Gruzínsky patriarcha porozprával o svojej vízii v súvislosti s koronavírusom

Patriarcha Ilija vyzval veriacich, aby sa nebáli koronavírusu a nezúfali, nakoľko mal víziu, že ľudia túto chorobu porazia. Vo svojej nedeľnej kázni predstaviteľ Gruzínskej pravoslávnej cirkvi Ilija II., katolikos-patriarcha celého Gruzínska, porozprával svojmu duchovnému stádu o vízii, ktorú predvečer mal, informuje o tom Sputnik-Georgia. «Patriarcha rozpovedal, že videl, ako človek ohnivej farby, ktorý…

Čítať viac

100 tisíc ľudí na procesii v Čiernej hore za účasti ukrajinského metropolitu Onufrija

Od konca decembra minulého roka sa po celej Čiernej Hore konajú procesie na obranu chrámov a monastierov, ktoré by podľa nového čiernohorského zákona mala Čierna Hora zoštátniť a hrozí, že ich následne poskytne rozkolníckej Čiernohorskej cirkvi. V 450 tisícovej Čiernej Hore sa za uplynulé obdobie stalo, že sa v niektorých…

Čítať viac

Metropolita Rastislav na stretnutí predstaviteľov miestnych pravoslávnych cirkvi v Ammáne

26. februára 2020 sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví. Účastníci tohto stretnutia považujú za hlavnú myšlienku jednoty a zmierenie v rámci sv. Pravoslávia. Dospeli k záveru, že záležitosti celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania autokefality jednotlivým Cirkvám, je potrebné riešiť v duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty,…

Čítať viac

Vyhladzovací tábor v Jasenovci ako svedok zmŕtvychvstania a nie smrti

Prednáška pakračsko-slavonského episkopa Jovana (Čulibrka), Košice 8.12.2019 Na chrámových freskách máme možnosť vidieť a v knihách čítať o neuveriteľných mučeniach kresťanov v prvých storočiach histórie kresťanskej viery. Včera bola pamiatka veľkomučenice Kataríny, ktorá bola mučená na kolese. Hrôzostrašné boli aj mučenia sv. Georgija (Juraja), Dimitrija a ďalších mučeníkov, čo trpeli prevažne v čase cisára Diokleciána. Spomeňme…

Čítať viac

Svätorečenie mučeníkov, ktorí po atentáte na Heydricha pomáhali parašutistom

Počas slávnostnej svätej Liturgie, ktorá sa konala 8. februára 2020 v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe, boli kanonizovaní otcovia Vladimír Petřek a Václav Čikl, ako aj Ján Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda s rodinami umučení za Christa a sv. Pravoslávie, keďže po atentáte na Heydricha pomáhali skrývajúcim sa parašutistom v pravoslávnom chráme.…

Čítať viac

V Čiernej Hore polícia surovo zbila pravoslávneho vladyku Metodija

Čiernohorská polícia surovo zbila nohami a pendrekmi dioklijského episkopa Srbskej pravoslávnej cirkvi a predstaveného cetinského monastiera Metodija (Ostoića) ako aj niekoľko ďalších veriacich, ktorí protestovali proti prijatiu čiernohorským parlamentom proticirkevného zákona. 26. decembra 2019 čiernohorský parlament, bez ohľadu na protesty veriacich Srbskej pravoslávnej cirkvi, väčšinou hlasov (po tom, ako boli zo…

Čítať viac

Byzantské nápevy na zozname nehmotného dedičstva UNESCO

Byzantské nápevy, hudobný žáner, ktorý je jedinečný pre Pravoslávnu cirkev, vznikol so začiatkom kresťanstva a zachoval sa do dnešných dní, kvôli čomu si vyslúžil zápis na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Byzantské nápevy sú typické pre hudbu Balkánu a východného Stredomoria, kde sa v minulosti nachádzala Byzantská ríša. Prevádzajú sa jednohlasným spôsobom s tzv.…

Čítať viac

Poľská cirkev kanonizovala 30 mučeníkov

Archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi za prítomnosti všetkých archijerejov, ktorí sa zišli vo Varšave v utorok 29. októbra 2019 v čele s Jeho Blaženstvom poľským metropolitom Sávom sa zaoberal viacerými otázkami, medzi ktorými bolo aj pričlenenie medzi svätých 30 mučeníkov. V uznesení zo zasadania je uvedené: „Kvôli lepšej informovanosti veriacich vo vzťahu s uctievaním Podlasských…

Čítať viac