezdieľali klérofašistické ustašovské názory.

Keďže v pozadí prednášky pakračsko-slavonského episkopa Jovana na túto tému bol na plátne premietaný dokumentárny film chorvátskeho režiséra Lordana Zafranoviča „Jasenovac – prah i pepeo (Jasenovac – prach a popol)“, ešte pred prednáškou o ňom prítomným porozprávala blízka spolupracovníčka tohto svetovo známeho režiséra a filmová producentka Uroška Tatomir.

Vo svojej prednáške vladyka Jovan priblížil historické pozadie koncentračného tábora v Jasenovci a dotkol sa možného dôvodu Hitlerovho rozhodnutia vyvražďovania ľudí.

Pred ďalšou časťou podujatia vystúpili členky speváckych zborov Zvony Pravoslavlja, Milica a Gradimir z Belehradu, ktoré prítomným zaspievali niekoľko srbských skladieb.

Potom už dostala slovo predstavená monastiera v Jasenovci igumenia Serafima, ktorá priblížila históriu ich monastiera, život v ňom aj pozadie ako vznikali obrazy sestry Márie o Jasenovských mučeníkoch. Keďže má výstava názov „Jasenovskí mučeníci vo svetle vzkriesenia“, prináša iný pohľad na zobrazovanie utrpenia v Jasenovci. Pokiaľ doposiaľ to boli realistické snímky, v zmysle názvu výstavy sa sestra Mária pokúša zobraziť trpiacich ľudí ako už oslávených v nebeskom Kráľovstve.

Po ďalšom bloku spevu dievčat v Belehradu si mali možnosť prítomní pozrieť všetkých 25 obrazov sestry Márie na chodbe Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove.

Zvukový záznam prednášky vladyka Jovana na PBF PU v Prešove si môžete vypočuť tu.

Dokumentárny film Lordana Zafranoviča Jasenovac – prah i pepeo (Jasenovac – The Cruelest Death Camp of All Times (1983) si môžete pozrieť tu.